logo

Průmyslové rozvaděče s certifikací pro trhy v USA

Průmyslové rozvaděče společnosti Bircher Process Control BBC s certifikací Authorized Label Suppliers Program poskytují záruky, že budou vyrobeny ve shodě s místními standardy a usnadní tak schválení zařízení do provozu americkými inspektory pro bezpečnost.

Bircher Process Control BBC s. r. o. - člen švýcarského koncernu BBC Group, působí v České republice již od roku 2001. Nabízí své služby v oblasti automatizace v aplikacích pro různá průmyslová odvětví, jako například výroba rozvaděčů pro řízení automatizovaných skladovacích systémů, výrobních linek v potravinářském průmyslu, vstřikolisů datových nosičů Blu-ray a v neposlední řadě i řízení hydraulických dynamometrů.

Společnost v roce 2005/2006 úspěšně absolvovala certifikaci Authorized Label Suppliers Program u společnosti Underwriters Laboratories Inc, která je členem NRTLs (Nationally Recognised Testing Laboratories). Tato certifikace dle normy UL508A poskytuje záruku zákazníkům vyvážejícím na americké trhy, že průmyslové rozvaděče budou vyrobeny ve shodě s místními standardy a usnadní tak schválení zařízení do provozu americkými inspektory pro bezpečnost.

Typickými příklady takové spolupráce jsou subdodávky rozvaděčů pro významného českého výrobce linek na výrobu obalového skla anebo například dodávky řídicích systémů pro americko-švédského joint venture výrobce potravinářských lisů, které prostřednictvím vysokého tlaku vody konzervují potraviny, aniž by tyto změnily původní tvar, konzistenci anebo chuť, jak se stává např. u zamrazování, tepelné sterilizace anebo chemické konzervace.

Díky této velmi úzké spolupráci a zaměření na náročné zákazníky na mezinárodních trzích, včetně Asie a USA, se daří poznatky získané jak při výrobě, tak následném uvádění zařízení do provozu zúročit v optimalizaci konstrukce a hledání nových, inovativních řešení.

Široký záběr přes všechna odvětví dále umožňuje společnosti Bircher Process Control nabídnout svým zákazníkům nezávislý pohled na aktuální stav techniky a rychle rozvíjející se nové trendy v oblasti průmyslové automatizace. Díky velkému objemu realizovaných zakázek lze i nabídnout zajištění nákupu elektrotechnického materiálu za konkurenceschopných podmínek.

V kombinaci s moderními automatizovanými metodami výroby rozvaděčů prostřednictvím NC obráběcích center a strojů pro přesnou konfekci kabelů a vodičů, lze dosáhnout vysoké kvality za příznivou cenu.

Další články k tématům - certifikace - kabely - rozvaděče

Článek ze dne 27. srpna 2012 - pondělí

Další články od Bircher Process Control BBC s.r.o.