logo CCV, s.r.o.

EDI řešení od CCV Informační systémy propojuje dodavatele s logistickým operátorem Alimpex Food

Poskytovatel logistických služeb, velkoobchod a distributor čerstvých potravin Alimpex Food úspěšně implementoval EDI řešení od společnosti CCV Informační systémy pro propojení podnikových systémů a automatizovanou komunikaci s významnými dodavateli mléčných výrobků na tuzemském trhu.

Po předchozím propojení se společností Bel Sýry Česko tak bylo během července 2010 dokončeno propojení všech logistických procesů s firmou Müller Milch. Veškerá vzájemná komunikace nyní probíhá pouze elektronicky a strukturovaně přes elektronickou výměnu dokumentů, na míru šité řešení pro oblast logistiky kompletně pokrývá veškeré logistické procesy.

Rozsahem unikátní implementací řešení EDI pro logistiku ve společnosti Alimpex Food potvrdila společnost CCV Informační systémy přední postavení v poskytování ucelených oborových řešení pro komplexní elektronickou výměnu dat (EDI - Electronic Data Interchange) v odvětví logistiky.

Konkurenční výhoda v zajištění logistických dodávek

EDI je moderní způsob podnikové komunikace, při kterém dochází k výměně standardních strukturovaných dokumentů (objednávka, faktura, avízo o odeslání nebo příjmu zboží, přehled zásob, expediční příkaz apod.) elektronickou formou přímo mezi jednotlivými podnikovými informačními systémy. Nasazení CCV EDI pro logistiku s sebou přineslo okamžité a zároveň trvalé výhody jak na straně společnosti Alimpex Food, tak i jeho zákazníků, jak potvrzuje i manažer informačního systému a člen dozorčí rady společnosti Jaroslav Falta : "Přínos zavedení řešení EDI je možno vnímat ve dvou rovinách. Tou první jsou pozitiva pro nás jako logistického operátora. Zde bych vyzdvihl zejména absolutní přehled o více než devíti stech položkách výrobků, kterými disponujeme. Druhou, neméně důležitou rovinou je pak rychlá, spolehlivá a efektivní komunikace s našimi zákazníky a zásadní zlepšení celé řady služeb, které jim poskytujeme."

V každém okamžiku víte, co se děje se zbožím

Jednotlivé logistické procesy jsou řešeny komplexně, každá logistická operace je zaznamenávána spolu s detailními informacemi. "Po zavedení EDI máme dokonalý přehled o našem zboží a víme prakticky v každém okamžiku, co se s ním děje. Díky tomu můžeme operativně řešit požadavky našich odběratelů prostřednictvím společnosti Alimpex Food, která má od nás přesné informace potřebné k vykonávání jednotlivých logistických operací," uvedl Ondřej Veselý, Logistic Manager CEE, ze společnosti Bel Sýry Česko.

Pro další fungování logistického poskytovatele znamená nasazení řešení CCV EDI pro logistiku významnou konkurenční výhodu, a to především v možnosti nabídnout svým zákazníkům vysoce spolehlivé a přesné logistické služby, o nichž budou mít nejen dokonalý přehled, ale které v konečném důsledku znamenají významnou úsporu nákladů a času v logistických procesech operátora Alimpex Food jako je příjem zboží a zaskladnění, přehled zásob, inventura, manipulační a skladové pohyby, expedice, vratky nebo co-packing. Došlo ke zrychlení a zpřesnění výměny logistických informací a procesů, eliminovány byly nepřesnosti a chybovost v dodávkách a snížena administrativní zátěž. Mezi přednosti patří také vysoký stupeň zabezpečení (nap. šifrování zpráv, elektronický podpis) a možnost využití služeb konsolidačního centra EDI ORION pro poradenskou a servisní péči.

Řešení CCV EDI pro logistiku je po všech stránkách přizpůsobeno oblasti logistiky a pokrývá řadu specifických operací, které odrážejí fungování logistické firmy : "Jedná se o ucelené oborové řešení, které využívá propojení s konsolidačním centrem ORION a představuje maximálně flexibilní technologii s nízkými pořizovacími a provozními náklady - funguje formou služby bez vysokých počátečních investic, bez starostí o jeho správu a s garancí rychlého nasazení do provozu," upřesňuje David Reichel ze společnosti CCV Informační systémy.

Realizace propojení informačního systému Milsoft (Alimpex Food) a SAP (Bel Sýry Česko) proběhla hladce za plného provozu bez nutnosti zásahů do informačních systémů. Díky nastavení všech procesů bylo možné dobu potřebnou k propojení dalšího dodavatele (Müller Milch - SAP, červenec 2010) zkrátit na třetinu, celá implementace tak ze strany projektového týmu CCV Informační systémy trvala pouhé dva měsíce.

Alimpex Food je velkoobchod a distributor čerstvých, převážně mléčných potravin. Na trh dodává výrobky českých mlékáren, ve svém portfoliu má však i vlastní značky jako například Dr. Halíř, Jovomix nebo Zálesák. Zároveň je výhradním distributorem dalších českých a zahraničních značek. Kromě toho působí i jako poskytovatel logistických a distribučních služeb například pro Bel Sýry Česko, jednoho z nejvýznamnějších hráčů na trhu sýrů (značky Veselá Kráva, Gervais, Želetava, Smetanito, Kiri) nebo jogurty Müller Milch. Vlastní velké mléčné sklady, které mají mnoho dalších uložitelů, disponuje dvanácti distribučními místy po celé ČR, centrálním velkoskladem, více než 120 nákladními automobily a zhruba 500 zaměstnanci.

Další články k tématům - Alimpex - EDI - logistika - Jaroslav Falta - Ondřej Veselý - David Reichel

Článek CCV, s.r.o. ze dne úterý 17. srpna 2010

Další články od CCV, s.r.o.

Jan Škerle a Lubomír Veselý posilují top management CCV

Automatizace zpracování přijatých faktur šetří čas i náklady

Řízený sklad LOKIA WMS zvyšuje produktivitu logistiky produktů značky Aktin

Distributoři v segmentu elektro zapojují dodavatele do EDI komunikace

ORION Invoice Flow sjednocuje nástroje pro automatizovaný příjem a zpracování faktur

Skladový systém LOKIA WMS jako nadstavba Microsoft Dynamics 365

CRM Dynamics 365 pomáhá obchodníkům i zákazníkům

Skladový systém LOKIA pomáhá s řízením skladu internetových obchodů

ORION EDI šetří čas se zpracováním obchodních dokladů

Zamezení záměn zboží je prioritou v řízení skladů a logistice oděvního průmyslu

Jak zlepšit obchod a marketing využitím CRM

Jak na skladové procesy a elektronickou výměnu dokladů e-shopů

Automatické zpracování PDF objednávek službou PDF2EDI

Elektronické objednávky MALL.cz jsou vítězem soutěže EDI projekt roku 2017

Spolehlivá komunikace v rámci prodejního řetězce

Řízení skladového hospodářství v cloudu

Jak jednoduše organizovat práci skladníků

LOKIA WMS řídí komplexní skladové procesy jednoduše

Zlepšete svůj obchod a marketing využitím CRM systému

25 let zkušeností s podnikovými informačními systémy

Dynamics 365 jako nástroj evidence osobních dat v souladu s GDPR

Přesnější a rychlejší fakturace se sledováním dodávek

Služba PDF2EDI řeší konverzi PDF objednávek Nestlé do strukturovaných dat

Nákupní cena v EDI objednávkách proniká i do e-shopů

Požadavky na firemní interní logistiku obchodních a výrobních firem

ORION je doma v Opavě, tady vzniká vašich padesát odstínů EDI

Snadné a spolehlivé vytěžování dat z PDF objednávek Kauflandu

Dozorčí služby CCV WatchDog zvyšují spolehlivost podnikových informačních systémů

EDI komunikace pomáhá růstu společnosti 1 day

Řešení pro L’Oréal je vítězem soutěže EDI projekt roku 2016

Výrobci plastů a strojírenské firmy se potýkají s problémy skladového hospodářství

EDI pro L’Oréal krok za krokem

Mobilní aplikace ORION EDI na cesty i pro okamžitý přehled

Distribuční kanály eD‘ system Czech s podporou Microsoft Dynamics CRM

Nový CRM systém pro podporu rozvoje JIC

EDI komunikace proniká do oblasti vlasové kosmetiky

CRM pro řízení vztahů se zákazníky i distribuční sítě

Efektivní maloobchod i velkoobchod s využitím výhod EDI komunikace

Přesná evidence a zrychlení výdeje zboží s instatntním skladem v cloudu

Řízený sklad řeší reporting pro TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA

CCV majetkově vstupuje do úspěšného startupu Investiční aukce

Nejlepší EDI projekt roku 2015 realizovala Alza

Skladové hospodářství jako služba

Roman Fuchs je novým ředitelem divize Business Solutions CCV

Martin Vokřál řídí novou divizi CCV Customer Service

Ojedinělé funkce správy elektronických dokladů s ORION EDI 2016

Výměna obchodních dokladů EDI s certifikací ISO 27001

Ľubomír Miškolci - nový jednatel CCV Informačné systémy

EDI komunikace snižuje náklady na zpracování a archivací daňových dokladů DATARTu

Alza.cz inovuje na elektronickou výměnu dokladů pomocí ORION EDI