logo Operátor ICT, a.s.
Michal Fišer

Michal Fišer

Generální ředitel společnosti Operátor ICT

LinkedIn

Projekt MOBILUS, který využívá nejmodernější technologie, společně s rozvojem Koncepce Smart Prague do roku 2030 učiní z Prahy významnou metropoli zajišťující svým obyvatelům, návštěvníkům i turistům komfortní dopravu. Stávající síť nabíjecích stanic v Praze nebyla pro očekávaný rozvoj elektromobility dostatečná. V tomto směru má Praha oproti jiným evropským metropolím co dohánět.

Proto se budeme soustřeďovat na vytváření dobíjecích hubů. Do konce roku 2019 bude v ulicích Prahy vybudováno celkem 50 rychlonabíjecích stanic a 9 středně rychlých nabíjecích bodů.

Naše strategie spočívá v tom, že po vyhodnocení pilotních projektů bychom se měli zaměřit na plošné zavádění čisté mobility s přispěním zdrojů z evropských strukturálních fondů, komunitárních programů Evropské komise nebo využitím dalších finančních nástrojů.

Nabídka zaměstnání Operátor ICT, a.s.
Profesionální programové vybavení nejen pro účetní firmy a daňové poradce.
40letý muž Se Za 14 Dní .. Naučil Mluvit Anglicky. Bez Námahy!
Vyzkoušejte a objednejte si novou verzi oblíbeného 3D modeláře.