logo Český telekomunikační úřad

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

ČTÚ vydal novelu všeobecného oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků, ve znění pozdějších změn. Dvě nové podmínky pro zajišťování veřejných komunikačních sítí a při poskytování služeb elektronických komunikací jsou postupně platné od 1. 6. a 1. 7. 2024.

Novela označená jako všeobecné oprávnění č. VO-S/2/04.2024-1 stanoví dvě nové podmínky pro zajišťování veřejných komunikačních sítí a při poskytování služeb elektronických komunikací.

Označování volajícího účastníka

Opatření souvisí s vkládáním informace o volajícím účastníkovi do signalizační zprávy a cílí primárně na volání, která jsou originována v České republice. Doplnění zakotvuje pravidla pro to, jakou informaci (telefonní číslo) může operátor vkládat do signalizační zprávy pro označení volajícího účastníka.

Splnění podmínky by mělo zajistit, aby toto označení vždy obsahovalo reálné telefonní číslo provázané s konkrétním účastníkem či službou elektronických komunikací a bylo zpětně dovolatelné. Zamezí se tak situacím, kdy je zde uveden nesmyslný údaj.

Blokace volání ze zahraničí

Na bodech určených pro propojení volání ze zahraničí do České republiky bude prováděna analýza toho, jak je označen volající účastník v signalizační zprávě volání přicházejícího ze zahraničí. Analýza bude vyhodnocovat, zda účastník není označen určitým typem tzv. českého čísla (s předvolbou + 420), a v případě, že ano, nedojde ke spojení volání.

Podmínka se aktuálně nevztahuje na mobilní čísla, která se mohou nacházet v roamingu a volání ze zahraničí označená takovým číslem mohou být zcela legitimní.

ČTÚ bude průběžně vyhodnocovat účinnost nových opatření. ČTÚ očekává, že tato regulační opatření pro pevná čísla budou vhodně doplněna samoregulačními opatřeními na straně mobilních operátorů, která by při jejich vzájemné spolupráci měla efektivně minimalizovat útoky zneužívající česká mobilní telefonní čísla.

Další články k tématům - analýza - operátor - roaming - signalizace - spoofing

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pondělí 29. dubna 2024

Další články od Český telekomunikační úřad

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Nabídka zaměstnání