logo

Firewally Palo Alto v portfoliu Amenit

Firewall je zjednodušeně řečeno zařízení nebo software, který odděluje provoz mezi dvěma sítěmi (firemní a internet) a propouští pak data oběma směry podle předem definovaných pravidel. Tím brání zejména před neoprávněnými průniky do firemní sítě a odesílání dat z ní bez vědomí a souhlasu uživatele.

V dnešní době, kdy tvůrci škodlivého software vymýšlí daleko propracovanější způsoby, jak se dostat do firemní sítě, je na místě představit firewall, který řeší bezpečnost sítě odlišným způsobem od stávajících firewallů.

Klíčové vlastnosti Next-Generation Firewall:

App-ID - klasifikace všech aplikací, všech portů, vždy

App-ID automaticky použije čtyři různé mechanismy klasifikace provozu pro identifikaci aplikace - detekci aplikačního protokolu a dešifrování, dekódování aplikace, otisk aplikace a heuristickou analýzu. Dokáže identifikovat více než 1427 aplikací, bez ohledu na port nebo šifrování SSL protokolu.

App-ID nepřetržitě monitoruje stav aplikace, re-klasifikuje provoz, a určuje různé funkce, které jsou používány aplikací. Bezpečnostní politika určuje, jak zacházet s touto komunikací můžeme jí například - zablokovat, povolit, nebo bezpečně povolit.

User-ID - povolování aplikací uživatelům nebo skupinám

Tradičně bylo zabezpečení pro uživatele založeno na IP adresách. Díky stále dynamičtější povaze uživatelů a počítačů se tento přístup stal neefektivním pro sledování a kontrolu aktivit uživatelů. USER-ID umožňuje organizacím monitorovat a zaznamenávat události typu přihlášení i z klientů platforem MAC OS, Apple iOS, Linux/UNIX.

Content-ID - chránění povoleného provozu

Mnoho z dnešních aplikací poskytuje významné výhody, ale jsou také používány pro šíření moderní malware a jiných bezpečnostních hrozeb. Content-ID, ve spojení s App-ID, poskytuje správcům řešení pro ochranu sítě. App-ID určí a povolí jednoznačně aplikaci. Content-ID zkontroluje, zda je obsah komunikace správný (není infikován virem a podobně).

Další články k tématům - analýza - detekce - firewall - IP - malware - URL - šifrování - virtualizace

Článek ze dne 3. prosince 2012 - pondělí

Další články od Amenit s.r.o.