logo Safetica Technologies s.r.o.

Richard Brulík

Ředitel společnosti Safetica Technologies

Richard Brulík - Safetica Technologies s.r.o.logo Safetica Technologies s.r.o.LinkedIn

Ekonomické krizi navzdory, Safetica roste skokově. Několik obchodních případů se nám posunulo, ale naštěstí jenom minimum z nich bylo zrušeno. Dnes se ty posunuté obchodní případy začínají uzavírat a nové startují rychleji než kdy předtím.

Meziročně tak vidíme 60% nárůst oproti roku 2019, a podle aktuálních predikcí bychom se měli dostat určitě přes dvojnásobek obratu za minulý rok. Loni Safetica se sedmdesáti zaměstnanci dosáhla na obrat převyšující 100 milionů korun.

Richard Brulík

Ředitel společnosti Safetica Technologies

Richard Brulík - Safetica Technologies s.r.o.logo Safetica Technologies s.r.o.LinkedIn

Naší prioritou je orientace na zahraniční trhy, kde má již Safetica silné jméno a postavení. Daří se jí otevírat nové distribuční kanály a strategická partnerství.

Z produktového hlediska plánujeme posílit důraz na ochranu dat v cloudu a zrychlit distribuci směrem k MSP a SaaS.

Petr Žikeš

Ředitel společnosti Safetica Technologies

Petr Žikeš - Safetica Technologies s.r.o.logo Safetica Technologies s.r.o.LinkedIn

Za standardních podmínek umožňují home office jen jednotky procent společností a navíc jen u části svých zaměstnanců. Práce z domu v takovém rozsahu je naprosto nevídaným krokem, který ve velké části případů zásadně dopadá na fungování společnosti. Některé na tento krok nejsou zdaleka vybaveny a připraveny. Ohrožují tím zejména interní data.

Mezi nejčastější problémy patří nedostatečné vybavení zaměstnanců odpovídajícím zařízením. Až 75% všech firem nechává pracovat zaměstnance na svých osobních počítačích.

Petr Žikeš

Ředitel společnosti Safetica Technologies

Petr Žikeš - Safetica Technologies s.r.o.logo Safetica Technologies s.r.o.LinkedIn

Moc si vážíme ocenění i pozitivních ohlasů, které jsme získali. Utvrzuje nás v tom, že svou práci děláme dobře, a společně s našimi zákazníky to tak vnímá i odborná veřejnost.

Pro nás všechny je tato pozitivní zpětná vazba motivací, ale i závazkem do budoucna, který rozhodně bereme vážně.

Zbyněk Sopuch

Technologický ředitel společnosti Safetica Technologies

Zbyněk Sopuch - Safetica Technologies s.r.o.logo Safetica Technologies s.r.o.LinkedIn

Safetica DLP navazuje na služby Microsoft Office 365 a Microsoft Azure Information Protection. Výsledkem je řešení, které zamezí úniku citlivých informací bez ohledu na to, kde se nacházejí. Výběr Microsoft Office 365 jako pilotního cloudového projektu byl logickou volbou, protože velká část naší technologie a infrastruktury je postavena právě na produktech a prostředí od firmy Microsoft.

Propojení našich řešení bylo proto velmi efektivní a přímočaré. Cloudová verze Safetica DLP bude pro zákazníky dostupná v Microsoft Azure Marketplace.

Petr Žikeš

Ředitel společnosti Safetica Technologies

Petr Žikeš - Safetica Technologies s.r.o.logo Safetica Technologies s.r.o.LinkedIn

Během jednoho odpoledne se dozvíte, jak GDPR nařízení ovlivní váš byznys i práci s daty, získáte rady pro jeho splnění i pro zajištění bezpečnosti všech důležitých firemních dokumentů. A to s co nejmenší časovou a finanční investicí.

Na konferenci budou přednášet zástupci firem Microsoft, Flowmon Networks, System4u, Sedlakova Legal a Safetica Technologies.

Petr Žikeš

Ředitel společnosti Safetica Technologies

Petr Žikeš - Safetica Technologies s.r.o.logo Safetica Technologies s.r.o.LinkedIn

Z našeho listopadového průzkumu mezi 80 českými společnostmi se ukázalo, že 79% z nich se stále necítí být připravených na GDPR. Nepřipravenost spolu s neúprosným termínem se pro mnohé firmy i jednotlivce stalo možností, jak vydělat peníze na neinformovaných zákaznících. Pokud vezmete přípravy na GDPR za špatný konec, mohou se vám dost prodražit.

Ať už se je budete snažit zvládnout sami, ale GDPR nesplníte, anebo dáte důvěru nesprávné firmě. Zásadní je, aby společnost, jejíž pomoc si firmy zvolí, měla přesah do více oblastí GDPR - kybernetické bezpečnosti, IT, práva atd. Jen tak bude schopná provést je všemi důležitými kroky GDPR.