logo

Záskokové automaty ATS-C Eaton pro nepřerušené napájení důležitých zařízení

Eaton uvádí na trh automatický, mikroprocesorem řízený záskokový automat ATS-C. Je určen pro silnoproudé rozváděče a při výpadku napájení dokáže bezpečně přepnout z hlavní napájecí distribuční soustavy na záložní (typicky UPS), nebo na motorgenerátor.

Výpadky napájení vedou často v řadě aplikací ke vzniku situací nebezpečných pro zdraví osob nebo způsobujících vysoké finanční ztráty. Jde zejména o nemocnice, ale také obchodní centra, průmyslové výrobní procesy, IT a datová centra a další. Při poruchách v distribuční síti je pak z hlediska bezpečnosti osob a z hlediska zajištění kontinuity služeb prioritním zařízením UPS (zdroj nepřerušeného napájení).

Na tyto záložní systémy, ať už jde o UPS nebo motorové generátory, dokáže důležité systémy přepojit v řádu milisekund právě nový automatický záskokový automat Eaton ATS-C, a zabezpečit tak nepřerušenou dodávku energie v síti nízkého napětí.

Produktová řada ATS-C je logickým rozšířením řad NZM a IZM jističů Eaton zvyšujících spolehlivost instalace napájecí soustavy.

ATS-C ve variantách na 400 V AC a 690 V AC

Eaton nabízí dvě varianty ovládání svého záskokového automatu ATS-C - a to ATS-C96 a ATS-C144.

Nepřetržitý monitoring a analýza pomocí ATC-CSOFT

Oba záskokové automaty ATS nepřetržitě monitorují napětí, kmitočet, sled fází, napětí baterie a další veličiny. Příslušné limitní hodnoty parametrů, včetně nastavení času mohou být parametrizovány a analyzovány pomocí softwaru ATS﷓CSOFT. Ten lze spustit na všech PC s operačním systémem MS Windows.

Lze jej rovněž použít pro přejímky a dálkové ovládání. Uživatelé však mohou nastavovat a ovládat obě verze ATS﷓C přímo z displeje nebo čelního ovládacího panelu. Provozní stavy, alarmy a provozní parametry jsou zobrazovány na vícejazyčném LCD displeji a LED optických indikátorech.

Záznamník událostí pak zobrazuje posledních sto událostí s vyznačením času a kalendářního data.

Další články k tématům - baterie - generátor - LCD - napájení - rozváděč - UPS

Článek ze dne 21. června 2012 - čtvrtek

Další články od Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Eaton navyšuje meziroční nárůst čistého zisku

Eaton dokončil akvizici Cooper Industries

Databáze prvků Eaton v datových formátech pro elektroprojekční software

Softstartéry Eaton DS7 s podporou komunikace SmartWire-DT

Řídicí relé Eaton EASY800 s podporou bluetooth komunikace

Eaton na veletrhu SPS IPC DRIVES 2012

Eaton UPS 9PX pro prostředí virtuálních operačních systémů

Přesné měření i snímání zajišťují indukční a optické snímače Eaton

SPBT12: svodiče přepětí s kódovatelným výměnným modulem

Rychlý proces obnovy datového centra po výpadku napájení

Eaton Tour 2012: zásady jištění a používání proudových chráničů

Prezentační autobus Expoliner na Eaton Technology Roadshow

Ovládací hlavice Eaton pro nouzové zastavení a vypnutí

Servis UPS Eaton zajišťuje Český servis

Záskokové automaty ATS-C Eaton pro nepřerušené napájení důležitých zařízení

Vzduchové jističe EATON řady IZMX s podporou dálkového ovládání

Vzduchové jističe s elektronickou vypínací spouští

Eaton sjednocuje komunikační karty pro UPS s MS slotem

UPS Eaton 5PX je inovačním produktem roku

easySafety: nové řešení Eaton pro dohled nad bezpečností kotlů

Technologický den 2012: odborná konference Eaton se zaměřením na chytré domy

Nová komunikační brána Eaton propojuje systém SmartWire-DT s programovatelnými automaty

Globální inovační centrum Eaton v Roztokách u Prahy

Eaton Wine Club: tentokrát o nové spolupráci v oborech ICT