logo Advanced Search Technology, s.r.o.

Investice do kvalitního výběru IT zaměstnanců se vyplatí

Podle výsledků interní analýzy dat společnosti Advanced Search Technology více než polovina agenturou doporučených kandidátů působí u zaměstnavatelů, kam byli doporučeni, déle než 4 roky.

Advanced Search Technology zpracovala a následně vyhodnotila svá interní data reflektující období mezi rokem 2007 a 2015. Cílem šetření bylo prozkoumat délku pracovního poměru agenturou umístěných kandidátů a nejčastější důvody jejich odchodu. Nově zpracovaná data byla také použita pro srovnání s výsledky obdobné analýzy realizované v roce 2012.

"Je to potěšující informace jak pro nás, tak i pro naše klienty. Obzvláště vezmeme-li v úvahu, že poptávka po kvalitních kandidátech stále roste a výrazně pokulhává za nabídkou. Myslím, že jasnou zpětnou vazbou, kterou nám analýza poskytla, je i fakt, že více než polovina námi vybraných IT odborníků zůstává ve společnosti, kam byli doporučeni, déle než čtyři roky. Tento výsledek potvrzují i data získaná v předchozím průzkumu z roku 2012. Z toho můžeme usuzovat, že na obsazované pozice vybíráme vhodné kandidáty, kteří jsou pro naše klienty dlouhodobým přínosem a vyplácející se investicí," říká Lukáš Dočkal, řídící partner společnosti Advanced Search Technology.

Výsledky analýzy ukazují na to, že:

Do těchto čísel se promítá i období tzv. ekonomické krize v roce 2010 a odráží situaci vysoce kvalifikovaných pracovníků, jež disponují velmi poptávanými profesními zkušenostmi, pak můžeme být s těmito výsledky rozhodně spokojeni.

V oblasti ICT přitom můžeme stále pozorovat velmi výrazně stupňující se převahu poptávky před nabídkou. Počet volných pozic a náborové plány společností rostou, některé budou mít nejspíše problém své současné zaměstnance udržet, zatímco pro jiné to bude znamenat nutnost navýšit své náborové rozpočty.

Zejména v případě velmi zkušených programátorů se roztáčí platová spirála, kdy byť jsou řadovými zaměstnanci, tak jejich příjmy jsou dnes často vyšší než příjmy managementu v jiných oborech.

Průzkum Advanced Search Technology také na základě získaných dat od kandidátů a klientů identifikoval nejčastější příčiny vedoucí k ukončení vzájemné spolupráce. Jedním z hlavních důvodů odchodu zaměstnanců je to, že v rámci konkurenčního boje přecházejí k jiné firmě za lepším finančním ohodnocením.

Důvody ukončení spolupráce mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem:

V 90% případů vede k ukončení spolupráce se zaměstnavatelem rozhodnutí zaměstnance. Hlavními důvody jsou nevyhovující pracovní náplň (nenaplnění představ) nebo finanční podmínky spolupráce. A to především v souvislosti s objevující se alternativou jiné pracovní nabídky.

Další články k tématům - analýza - ICT - investice - nábor - práce - průzkum - zaměstnanci - Lukáš Dočkal

Článek Advanced Search Technology, s.r.o. ze dne pátek 22. ledna 2016

Další články od Advanced Search Technology, s.r.o.

Investice do kvalitního výběru IT zaměstnanců se vyplatí