logo

Dynamic Manufacturing: efektivní řízení předvýrobních etap

Využití standardních postupů MRP II, které jsou implementované ve většině IS kategorie ERP, nepřináší žádoucí efekt. Informační systém je často schopen naplánovat zakázku až dlouho po té, kdy je dohodnuta dodávka a potvrzen termín. Tento problém řeší koncept systému Dynamic Manufacturing.

Na současném trhu, poznamenaném útlumem minulého období, zůstává stále stejně náročný ba možná náročnější zákazník. Celkový vývoj vede ke zrychlování inovační obrátky, která (někdy proti vůli dodavatele) končí až u zakázkové výroby.

Pro zajištění včasnosti a správnosti dodávky je třeba znát (umět stanovit) správné priority prací. Je třeba znát rozpracovanost nejen ve výrobě, ale hlavně rozpracovanost předvýrobních etap. Je nutné sledovat a řídit práci konstrukce a technologie tak, aby byly lidské zdroje plně využity a na výsledky jejich práce mohla navázat hladká realizace ve výrobě s optimálním využitím všech výrobních technologií.

Cestou takového zefektivnění činnosti výrobního podniku je synchronizace činností předvýrobních etap s plánem MRP. Synchronizace umožňuje odstranění nejvýznamnějšího žrouta produktivity - rušení a přerušování práce.

Implementovanými synchronizačními mechanizmy v konceptu Dynamic Manufacturing jsou:

Výše zmíněné pracovní rušení přináší prodloužení doby trvání pracovních činností, což vede k tomu, že ve vymezeném čase jsou realizovány v nižší kvalitě nebo je celá realizace prodloužena s cílem kvalitu udržet. Oba jevy jsou nežádoucí a mají snadno rozpoznatelnou příčinu.

Řada dodavatelů ERP zkouší optimalizovat výrobní proces využitím teorie omezení. Uplatněním tohoto postupu však u mnoha společností rozpoznáme, že úzké místo není ve výrobě. Pokud je jasné co je třeba a jak vyrobit a toto zadání odpovídá používaným výrobním technologiím, je zpravidla snadno dosažitelný cíl realizovat výrobu rychle (technologicky možnou rychlostí). Hůře dosažitelný je však cíl realizovat výrobu včas.

Přesto, že všechny předvýrobní útvary provedou své činnosti s maximálním nasazením, je poskytnutí podkladů výrobě pozdě. Důvody nejsou v nedostatečnosti pracovníků konstrukce, technologie, jakosti, či servisu. Velmi často jsou důvody skryty v nejasném stanovení priorit, nesrozumitelném nebo nesdíleném plánu nevýrobních činností a vysokém vlivu nahodilých jevů.

S cílem lepšího plánování zdrojů a lepší dostupnosti informací, bývají nasazovány i takové informační systémy, které pro řízení těchto procesů nemají žádnou podporu.

Koncept Dynamic Manufacturing implementuje tyto mechanismy zajištění kvality:

Další články k tématům - Dynamic - ERP - IS - Manufacturing - MRP - PDM - PLM

Článek ze dne 29. září 2011 - čtvrtek

Další články od Allium, s.r.o.