logo

SPIR reaguje na vývoj internetového trhu a mění svá pravidla

Červnová valná hromada SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu, přinesla významnou proměnu vnitřních pravidel, která mají reflektovat aktuální vývoj trhu internetové reklamy a obsahu. Změny se týkají nejen podmínek členství a struktury, ale také větší otevřenosti a akceschopnosti SPIR.

Nejsou to jen nové technologie, které rozšiřují záběr internetu a mění pole jeho působnosti. "Internetové prostředí se v posledních letech výrazně proměnilo a bylo nutné na tyto změny zareagovat. SPIR se snažíme otevřít novým typům subjektů, které se na trhu objevují, nutné bylo také zvýšit operativnost rozhodování, například při stále výraznější spolupráci se státními orgány. Jsem proto rád, že se navržená řešení setkala se zcela většinovým přijetím členské základny," komentuje přijaté změny dosavadní předseda Výkonné rady SPIR Ján Simkanič.

Členové Sdružení zrušili sekce SPIR (zadavatelů a médií), neboť již dnes neodpovídají požadavkům stávajících žadatelů o členství, kteří zdaleka nepocházejí jen z těchto skupin. "Abychom vyhověli žádosti nových členů, kteří se chtějí podílet na řízení SPIR, rozšířili jsme počet členů Výkonné rady na 15 a nově zřídili institut předsednictva," vysvětluje změny výkonná ředitelka SPIR Kateřina Hrubešová. Předsednictvo složené ze dvou místopředsedů a předsedy bude mít organizační a reprezentativní roli a spolu s ředitelkou zajistí operativní chod Sdružení. Nově přibyla i kontrolní komise, jejímž úkolem bude prověřování finančních toků Sdružení.

Další změnou, která byla přijata na letošní valné hromadě, je změna hlasovacích práv jednotlivých členů. Počet hlasů každého člena závisí na výši celkové platby vůči SPIR, tj. podle částky, kterou se podílí na financování chodu této organizace, subjektu náleží jeden až tři hlasy. "Musím ocenit konstruktivní přístup všech členů SPIR, neboť pochopili, že je čas na změnu a někdy své vlastní zájmy podřídili zájmům rozvoje trhu a sdružení. Internetový trh tak znovu potvrdil schopnost se dohodnout na zásadních otázkách, přestože je nás už více než šedesát," dodává Hrubešová.

V neposlední řadě valná hromada nastavila pravidla pro to, s jakou mírou se jednotliví členové budou podílet na rozhodování o budoucnosti SPIR.

V závěru valné hromady proběhly volby do Kontrolní komise a Výkonné rady SPIR , která na prvním zasedání zvolí své předsednictvo.

Členy Výkonné rady SPIR se stali :

Členy Kontrolní komise se stali :

Další články k tématům - členství - komise - pravidla - sdružení - Ján Simkanič - Kateřina Hrubešová

Článek ze dne 11. června 2010 - pátek

Další články od Sdružení pro internetovou reklamu