logo Embt.biz s.r.o.
Michael Swindell

Michael Swindell

Starší viceprezident pro produkty společnosti Embarcadero

LinkedIn

DB Power Studio 2016 posunuje správu a vývoj databází o hodně dál a nabízí zabudovanou správu výkonu kódu v jazyce SQL, týmovou spolupráci a monitorované statistiky jako je třeba zdraví databáze, aby tato sada nástrojů poskytla dostatek podrobných dat nutných pro zajištění rychlého a nepřerušovaného výkonu databází bez nepříjemných překvapení.

Přináší zásadní převrat správy výkonu databází bez ohledu na jejich typ či výrobce tím, že zajišťuje provozní integritu, trvalou dostupnost dat a týmovou spolupráci a přehled v těch nejsložitějších prostředích.

Dnešní vývojáři potřebují pro tvorbu moderních obchodních aplikačních řešení celou škálu komponent. RAD Solution Pack je hvězdnou sestavou komponent a přídavků pro RAD Studio, Delphi a C++Builder.

Toto nové vše obsahující řešení sdružuje podporu tvorby UI, výstupních sestav, mřížek a využívání analytických nástrojů i dalších pomocných nástrojů do jediného balení s podporou aplikací pro Windows 10, OS X, iOS a Android na celé řadě stolních i mobilních zařízení různých velikostí, formátů a rozlišení.

Vydání Windows 10 společností Microsoft se setkává s úspěchem a rekordní rychlost jejich osvojování uživateli zvyšuje poptávku zákazníků a vytváří vývojářům a softwarových organizacím zaměřeným na Windows 10 významné nové příležitosti. Nabídkou nástrojů sady RAD Studio 10 Seattle nesmírně zjednodušujeme a zrychlujeme tvorbu nových aplikací pro Windows 10 i vylepšování starších aplikací pro provoz pod Windows 10 a zároveň vývojářům umožňujeme rozšířit tato řešení na iOS, Android, Mac a IoT.

V uplynulé řadě let se nám podařilo vybudovat tu nejrozsáhlejší skupinu vývojářů pro Windows mimo samotný Microsoft. RAD Studio 10 Seattle je náš rozhodně nejvýznamnější upgrade za dlouhá léta. Produkt je zaměřen hlavně na to, jak pomoci stovkám tisíců vývojářských týmů a miliónům vývojářů přenést své aplikace i zákazníky do prostředí Windows 10 rychle, s nízkými náklady, kvalitně a zároveň příjemným způsobem práce ve výkonném vývojářském prostředí.

Systém Windows 10 se stal hitem pro uživatele i vývojáře už ve své předběžné verzi. Toto oživení zájmu o Windows pohání i zájem miliónů stávajících uživatelů aplikací pro Windows jak o zcela nové aplikace, tak i o modernizaci aplikací stávajících. Tím vytváří i nové příležitosti pro vývojáře pro Windows.

Uvedení sady komponent Konopka Signature VCL Controls dává vývojářům v Delphi a C++Builderu do rukou to nejlepší pro tvorbu uživatelského rozhraní Windows. Komponenty Raize software dlouho patřily mezi doplňky nejvyšší kvality dostupné pro vývojáře Windows.

Akvizice Raize components a jejích technologií posiluje trvající příslib společnosti Embarcadero vývojářům v Delphi a C++Builderu i pokračující podporu populární knihovny VCL, která je základem miliónů dnešních aplikací pro Windows.

Interaktivní využití informací o přiblížení patřilo v minulosti spíše do filmů žánru sci-fi, ale dnes je realitou. Nicméně současný pokrok byl povětšině obecně omezen na aplikační scénáře ve venkovních prostorách - ve vnitřních prostorách aplikace vyžadovaly drahé a nestandardizované přijímače a štítky RFID.

Pomocí BeaconFence nyní vývojáři mohou vyžít velice přesného sledování uživatelů jak ve vnějších, tak ve vnitřních prostorách. Využijí k tomu běžných telefonů či tabletů vybavených Bluetooth, které lidé velice často mají po kapsách a většiny běžných majáčků (beacons), které je možno snadno instalovat v každých prostorách.

Navíc BeaconFence vývojářům umožní snadno vyvíjet aplikace, které znají přesnou pozici uživatelů a jejich pohyb v rámci vývojářem vymezených polygonních zón. Takové aplikace pak mohou jít mnohem dále za tradiční zpracování základní informace typu jsem poblíž objektu poskytované majáčky a RFID.

BeaconFence tak skutečně otevírá dveře tvorbě ohromujících nových interaktivních aplikací pro celou řadu oborů.

Profesionálové v oboru práce s daty se neustále zabývají potřebami zajistit, aby modely byly aktuální a odpovídaly databázím, aplikacím a podporovaným obchodním činnostem. Obchodní profesionálové a analytici usilují o to, aby dobře chápali struktury dat používaných v rámci organizace i jejich vzájemné vztahy a dokázali se v souvislosti s tím dobře rozhodovat.

ER/Studio XE7 je první platformou pro modelování dat, která skutečně přemosťuje tyto potřeby. Umožní totiž datových architektům lépe zvládat datové modely i metadata ve složitých a neustále se měnících podnikových prostředích a přitom přímo spolupracovat s obchodními profesionály, kteří mohou pracovat s datovými aktivy a slovníky a přispívat tak k jejich kvalitě.

ER/Studio pomáhá zvyšovat celkovou kvalitu, ucelenost a používání podnikových dat napříč všemi rolemi v organizacích.

Naši zákazníci vyvíjejí a udržují milióny aplikací pro Windows s vysokými nároky na spolehlivost běhu a bezpečnost dat pro celou škálu průmyslových odvětví. Dnes jsou tlačeni k tomu, aby své aplikace rozšiřovali o mobilní aplikační doplňky, cloudové služby a využití zařízení typu IoT pro vyšší pohodlí uživatelů.

RAD Studio XE8 přináší vybavení, které týmy potřebují, aby požadovaná rozšíření do aplikací snadno zabudovali. Především internet věcí (IoT) může podstatně zvýšit přívětivost aplikací a pohodlí jejich uživatelů. Ovšem IoT je složitá problematika mimo dosah většiny vývojářů. S uvedením verze XE8 je Embarcadero na předním místě v úsilí umožnit vývojářům hladkou integraci IoT v roce 2015 a dalších letech.

Objemy zpracovávaných dat exponenciálně rostou a podniky na celém světě se začínají zajímat o Big Data a NoSQL společně se stávajícími relačními databázovými systémy, aby tak napomohly ovládnout své zdroje informací a získat konkurenční výhody.

Správcům databází, datových architektům a vývojářům v jazyce SQL přináší nové verze nástrojů Embarcadero podstatný růst produktivity tím, že podporují tu nejširší řadu relačních databázových systémů a zároveň i platformy Big Data a NoSQL, a to vše v rámci stejných nástrojů.