logo Český telekomunikační úřad

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Český telekomunikační úřad zahájil veřejnou konzultaci návrhu připravované dotační výzvy - Technické prostředky pro 5G v železničních vozech. Dotační výzva má pomoci zlepšení dostupnosti a kvality mobilních služeb i uvnitř vlakových vozů.

Předmětná výzva povede k vybavení železničních vozů pro osobní přepravu operujících převážně na železničních koridorech TEN-T opakovači pro pokrytí mobilním signálem 5G nebo pasivními stěnami (propustnými okny). Jejím cílem je podpořit dostupnost sítí 5G na železničních koridorech TEN-T tak, aby hlavní vlakové koridory měly kvalitní pokrytí mobilními hlasovými a datovými službami i uvnitř vozů.

"Pro Český telekomunikační úřad se jedná o první připravovanou dotační výzvu, a to na základě delegační smlouvy mezi námi a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Věříme, že se nové role gestora výzvy zhostíme se ctí a že z připravené výzvy budou mít skutečný užitek cestující na železnici", říká Marek Ebert, předseda Rady ČTÚ.

Dotační výzva se uskutečňuje v rámci Národního plánu obnovy, což je strategický dokument, na jehož základě žádá Česká republika o finanční příspěvek z evropského Nástroje pro oživení a odolnost na realizaci opatření a reforem.

Jeho cílem je pomoci zotavit se z následků pandemie a podpořit investice do ekologické a digitální transformace české ekonomiky.

Další články k tématům - 5G síť - digitální transformace - dotace - opakovač - TEN-T - vlak - železnice - Marek Ebert

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 5. března 2024

Další články od Český telekomunikační úřad

Pětičlená Rada ČTÚ je opět kompletní

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Nabídka zaměstnání