logo Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad

Na ČTÚ se spotřebitel může obrátit různými cestami. Pokud není spokojen s vyřízením reklamace služeb elektronických komunikací, měl by ideálně podat u ČTÚ oficiální námitku proti vyřízení reklamace, na jejímž podkladě je zahájeno správní řízení. Mohou ale nastat nejrůznější situace, proč je příhodnější jiná forma podání na ČTÚ, třeba ve formě stížnosti nebo dotazu.

Např. v situaci, kdy už lhůta pro podání námitky bohužel marně uplynula, kdy potřebujete jen informaci či radu nebo jste z nějakého důvodu reklamaci nepodali. ČTÚ se každopádně zabývá jakýmkoliv relevantním podnětem, se kterým je kontaktován, a forma podání nerozhoduje.

Výsledkem podání dotazu či stížnosti může být informace, rada, někdy např. i zprostředkování vyjádření poskytovatele služeb. Není výjimkou, že i na základě stížnosti ČTÚ zahájí např. kontrolu nebo zahájí s provozovatelem řízení o přestupku.

Nebojte se nám napsat

Agenda vyřizování dotazů a stížností je jednou z významných agend sekce pro ochranu spotřebitele Českého telekomunikačního úřadu. Jedná se o rozmanitou agendu a úředníci, kteří veřejnosti s řešením pomáhají, musí dobře znát řadu zákonů a předpisů, která mnohdy s agendou ČTÚ souvisí jen okrajově.

I když je totiž k vyřízení stížnosti kompetentní jiný úřad, i tak vám v obecné rovině poradíme správný postup a upřesníme, kam se můžete obrátit, případně i podání příslušnému orgánu sami postoupíme.

Nebojte se proto stížnost či dotaz podat. Máme díky vám aktuální informace o dění na trhu dozorovaných služeb a můžeme tak reagovat ať již v komunikaci s provozovateli a poskytovateli, tak i v komunikaci s veřejností a médii.

Výhody dotazu či stížnosti

Jaké mají dotazy a stížnosti procesní specifika a přeneseně i výhody pro spotřebitele? Obrátíte-li se na nás se stížností či dotazem, jejich řešení neprobíhá formou správního řízení. Podání tedy nejsou omezena jakoukoliv zákonnou lhůtou. Nepodléhají správnímu poplatku ani jiným zákonným formálním požadavkům.

Není také vždy nutné disponovat důkazy, i když jsou vhodné a přínosné a na jejich potřebu v případě správního řízení je podavatel v odpovědi upozorňován. Díky absenci lhůt se podavatel může na ČTÚ obrátit i s promlčenou věcí a získat alespoň informaci/radu, jak v takové situaci příště postupovat.

V rámci vyřizování a vyřízení věci nejsou po podavateli požadovány žádné náklady (tj. ani správní poplatek, ani např. náklady za advokáta), celkově je komunikace pružnější a vyhovuje tak lépe i lidem kupř. dříve narozeným či méně se orientujícím v technologiích a službách.

Rozhodnutí ve prospěch stěžovatele

Poskytovatelé služeb mají navíc možnost situaci individuálně vyhodnotit a učinit tzv. obchodní rozhodnutí ve prospěch podavatele stížnosti (což může být win–win situace pro obě strany).

Není to situace v této agendě ojedinělá, přičemž se tak děje i v případech, kdy je zjevné, že ve správním řízení by podavatel se svými požadavky neuspěl (ať už z hlediska lhůt, důkazních prostředků či odlišného názoru).

Aktuální články od Český telekomunikační úřad

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Sledujte nás na Facebooku