logo

Elektronickou výměnu dokumentů pro Globus ČR zajistí CCV Informační systémy

Společnost CCV Informační systémy byla ve výběrovém řízení zvolena poskytovatelem služeb elektronické výměny dokumentů (EDI) pro Globus ČR a nahrazuje tak stávajícího dodavatele - Telefónica O2.

Globus ČR, který nabízí kolem 15 tisíc druhů potravinářského a 45 tisíc druhů nepotravinářského zboží (spolu s 50 tisíci výrobky pro kutily a zahrádkáře v prodejnách Baumarkt) si ve výběrovém řízení zvolil nového poskytovatele pro EDI komunikaci se svými dodavateli. Tímto klíčovým partnerem se stala společnost CCV Informační systémy, která nahradila dosavadního hlavního poskytovatele EDI služeb pro Globus ČR, společnost Telefónica O2.

Ke změně poskytovatele služeb EDI dojde jednorázově, a to 24.6. 2010. Do této doby bude probíhat migrace dodavatelů Globusu ČR ze společnosti Telefónica O2 na CCV Informační systémy, aby se k výše uvedenému datu změna uskutečnila zcela hladce na straně dodavatelů, i samotné společnosti Globus ČR.

"Fakt, že jsme se stali hlavním poskytovatelem služeb EDI pro společnost Globus ČR, nás velmi těší a zároveň zavazuje. Prostřednictvím řešení EDI ORION přicházíme s ověřeným a spolehlivým nástrojem pro řešení elektronické komunikace přesně podle individuálních potřeb společnosti Globus ČR, které jsme mohli díky naší mnohaleté spolupráci detailně poznat," říká David Reichel, ředitel divize CCV eBusiness.

EDI od CCV Informační systémy s jedinou výjimkou pro všechny dodavatele

Vzhledem k tomu, že společnost CCV Informační systémy zákazníkům poskytuje řešení elektronické výměny dokumentů EDI ORION v České a Slovenské republice již více než deset let, patří mezi dvojici nejpreferovanějších poskytovatelů EDI komunikace na trhu. Podobně jako u některých jiných řetězců má i největší podíl mezi dodavateli Globusu ČR - plných 41 %.

Z ostatních poskytovatelů EDI zde má významnější podíl jen společnost Editel (35 %), další tři provideři EDI dosahují okolo pětiprocentní hranice a méně. Právě zákazníci Editelu, kteří jsou zároveň dodavateli Globusu ČR, tak představují výjimku - jejich elektronická komunikace může být nyní řešena napřímo, podobně jako tomu bylo dosud u zákazníků řetězce napojených přes konsolidační centrum ORION od CCV. Všechny ostatní dodavatele společnosti Globus ČR s účinností od 24.6. 2010 prostřednictvím EDI ORION propojí společnost CCV Informační systémy.

"V obchodním kontaktu s našimi dodavateli dlouhodobě preferujeme využívání efektivních technologií, které usnadňují vzájemnou spolupráci a výrazně urychlují tok zboží a informací. Jsem přesvědčen, že volba nového hlavního poskytovatele služeb EDI je pro naše dodavatele dobrou zprávou a krokem k posílení našich obchodních vztahů, a pomůže naši spolupráci s dodavateli dále zefektivnit," říká Jan Dadík, vedoucí zbožového hospodářství a organizace, Globus ČR.

Další články k tématům - EDI - Globus - David Reichel - Jan Dadík

Článek ze dne 28. května 2010 - pátek

Další články od CCV, s.r.o.