logo Český telekomunikační úřad

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

ČTÚ se ve své praxi setkává i s podněty zákazníků jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických komunikací, kteří nebyli z různých důvodů spokojeni s jejich přístupem a žádali Úřad, aby jim bylo odňato oprávnění k podnikatelské činnosti. V případě nespokojenosti je v prvé řadě potřeba uplatnit prostředky nápravy určené k tomu zákonem.

Žadatelé tento požadavek odůvodňovali např. nevhodným chováním při vyřizování svých požadavků v kamenných pobočkách či v jiném přístupu poskytovatelů služeb, který zákazníci vnímali jako nevstřícný či neetický.

Uvedené důvody, ale ani kupříkladu obecná nespokojenost s poskytováním služeb elektronických komunikací, či jejich cenou, nemůže být důvodem pro odebrání či pozastavení oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti v oblasti elektronických komunikací ze strany ČTÚ.

Podmínky pro podnikání v elektronických komunikacích

V případě, že oznámení požadované náležitosti nesplňuje, ČTÚ vyzve oznamující osobu k doplnění či odstranění vad. Pokud oznámení o zahájení podnikání žádné vady neobsahuje, oprávnění k podnikání vznikne dnem jeho doručení ČTÚ.

Podnikání v elektronických komunikacích tedy není v České republice vázáno na splnění jakýchkoli dalších podmínek.

ČTÚ zásadně nemá žádnou pravomoc oprávnění k podnikání poskytovateli služeb odebrat, či pozastavit, a to ani v případě faktického, nebo i jen domnělého porušení smluvních povinností.

V případě, že se spotřebitelé setkají s nevhodným chováním zaměstnanců poskytovatele služeb, doporučujeme obrátit se přímo na poskytovatele služeb, který může nevhodné chování svých zaměstnanců řešit v pracovněprávní rovině.

Nejsou-li spotřebitelé v jakémkoli aspektu spokojeni s kvalitou poskytnuté služby, či její cenou, doporučujeme v prvé řadě uplatnit prostředky nápravy určené k tomu zákonem.

Prostředky nápravy určené zákonem

Reklamace

V případě nekvalitně poskytnuté služby nebo nesprávného vyúčtování je tímto prostředkem reklamace, kterou mohou spotřebitelé uplatnit u poskytovatele služeb ve lhůtě 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, nebo poskytnutí služby.

Podnikatel je povinen vyřídit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytování služby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 2 měsíců ode dne jejího doručení.

Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

Návrh na zahájení řízení

Nevyhoví-li podnikatel podané reklamaci, je spotřebitel oprávněn podat u ČTÚ návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení.

Další články k tématům - operátor - podnikání - reklamace - spotřebitel - zákazník - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne středa 27. března 2024

Další články od Český telekomunikační úřad

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání