logo Sprinx Systems, a.s.

Jiří Jinger

Expert na cloudová řešení Sprinx Systems

Jiří Jinger - Sprinx Systems, a.s.logo Sprinx Systems, a.s.LinkedIn

Řada firem potřebuje sezónně navýšit počet uživatelů, například najímá v určitém období roku brigádníky. U cloudu se v takovém případě postupuje krátkodobým navýšením paušálu (tzv. škálování systému), který se platí dle počtu uživatelů, a navýšením souvisejících kapacit. Podobné flexibility ovšem u serverových řešení nikdy nedosáhnete.

Tam potřebujete fixní licence na kancelářské programy, na ERP atd. Buď si je draze dokoupíte, nebo budou někteří uživatelé muset čekat. Případně vás čeká zdlouhavé domlouvání s dodavateli.

Daniel Hutník

Team Leader divize Sprinx Digital společnosti Sprinx Systems

Daniel Hutník - Sprinx Systems, a.s.logo Sprinx Systems, a.s.LinkedIn

Můžete namítnout, že řešení krajských distribučních center je vhodné možná tak pro největší hráče na českém e-commerce trhu a ostatní by si jej nemohli dovolit. Cesta pro e-shopy s menšími rozpočty ale existuje - sdílený prostor meziskladů, kdy se domluví s dalšími e-shopy, které mohou klidně prodávat i zcela jiný typ zboží. Ostatně se zde otevírá velmi zajímavá obchodní příležitost pro velké hráče. Kdybych dnes řídil e-shop s velkým rozpočtem, vybudoval bych si postupně mezisklady po republice a investované peníze bych postupně získal zpět pronájmem části jejich kapacity menším e-shopům. Je s podivem, že se této příležitosti nechopí některý z řetězců supermarketů či hypermarketů, které již mají velkou část potřebné infrastruktury vybudovanou, stačilo by jen navýšit kapacity.

Kromě skladů mají dnes perfektně vyřešenou i dopravu a mohlo by jim být v podstatě jedno, jestli vezou jen své zboží, nebo k němu přidají i paletu s elektronikou. Dva řetězce dnes v některých krajích nabízejí doručování až domů, kromě výše zmíněného by tak mohly pokrýt i doručení koncovému zákazníkovi. Symbióza řetězců s menšími e-shopy by tedy mohla být velmi funkční a oboustranně výhodná.