logo CCV, s.r.o.

Elektronická výměna dokladů s ORION EDI proniká do českých firem

Celkový objem elektronické výměny dokumentů (EDI - Electronic Data Interchange) procházející přes konsolidační centrum ORION EDI společnosti CCV Informační systémy, přesáhl v roce 2013 20,4 milionu EDI zpráv.

Oproti roku 2012 narostl objem dokladů přenesených předním konsolidátorem více než o pětinu. Tato skutečnost je důsledkem zejména významného růstu penetrace EDI i mimo oblast velkých obchodních řetězců rychloobrátkového zboží. Firmy v České republice tak stále více elektronizují své obchodní procesy s využitím elektronické výměny dokladů s obchodními partnery.

Kromě zvýšení samotné penetrace EDI komunikace se meziročně rozšířilo využití nových typů strukturovaných EDI zpráv nebo již používaných zpráv. Nárůst se týkal drtivé většiny z 27 používaných EDI zpráv v ČR včetně těch nejrozšířenějších, kterými jsou faktura (EDI zpráva INVOIC) a objednávka (ORDERS).

Elektronických faktur si přes ORION EDI firmy v roce 2013 vyměnily téměř o 12 % více než v roce 2012, objednávek pak o 10,5 % více. Dodací listy (EDI zpráva DESADV) zaznamenaly nárůst dokonce o 21,7 %, na významu navíc zpráva DESADV získává ve spojení se stále rozšířenější identifikací palet přes paletovou etiketu.

Z opačného směru k dodavateli pak putuje avízo o příjmu zboží (RECADV) s meziročním nárůstem o téměř 24 % nebo avízo o odeslání platby (REMADV) s meziročním nárůstem dokonce o 56 %.

Budoucnost ve využití širšího portfolia EDI zpráv

"Za rozšířením EDI je možno vidět více faktorů. Vzhledem k momentální ekonomické situaci jsou hmatatelné zejména efekty při zrychlení dodavatelsko odběratelských procesů. Kromě již běžné objednávky a faktury se odběratelé snaží motivovat partnery k zavádění dalších zpráv, jako je právě avízo o dodání zboží. U odběratelů jsou to pak nejčastěji zprávy avízo o příjmu zboží nebo vratka, které jsou stále častěji využívány," říká David Reichel, ředitel divize eBusiness společnosti CCV Informační systémy a doplňuje: "Obdobně je to s notifikačními zprávami, které jsou často zásadní. Jsou to právě notifikační zprávy, které upozorňují na možné problémy při dodávkách zboží nebo fakturaci. Stále častěji se pak firmy mohou setkat také s obchodní námitkou prostřednictvím zprávy COMDIS. Evidujeme však rovněž takové zprávy, které zatím svůj potenciál ještě plně nevyužily, ale jejich přínos uživatelům může ukázat už rok 2014. Zmínit mohu katalog zboží a cen (PRICAT) nebo zprávu o stavu zásob (INVRPT)."

Elektronizaci pomáhá rovněž legislativa

Za rozšířením EDI v poslední době stojí, kromě výše uvedených důvodů, rovněž jeho snadná dostupnost. Jedná se o formu služby bez nutnosti jakýchkoli investic do softwaru či hardwaru. Vše zajišťuje „na klíč” poskytovatel EDI jako konsolidátor dokladů s využitím stávajících sítí VAN (Value Added Network).

Tento model je oblíbený nejen u firem, které EDI teprve zavádějí, ale i u velkých obchodních firem, které opouštějí pokusy o rozvoj vlastních B2B řešení a EDI komunikaci kompletně outsourcují specializovaným firmám.

Posledním faktorem, který měl vliv na rozšíření elektronické výměny dokladů v loňském roce, byla změna legislativy, ke které došlo od 1.1. 2013. Jedná se o novelu zákona o DPH, která zrovnoprávnila elektronickou fakturu s papírovou formou.

"Je třeba mít na paměti, že zmíněná novela u všech dokladů nově požaduje, aby účetní jednotka pro zajištění věrohodnosti jejich původu a neporušenosti jejich obsahu nastavila kontrolní mechanismy vytvářející spolehlivou auditní stopu a dokumentující obchodní případy, k čemuž je elektronická a procesní výměna všech dokladů formou EDI komunikace připravena vycházet vstříc," říká Petr Ondrášek, který je zástupcem ICT Unie v Národním mnohostranném fóru pro elektronickou fakturaci při Hospodářské komoře ČR.

Další články k tématům - B2B - EDI - fakturace - legislativa - ORION - software - David Reichel - Petr Ondrášek

Článek CCV, s.r.o. ze dne čtvrtek 24. dubna 2014

Další články od CCV, s.r.o.

Jan Škerle a Lubomír Veselý posilují top management CCV

Automatizace zpracování přijatých faktur šetří čas i náklady

Řízený sklad LOKIA WMS zvyšuje produktivitu logistiky produktů značky Aktin

Distributoři v segmentu elektro zapojují dodavatele do EDI komunikace

ORION Invoice Flow sjednocuje nástroje pro automatizovaný příjem a zpracování faktur

Skladový systém LOKIA WMS jako nadstavba Microsoft Dynamics 365

CRM Dynamics 365 pomáhá obchodníkům i zákazníkům

Skladový systém LOKIA pomáhá s řízením skladu internetových obchodů

ORION EDI šetří čas se zpracováním obchodních dokladů

Zamezení záměn zboží je prioritou v řízení skladů a logistice oděvního průmyslu

Jak zlepšit obchod a marketing využitím CRM

Jak na skladové procesy a elektronickou výměnu dokladů e-shopů

Automatické zpracování PDF objednávek službou PDF2EDI

Elektronické objednávky MALL.cz jsou vítězem soutěže EDI projekt roku 2017

Spolehlivá komunikace v rámci prodejního řetězce

Řízení skladového hospodářství v cloudu

Jak jednoduše organizovat práci skladníků

LOKIA WMS řídí komplexní skladové procesy jednoduše

Zlepšete svůj obchod a marketing využitím CRM systému

25 let zkušeností s podnikovými informačními systémy

Dynamics 365 jako nástroj evidence osobních dat v souladu s GDPR

Přesnější a rychlejší fakturace se sledováním dodávek

Služba PDF2EDI řeší konverzi PDF objednávek Nestlé do strukturovaných dat

Nákupní cena v EDI objednávkách proniká i do e-shopů

Požadavky na firemní interní logistiku obchodních a výrobních firem

ORION je doma v Opavě, tady vzniká vašich padesát odstínů EDI

Snadné a spolehlivé vytěžování dat z PDF objednávek Kauflandu

Dozorčí služby CCV WatchDog zvyšují spolehlivost podnikových informačních systémů

EDI komunikace pomáhá růstu společnosti 1 day

Řešení pro L’Oréal je vítězem soutěže EDI projekt roku 2016

Výrobci plastů a strojírenské firmy se potýkají s problémy skladového hospodářství

EDI pro L’Oréal krok za krokem

Mobilní aplikace ORION EDI na cesty i pro okamžitý přehled

Distribuční kanály eD‘ system Czech s podporou Microsoft Dynamics CRM

Nový CRM systém pro podporu rozvoje JIC

EDI komunikace proniká do oblasti vlasové kosmetiky

CRM pro řízení vztahů se zákazníky i distribuční sítě

Efektivní maloobchod i velkoobchod s využitím výhod EDI komunikace

Přesná evidence a zrychlení výdeje zboží s instatntním skladem v cloudu

Řízený sklad řeší reporting pro TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA

CCV majetkově vstupuje do úspěšného startupu Investiční aukce

Nejlepší EDI projekt roku 2015 realizovala Alza

Skladové hospodářství jako služba

Roman Fuchs je novým ředitelem divize Business Solutions CCV

Martin Vokřál řídí novou divizi CCV Customer Service

Ojedinělé funkce správy elektronických dokladů s ORION EDI 2016

Výměna obchodních dokladů EDI s certifikací ISO 27001

Ľubomír Miškolci - nový jednatel CCV Informačné systémy

EDI komunikace snižuje náklady na zpracování a archivací daňových dokladů DATARTu

Alza.cz inovuje na elektronickou výměnu dokladů pomocí ORION EDI