logo Operátor ICT, a.s.

Vladimír Zadina

Ředitel projektu Smart Prague

Vladimír Zadina - Operátor ICT, a.s.logo Operátor ICT, a.s.LinkedIn

Virtualizace Prahy je nosným projektem Centra města budoucnosti, kde chceme společným úsilím budovat inteligentní světy a aplikace pro budoucnost, podporované technologickým pokrokem na úrovni obecně označované jako 4.0.

V současnosti existují různé simulační modely, které řeší například dopravu nebo šíření škodlivých látek ve městě, ale díky systému virtualizace Prahy bude možno tyto simulace vizualizovat zároveň s dalšími daty, která již dnes generují různé městské senzorické sítě. Zejména vizualizace živých senzorických dat bude jeden z páteřních výstupů projektu.

Michal Fišer

Generální ředitel společnosti Operátor ICT

Michal Fišer - Operátor ICT, a.s.logo Operátor ICT, a.s.LinkedIn

Projekt MOBILUS, který využívá nejmodernější technologie, společně s rozvojem Koncepce Smart Prague do roku 2030 učiní z Prahy významnou metropoli zajišťující svým obyvatelům, návštěvníkům i turistům komfortní dopravu. Stávající síť nabíjecích stanic v Praze nebyla pro očekávaný rozvoj elektromobility dostatečná. V tomto směru má Praha oproti jiným evropským metropolím co dohánět.

Proto se budeme soustřeďovat na vytváření dobíjecích hubů. Do konce roku 2019 bude v ulicích Prahy vybudováno celkem 50 rychlonabíjecích stanic a 9 středně rychlých nabíjecích bodů.

Naše strategie spočívá v tom, že po vyhodnocení pilotních projektů bychom se měli zaměřit na plošné zavádění čisté mobility s přispěním zdrojů z evropských strukturálních fondů, komunitárních programů Evropské komise nebo využitím dalších finančních nástrojů.