logo

CCV analýza potvrzuje vzrůstající trend ve využívání elektronického podávání

Opět se potvrzuje vzrůstající trend využití elektronického podávání, když v řádném termínu nyní využilo tuto formu prohlášení třikrát více vinařů než v roce 2009. Podíl vinařů, kteří k prohlášení o zásobách využívají elektronickou cestu, vzrostl podle analýzy CCV celkem z loňských 17 % na letošních 48 %.

Tuzemští výrobci a obchodníci s vínem v letošním roce dosud zaevidovali v prohlášení o zásobách elektronicky více než 1,7 milionu hektolitrů vína. Tento objem je více než 2,5 násobkem loňských údajů o zásobách. Již jen 18 % objemu přiznaných zásob bylo podáno přes papírové formuláře.

Stejně jako v minulých letech i letošní září bylo termínem pro podávání povinného prohlášení o zásobách. I letos se potvrdil vzrůstající trend vinařů podávat prohlášení do Registru vinic, jehož technologickým dodavatelem je společnost CCV Informační systémy, elektronickou cestou. Po jednoduchém přihlášení uživatelským jménem a heslem lze vyřídit většinu povinné agendy. Někteří vinaři tak již několik roků nezasílají papírová prohlášení na příslušné úřady, v tomto případě na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Vše si totiž zařídí přes počítač, kdy si jednou získanými přihlašovacími údaji od Agentury pro zemědělství a venkov zajistí přístup ke "svým" datům, které o nich ÚKZÚZ uchovává.

Ing. Rostislav Gruna, vedoucí Oddělení registru vinic z ÚKZÚZ, vzrůstající oblibu elektronické formy komunikace mezi vinaři potvrzuje : "Počet prohlášení podaných elektronicky se meziročně stále zvyšuje. Jednak je to způsobeno tím, že není již nadále nutný elektronický podpis, ale také že jde již o zavedenou aplikaci, jejíž využívání je jednoduché a hlavně pohodlné. Dále také faktem, že odesláním prohlášení přes aplikaci z počítače má vinař svoji povinnost téměř okamžitě splněnu. Není tedy nutnost chodit s prohlášením na poštu, případně si ověřovat, jestli prohlášení na příslušný úřad bylo doručeno. Oproti loňskému roku tak vzrostl počet elektronických podání prohlášení o zásobách až trojnásobně."

Nejenom, že elektronické podávání prohlášení ušetří čas vinařům, ale usnadňuje práci a spoří čas i zaměstnancům státní správy. V současnosti jsou totiž veškerá data na ÚKZÚZ zpracovávána v elektronickém Registru vinic. Papírová prohlášení tedy musí být do elektronické podoby "převedena" tak, aby se s daty dalo dále pracovat. Navíc u elektronického podávání prohlášení je ošetřeno vyplnění povinných položek, takže k neúplnému vyplnění formulářů dochází v minimu případů, což se u papírových formulářů říct nedá.

Co je povinné prohlášení o zásobách

Povinné prohlášení o zásobách je stanoveno v zákoně 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství. Zákon uvádí, že každý, s výjimkou maloobchodníka a konečného spotřebitele, je povinen každoročně odevzdat prohlášení o zásobách hroznového moštu, zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a vína, které skladoval k 31. červenci. Jak vinařům a vinohradníkům zdůrazňují pracovníci ÚKZÚZ, vyplnění prohlášení o zásobách je nejen plněním zákonné povinnosti, ale také je nezbytnou podmínkou pro každého úspěšného uchazeče o dotační podporu jak na restrukturalizaci a přeměnu vinic, tak i na investice.

Další články k tématům - analýza - EDI - formuláře - registr - ÚKZÚZ - vinařství - Rostislav Gruna

Článek ze dne 21. října 2010 - čtvrtek

Další články od CCV, s.r.o.