logo Sdružení pro internetovou reklamu

SPIR reaguje na vývoj internetového trhu a mění svá pravidla

Červnová valná hromada SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu, přinesla významnou proměnu vnitřních pravidel, která mají reflektovat aktuální vývoj trhu internetové reklamy a obsahu. Změny se týkají nejen podmínek členství a struktury, ale také větší otevřenosti a akceschopnosti SPIR.

Nejsou to jen nové technologie, které rozšiřují záběr internetu a mění pole jeho působnosti. "Internetové prostředí se v posledních letech výrazně proměnilo a bylo nutné na tyto změny zareagovat. SPIR se snažíme otevřít novým typům subjektů, které se na trhu objevují, nutné bylo také zvýšit operativnost rozhodování, například při stále výraznější spolupráci se státními orgány. Jsem proto rád, že se navržená řešení setkala se zcela většinovým přijetím členské základny," komentuje přijaté změny dosavadní předseda Výkonné rady SPIR Ján Simkanič.

Členové Sdružení zrušili sekce SPIR (zadavatelů a médií), neboť již dnes neodpovídají požadavkům stávajících žadatelů o členství, kteří zdaleka nepocházejí jen z těchto skupin. "Abychom vyhověli žádosti nových členů, kteří se chtějí podílet na řízení SPIR, rozšířili jsme počet členů Výkonné rady na 15 a nově zřídili institut předsednictva," vysvětluje změny výkonná ředitelka SPIR Kateřina Hrubešová. Předsednictvo složené ze dvou místopředsedů a předsedy bude mít organizační a reprezentativní roli a spolu s ředitelkou zajistí operativní chod Sdružení. Nově přibyla i kontrolní komise, jejímž úkolem bude prověřování finančních toků Sdružení.

Další změnou, která byla přijata na letošní valné hromadě, je změna hlasovacích práv jednotlivých členů. Počet hlasů každého člena závisí na výši celkové platby vůči SPIR, tj. podle částky, kterou se podílí na financování chodu této organizace, subjektu náleží jeden až tři hlasy. "Musím ocenit konstruktivní přístup všech členů SPIR, neboť pochopili, že je čas na změnu a někdy své vlastní zájmy podřídili zájmům rozvoje trhu a sdružení. Internetový trh tak znovu potvrdil schopnost se dohodnout na zásadních otázkách, přestože je nás už více než šedesát," dodává Hrubešová.

V neposlední řadě valná hromada nastavila pravidla pro to, s jakou mírou se jednotliví členové budou podílet na rozhodování o budoucnosti SPIR.

V závěru valné hromady proběhly volby do Kontrolní komise a Výkonné rady SPIR , která na prvním zasedání zvolí své předsednictvo.

Členy Výkonné rady SPIR se stali :

Členy Kontrolní komise se stali :

Další články k tématům - členství - komise - pravidla - sdružení - Ján Simkanič - Kateřina Hrubešová

Článek Sdružení pro internetovou reklamu ze dne pátek 11. června 2010

Další články od Sdružení pro internetovou reklamu

Google ukončuje podporu cookies třetích stran v prohlížeči Chrome

Online průvodce GDPR

Vojenské zpravodajství připravuje velký zásah do soukromí internetových sítí

Náměstek ministra financí Ondřej Závodský lže o cenzuře internetu

Zdraží zákon o hazardu český internet?

Kritika státu za přístup k digitální ekonomice

Blokovat weby budeme - rozhodují vyvolení!

Žádost o vystoupení na půdě Rozpočtového výboru PSP

Český internet podle Ministerstva financí

SPIR a NIX.CZ navrhují volbu Jiřího Peterky do Rady ČTÚ

Internetová inzerce v roce 2013 přesáhla 13 miliard Kč

comScore: nový dodavatel NetMonitoru pro období 2012-2015

Český internet pomáhá: charitativní internetová sbírka Konta BARIÉRY a Člověk v tísni

Výzkum projektu NetMonitor: čeští uživatelé internetu jsou ochotni platit za vybraný obsah

Video, sport a cestování: TOP témata hledání na internetu

Tendr na měření českého internetu

Výkonná rada SPIR zvolila nové předsednictvo

SPIR publikuje první data o sledovanosti videa na internetu

Zvyky českých uživatelů na internetu versus klasická média

SPIR reaguje na vývoj internetového trhu a mění svá pravidla

Internet Advertising Conference 2010, konference o internetové reklamě

Zadavatelé investovali loni do internetové reklamy 6,4 mld. korun

RRTV požaduje další peníze na kontrolu internetu

Multimediální trendy na internetu sílí

Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně

SPIR dává slevy odběratelům NetMonitoru

Ján Simkanič, novým předsedou SPIR

Valná hromada SPIR potvrdila institut samoregulátora

Chybějící data NetMonitoru budou v polovině června se slevou

SPIR propaguje svou konferenci netradiční kampaní Volíme internet

Internetová reklama hlásí 5 mld. korun za loňský rok

Hlavním zdrojem zpravodajství je TV a internet

Agentura Proximity Prague členem Sdružení pro internetovou reklamu

Trendy používání Internetu v Dánsku, Polsku, České Republice a Maďarsku