logo

CCV Řízený sklad: nový IS pro řízení logistického centra ZKD Sušice

Západočeské konzumní družstvo (ZKD) Sušice ve výběrovém řízení pro implementaci nového IS na řízení svého logistického centra vybralo společnost CCV Informační systémy, která uspěla se svým specializovaným oborovým řešením CCV Řízený sklad.

Vítězné řešení CCV Řízený sklad je založené na platformě Microsoft Dynamics a představuje špičkový systém pro řízení skladového hospodářství (WMS - Warehouse Management System). CCV Řízený sklad je profesionální řešení s využitím radiofrekvenčních terminálů komunikujících on-line. Systém zaznamenává a řídí všechny skladové operace.

Moderní logistické centrum bude zásobovat rychloobrátkovým zbožím více jak 400 prodejen. Díky nárůstu objemu manipulovaného zboží dojde ke zvýšení obratu velkoobchodního skladu až na jednu miliardu korun.

"Naše prodejny denně navštěvuje okolo 30 tisíc spotřebitelů. Obstát v dnešním konkurenčním boji však znamená nabízet zákazníkovi nejenom zajímavý sortiment za dobrou cenu, ale poskytnout mu celkový servis, který očekává. Jeho důležitou součástí je bezchybná a efektivní logistika, proto jsme pro projekt modernizace našeho logistického centra zvolili skladové řešení od společnosti CCV Informační systémy," vysvětluje volbu dodavatele Ing. Roman Bruzl, předseda ZKD Sušice.

Stěžejním požadavkem na nový informační systém bylo ucelené pokrytí logistických procesů a jejich vzájemná provázanost. Z těchto důvodů bylo zvoleno WMS řešení CCV Řízený sklad, které využívá on-line komunikující mobilní terminály pro řízení manipulace se zbožím a lepší organizaci práce skladníků, ve druhé etapě doplněné technologií hlasového navádění pro komunikaci skladníků s počítačem, který řídí celý skladovací proces, také pomocí hlasu.

"Zavedení stabilního on-line systému pro řízení skladové logistiky s vysokým stupněm technologické vyspělosti umožní nejen zvýšení produktivity práce způsobené výrazným zrychlením a zjednodušením skladových a meziskladových operací, ale také snížení nákladů na provoz skladu," komentuje konkrétní přínosy Ing. Vladimír Teplý, architekt řešení CCV Řízený sklad.

Výrazné zefektivnění procesů

Hlavními přínosy řešení CCV Řízený sklad jsou využití on-line komunikujících radiofrekvenčních terminálů pro automatizovanou identifikaci EAN kódů zboží a pokrytí veškerých procesů skladové logistiky se schopností automatického zaznamenávání a řízení všech skladových operací. Využitím těchto terminálů zároveň dochází k úplnému odstranění papírového oběhu dokladů pro skladové pohyby zboží, což umožní odbourat náklady spojené s tiskem příkazů vychystání a podobně. Podmínkou je řádné označení zboží čitelným čárovým EAN kódem. Využití moderních technologií a automatické identifikace zboží navíc umožní výrazný nárůst kapacity skladu, a to spolu s minimální hrozbou jeho kolapsu ve špičkách a eliminací chyb způsobených lidským selháním.

Moderní logistické centrum s kvalitním dodavatelským servisem

Příprava a zahájení modernizace velkoobchodu v Sušici probíhaly v průběhu roku 2010 s cílem vytvořit moderní logistické centrum, které bude zásobovat více jak 400 prodejen potravinářským sortimentem a zbožím denní potřeby. Zadavatel hodnotil a posuzoval ve výběrovém řízení kromě vítězného řešení od CCV Informační systémy také další nabídky nejvýznamnějších specializovaných dodavatelů WMS řešení.

Vzhledem k nárůstu kapacity skladu a objemu manipulovaného zboží dojde ke zvýšení obratu modernizovaného velkoobchodního skladu na takřka jednu miliardu korun, což bude znamenat i vytvoření nových pracovních míst v Sušici. Cílená a systémově řízená organizace skladu navíc zrychlí přípravu objednávek a sníží čas potřebný na jejich realizaci, čímž dojde ke zkvalitnění a zefektivnění dodavatelského servisu. Celý proces modernizace bude dokončen v průběhu letošního roku.

Další články k tématům - CRM - Dynamics - EAN - ERP - IS - logistika - Řízený sklad - WMS - ZKD - Roman Bruzl - Vladimír Teplý

Článek ze dne 18. ledna 2011 - úterý

Další články od CCV, s.r.o.