logo

Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně

Uživatelé se věnují internetu průměrně 609 minut týdně, což odpovídá 87 minutám denně. Nejvíce času internetu věnují uživatelé tradičně v březnu a v listopadu.

Průměrný strávený čas na internetu má u českých uživatelů dlouhodobě rostoucí tendenci. Nejpoužívanějším internetovým prohlížečem doma u českých internetových uživatelů zůstává Internet Explorer s 58 % zastoupením. Vyplývá to z poslední fáze tzv. strukturálního výzkumu SEKV , který realizuje pro Sdružení pro internetovou reklamu společnost Mediaresearch.

Ve srovnání s 3. fází strukturálního výzkumu dochází k mírnému poklesu v týdenní konzumaci internetu průměrně o 10 minut týdně. K poklesu dochází i v měřených datech projektu NetMonitor (únor 2009 - průměrně 532 minut týdně, červen 2009 - 475 minut), což opět poukazuje na validitu výsledků získaných v tomto výzkumu.

Zaznamenaný pokles v konzumaci internetu odpovídá běžnému schématu roku, kdy od března dochází k poklesu až do období letních prázdnin, poté dochází opět k růstu až do období před vánočními svátky.

Ve 4. fázi dochází k výraznému prodloužení doby, kterou na internetu týdně stráví uživatelé ve věku 45 - 54 let (nárůst z 486 na 552 minut týdně) a 55 let a více (nárůst z 364 na 425 minut týdně). Čas strávený týdně na internetu klesá hlavně u uživatelů mezi 25 - 44 lety.

V otázce času věnovaného cizojazyčným serverům nedochází k žádným výrazným změnám. Naopak sledujeme rostoucí trend v podílu internetových uživatelů, kteří na internetu nevěnují téměř žádný čas práci nebo studiu (postupný růst z 32 % na 35 % ve druhé fázi a na 37 % ve třetí a čtvrté fázi).

V pozici jedničky u českých internetových uživatelů zůstává prohlížeč Internet Explorer (doma - 58 %, v práci / škole 69 %), je ale u něj pozorován trvalý pokles v jeho zastoupení. Nadále roste obliba ve využívání prohlížeče Mozilla Firefox. Ve 4. fázi roste procento uživatelů tohoto prohlížeče z 28 % na 33 % (z domu) a z 18 % na 23 % (z práce).

Čtvrtá vlna kontinuálního výzkumu SEKV (Strukturální exkluzivní kontinuální výzkum), který pro Sdružení pro internetovou reklamu zrealizovala výzkumná agentura Mediaresearch, proběhla v druhém čtvrtletí roku 2009. Hlavní cíle projektu SEKV jsou popsání struktury a chování internetových uživatelů na internetu a dále poskytnutí dat pro kontrolu reprezentativity panelu internetových jednotlivců.

Kontinuální výzkum probíhá v průběhu celého roku (v prvním roce výzkumu ve dvou vlnách a od roku 2009 ve třech menších vlnách). Tento výzkum umožňuje získávat kontrolní data a mechanismus pro údržbu reprezentativnosti panelu internetových jednotlivců.

Další články k tématům - na internetu - SEKV - týdně - uživatelé - výzkum

Článek ze dne 30. listopadu 2009 - pondělí

Další články od Sdružení pro internetovou reklamu