logo Český telekomunikační úřad

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Dlouhodobou praxi, kdy účastníci neměli ze zákona nárok na vrácení zůstatku kreditu a často jim tak bez náhrady propadl, ukončila novela zákona o elektronických komunikacích, která nabyla účinnosti ke dni 1. 4. 2020.

Právní úprava vyplývající ze Zákona č. 311/2019 Sb. významně posílila postavení spotřebitelů, jelikož již umožňuje navrácení zbylého kreditu, opouští-li zákazníci dosavadního operátora - je ovšem potřeba dbát příslušných zákonných pravidel.

Navrácení zůstatku je např. umožněno pouze za předpokladu, přechází-li zákazník k jinému poskytovateli služeb elektronických komunikací. V případě jiného způsobu ukončení účastnické smlouvy se nelze dle této právní úpravy účinně domáhat navrácení zbylého kreditu. To ovšem nevylučuje individuální dohodu s jednotlivými operátory. Zákon dále přiznává tento nárok výlučně spotřebitelům.

Důležitá je také skutečnost, že k navrácení nespotřebovaného kreditu nedochází automaticky v rámci procesu přenesení telefonního čísla k novému poskytovateli. Spotřebitelé jej získají na základě žádosti, kterou musí uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne zániku závazku ze smlouvy.

Zákon o elektronických komunikacích nestanovuje bližší podrobnosti, jakým způsobem lze tuto žádost uplatnit či jaké náležitosti by měla obsahovat. Záleží tedy na jednotlivých poskytovatelích, jaká konkrétní pravidla si v tomto případě určí.

Vraceni kreditu u Vodafone

Vraceni kreditu u T-Mobile

Vraceni kreditu u 02

Pokud je tak sjednáno ve smlouvě, mají opouštění poskytovatelé právo uplatnit nárok na náhradu nákladů, které jim prokazatelně vznikly v souvislosti s navrácením zbylého kreditu.

Z dostupných zdrojů vyplývá, že v současné době by ani jeden z výše jmenovaných operátorů neměl tento poplatek odcházejícím zákazníkům účtovat.

Další články k tématům - kredit - operátor - spotřebitel - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne čtvrtek 1. února 2024

Další články od Český telekomunikační úřad

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Nabídka zaměstnání