logo Operátor ICT, a.s.

Praha, Škoda Auto a ČVUT společně v projektu MOBILUS

MOBILUS se zabývá rozvojem projektů v oblasti autonomní dopravy, parkování a datových analýz za účelem získávání informací pro plánování tras. V tomto mezinárodním projektu je zapojeno 40 partnerů z členských států Evropské unie.

Vzájemná spolupráce povede k modernizaci dopravních prostředků, inovacím pro ekologičtější, inteligentnější a bezpečnější systém městské dopravy s uvedením do praxe. Praha bude také moci čerpat finanční prostředky z komunitárního programu Horizont 2020, který slouží k financování vědy a výzkumu na evropské úrovni.

Jednoznačným přínosem bude dále získání přístupu ke sdíleným znalostem v oblasti mobility a logistiky, které pomáhají měnit městské prostředí v ekologičtější, integrovanější a bezpečnější místo pro Pražany.

"Projekt MOBILUS, který využívá nejmodernější technologie, společně s rozvojem Koncepce Smart Prague do roku 2030 učiní z Prahy významnou metropoli zajišťující svým obyvatelům, návštěvníkům i turistům komfortní dopravu. Stávající síť nabíjecích stanic v Praze nebyla pro očekávaný rozvoj elektromobility dostatečná. V tomto směru má Praha oproti jiným evropským metropolím co dohánět. Proto se budeme soustřeďovat na vytváření dobíjecích hubů. Do konce roku 2019 bude v ulicích Prahy vybudováno celkem 50 rychlonabíjecích stanic a 9 středně rychlých nabíjecích bodů. Naše strategie spočívá v tom, že po vyhodnocení pilotních projektů bychom se měli zaměřit na plošné zavádění čisté mobility s přispěním zdrojů z evropských strukturálních fondů, komunitárních programů Evropské komise nebo využitím dalších finančních nástrojů," říká Michal Fišer, generální ředitel společnosti Operátor ICT.

Spolupráce mezi Prahou, Škodou Auto a ČVUT bude stvrzena deklarací podpory implementace Memoranda a Akčního plánu o budoucnosti českého automobilového průmyslu v hlavním městě Praze.

Deklarace podpory reflektuje koncepci Smart Prague 2030, která si jako jednu z klíčových priorit definovala oblast mobility budoucnosti, a ve které si město vytýčilo za cíl učinit dopravu Praze čistou, sdílenou, inteligentní a samořídící.

Touto ojedinělou spoluprací s akademickou a vědecko-výzkumnou sférou a automobilovým průmyslem chce hlavní město Praha podpořit rozvoj ekonomiky založené na vývoji nových technologií, inovací a s tím souvisejících znalostí a dovedností.

Článek Operátor ICT, a.s. ze dne 31. května 2018 - čtvrtek

Další články od Operátor ICT, a.s.

Virtualizace Prahy jako nosný projekt Centra města budoucnosti

Praha, Škoda Auto a ČVUT společně v projektu MOBILUS

Nabídka zaměstnání Operátor ICT, a.s.
Vyzkoušejte si M-Files na 30 dní zdarma