logo

Vzduchové jističe EATON řady IZMX s podporou dálkového ovládání

Nová řada vzduchových jističů EATON IZMX díky komunikačním funkcím zkracuje dobu potřebnou pro vyřešení proudového přetížení a předcházejí tak selhání napájecí soustavy. Jističe nabízejí hodnoty jmenovitých proudů od 630 A do 4000 A a vypínací schopností od 42 kA až po 105 kA.

Optimální parametry proudové ochrany jističů IZMX mohou být navíc pomocí elektronické spouště přesně nastaveny podle požadavků konkrétní aplikace a chráněných zařízení. Svoje uplatnění najde řada jističů IZMX především v oblasti ochrany systémů, motorů, transformátorů, ale i generátorů.

Vzduchový jistič IZMX16

Typ IZMX16 z této řady je v současnosti nejmenší vzduchový jistič na světě. Jeho moderní konstrukce dovoluje namontovat dva vyjímatelné jističe vedle sebe do rozváděče o šířce 600 mm a při návrhu rozvodny tak ušetřit místo. Do jističe může být integrován motorový pohon pro předpínání pružiny mechanizmu a ovládací cívky pro povely vypnutí a zapnutí, což jsou prvky nezbytné z hlediska ovládání na dálku. V kostce řečeno: lepší parametry v minimálních rozměrech.

Vzduchový jistič IZMX40

Typ IZMX40 z řady IZMX je jistič do 4000 A, který nezabírá větší objem než běžné jističe do 3200 A a přitom v místě svorkovnice nevyžaduje žádnou dodatečnou, prostorově náročnou kabeláž.

Zkoušky a integrace těchto jističů do rozváděčů typu Modan, xEnergy, PowerXpert, Capitol 20 a Capitol 40, provedené společností Eaton, potvrdily vynikající technické parametry a rovněž přednosti systému přípojných svorek, jenž lze navrhnout tak, aby splňoval požadavky příslušné aplikace.

Díky modulární konstrukci, integrovaným řešením jednotlivých detailů a komplexní řadě příslušenství a doplňkových funkčních možností mohou uživatelé jistič individuálně modifikovat podle konkrétních požadavků jeho použití.

Přizpůsobení je možné si vyžádat též přímo ve výrobním závodě.

Jističe IZMX sleduji i nerovnoměrné zatížení fází

Funkce jističů lze v individuálních instalacích rozšiřovat pomocí celé škály praktických doplňků, zejména v oblasti signalizace, automatizace a také komunikace.

Řada Eaton IZMX například poskytuje veškeré informace týkající se provozu a je schopna je také předávat dál. To může výrazně zkrátit dobu potřebnou pro vyřešení různých selhání napájecí soustavy, např. proudového přetížení, nerovnoměrného zatížení fází nebo přepětí. Tyto rychlé zásahy pak zabraňují vzniku systémových poruch a umožňují i preventivní údržbu.

Funkce jističů IZMX je možné rozšiřovat také pomocí individuálních řešení. Ty mohou ještě více zlepšit bezpečnost systému, zdokonalit tak i ochranu osob při případné poruše a podstatně snížit riziko nežádoucího přerušení provozu. Mezi tato individuální řešení patří ARMS, ARCON, zónová selektivita ZSI, dálkové přepínání a ochrana pomocí digitální spouště s měřicími funkcemi (typu P).

Software Eaton pro ergonomické projektování

Společnost Eaton nabízí tři softwarové nástroje určené k ergonomickému projektování a k snadnému výběru produktu a zhotovení dokumentace.

První softwarový nástroj E-CONFIG umožňuje vybrat potřebné jističe a vypínače s příslušenstvím z databáze obsahující několik tisíc položek, a dále tyto prvky konfigurovat.

Druhý nástroj "Pavouk" dovoluje nastavitelné zobrazení vypínacích charakteristik jistících prvků v závislosti na čase a proudových rozsazích a nejen to.

Třetí nástroj, Eaton BreakerVisu, se používá k monitorování různých ACB a MCCB a lze díky němu sbírat údaje o proudových rozsazích jističů, přepínacích stavech a varovných signálech přetížení. Tyto údaje se pak dynamicky zobrazují na webové stránce.

Další články k tématům - automatizace - IZMX - jistič - přepětí - rozvaděč

Článek ze dne 15. června 2012 - pátek

Další články od Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Eaton navyšuje meziroční nárůst čistého zisku

Eaton dokončil akvizici Cooper Industries

Databáze prvků Eaton v datových formátech pro elektroprojekční software

Softstartéry Eaton DS7 s podporou komunikace SmartWire-DT

Řídicí relé Eaton EASY800 s podporou bluetooth komunikace

Eaton na veletrhu SPS IPC DRIVES 2012

Eaton UPS 9PX pro prostředí virtuálních operačních systémů

Přesné měření i snímání zajišťují indukční a optické snímače Eaton

SPBT12: svodiče přepětí s kódovatelným výměnným modulem

Rychlý proces obnovy datového centra po výpadku napájení

Eaton Tour 2012: zásady jištění a používání proudových chráničů

Prezentační autobus Expoliner na Eaton Technology Roadshow

Ovládací hlavice Eaton pro nouzové zastavení a vypnutí

Servis UPS Eaton zajišťuje Český servis

Záskokové automaty ATS-C Eaton pro nepřerušené napájení důležitých zařízení

Vzduchové jističe EATON řady IZMX s podporou dálkového ovládání

Vzduchové jističe s elektronickou vypínací spouští

Eaton sjednocuje komunikační karty pro UPS s MS slotem

UPS Eaton 5PX je inovačním produktem roku

easySafety: nové řešení Eaton pro dohled nad bezpečností kotlů

Technologický den 2012: odborná konference Eaton se zaměřením na chytré domy

Nová komunikační brána Eaton propojuje systém SmartWire-DT s programovatelnými automaty

Globální inovační centrum Eaton v Roztokách u Prahy

Eaton Wine Club: tentokrát o nové spolupráci v oborech ICT