logo Fujitsu Siemens Computers s.r.o.

Fujitsu Siemens Computers představí na veletrhu CeBIT 2009 své nové produkty

Fujitsu Siemens Computers představí na veletrhu CeBIT v oddělení Public Sector Parc v hale č. 9 a v expozici Green IT World v hale č. 8 své produkty dynamické infrastruktury pro Webciety, klienty z veřejného sektoru a Green IT.

Mezi vystavenými novinkami bude první PC s nulovou spotřebou, které v pohotovostním režimu neodebírá absolutně žádnou elektrickou energii, server PRIMERGY s optimalizovanou spotřebou a balíčky služeb pokrývající veškeré aspekty IT infrastruktury. Během CeBITového víkendu 7. a 8. března 2009 bude společnost Fujitsu Siemens Computers spolu se svými partnery v sekci Public Sector Parc v hale č. 9 prezentovat téma „Setkání občanů s úřady“. Tato prezentace představí řešení používaná v moderní veřejné správě a ukáže, jak rychlá, jednoduchá a nenákladná může přímá komunikace mezi občany a úřady být.

Webciety a dynamické infrastruktury

Webciety je jedním z hlavních témat veletrhu CeBIT 2009. Novotvar Webciety (internetová společnost) vznikl složením z dvojice slov: „web“ a „society“. Internet pronikl, jako dosud žádná jiná technologie, do všech aspektů moderního života, změnil pravidla hry a rovnováhu moci. „Webciety vyžaduje flexibilní IT prostředí, nejlépe zajištěnou dynamickými infrastrukturami od Fujitsu Siemens Computers,“ řekl 20. ledna v Hamburku na předběžné tiskové konferenci společnosti Fujitsu Siemens Computers k veletrhu CeBIT její CTO Joseph Reger.

Portfolio dynamických infrastruktur společnosti Fujitsu Siemens Computers je šité na míru strategiím zákazníků a jejich prioritám a lze je pružně přizpůsobit širokému spektru různých scénářů. Jeho součástí jsou infrastrukturní produkty a služby, které nenalézají konkurenci v celém oboru IT, prověřená infrastrukturní řešení, služby Managed Infrastructures umožňující outtasking částí podniku a služby Infrastructure-as-a-service, balíček, který zákazníkům umožní využívat infrastrukturní řešení společností Fujitsu Siemens Computers paralelně s jinými uživateli a platit pouze za to, co skutečně potřebují.

Balíčky pro zákazníky z veřejného sektoru v sekci Public Sector Parc

Veřejná správa dnes potřebuje infrastrukturní řešení, služby a konzultace pro své IT systémy více než kdy dříve. Důvodem je nutnost snížit náklady a zvýšit flexibilitu. Společnost Fujitsu Siemens Computers svým zákazníkům pomáhá překonávat překážky již mnoho let. Produkty, služby a řešení jsou v rámci koncepce dynamických infrastruktur navzájem propojeny a tvoří ucelenou architekturu, do níž lze v případě potřeby integrovat partnerské produkty. Výsledkem jsou infrastrukturní řešení dynamicky a individuálně střižená na míru potřebám zákazníků. Na příkladu elektronické identifikace představí společnost Fujitsu Siemens Computers inovativní řešení infrastruktury zabezpečení dle směrnice EU o službách, legislativě odpovídající řešení dlouhodobé archivace a implementace eCard API frameworků.

Ekologická IT

Pro Fujitsu Siemens Computers není ekologická IT žádný reklamní trik. Společnost svým zapojením do programu Green IT World podtrhuje své zaměření na výpočetní techniku, která lépe využívá přírodní zdroje a má menší dopad na životní prostředí. Joseph Reger, CTO společnosti Fujitsu Siemens Computers, během svého příspěvku na předběžné firemní tiskové konferenci k veletrhu CeBIT zdůraznil důležitost ekologické IT. Vysvětlil, že společnost toto téma propaguje, aby zákazníkům umožnila objevit konkrétní a měřitelné ekonomické výhody plynoucí z využívání ekologické IT. S cílem snížit spotřebu elektrické energie společnost Fujitsu Siemens Computers na veletrhu CeBIT představí počítače, servery, úložné systémy a dynamická řešení pro datová centra optimalizovaná na nízkou spotřebu zdrojů. Green IT, koncepce ekologické IT společnosti Fujitsu Siemens Computers, pokrývá celý životní cyklus produktů od výroby, dodávky a provozu až po jejich likvidaci.

5 - 4 - 3 - 2 - 1 - nulová spotřeba v pohotovostním režimu

I pokud se momentálně nepoužívají a obrazovky nesvítí, odebírají počítače i monitory připojené k napájení v pohotovostním režimu neustále jeden až pět wattů elektrické energie, v závislosti na konkrétním modelu. Fujitsu Siemens Computers míří novým směrem a představuje inovativní řešení, které umožňuje spotřebu elektřiny v pohotovostním režimu radikálně snížit, a to dokonce až na nulu.

Funkce Low Power Soft Off

Většina profesionálních PC společnosti Fujitsu Siemens Computers již nové legislativní požadavky EU na snížení spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu splňuje. Tyto pracovní stanice v pohotovostním režimu vykazují spotřebu menší než 1 W, což je legislativně stanovená hranice , jež vstoupí v platnost 5. ledna 2010. Odborníci z výzkumného centra společnosti Fujitsu Siemens Computers v Augsburgu navíc vyvinuli funkci „Low Power Soft Off“, která již dnes dokáže stlačit spotřebu PC ESPRIMO C/E/P5730, ESPRIMO E/P7935 a pracovních stanic CELSIUS W370 v pohotovostním režimu pod hodnotu 0,5 W.

V těsném závěsu za monitorem s nulovou spotřebou: PC s nulovou spotřebou

Monitor s nulovou spotřebou představený na loňském veletrhu CeBIT si již vydobyl své místo na trhu. Jako další krok společnost Fujitsu Siemens Computers představí na veletrhu CeBIT 2009 světovou novinku: počítač s nulovou spotřebou, který v pohotovostním režimu neodebírá vůbec žádnou elektrickou energii, avšak stále jej lze spravovat. První modely řady ESPRIMO Green PC vybavené touto funkcí by měly být dostupné v polovině letošního roku.

ESPRIMO Mobile Thin Client

Tenký klient ESPRIMO Mobile nabízí podnikovým zákazníkům novou mobilní platformu pro připojení koncových uživatelů do virtualizovaných prostředí. Koneckonců, mnohé aplikační scénáře nevyžadují nasazení plně vybavených notebooků. Například v případě systému Windows Terminal Server běží samotné aplikace na serveru a notebook jednoduše slouží jako vstupně-výstupní zařízení. Z důvodu zabezpečení před ztrátou jsou data bezpečně ukládána na serveru. Operační systém modelu tenkého klienta ESPRIMO Mobile je uložen v paměti typu Flash a chráněn proti neautorizovaným změnám. Inteligentní nástroje správy usnadňují aktualizace klientů. Volitelně, podle individuálních požadavků, lze konfiguraci doplnit o rozhraní WLAN, Bluetooth a UMTS.

Služby Managed Services snižují náklady malých a středních podniků na IT

V rámci fóra veletrhu CeBIT pro malé a střední podniky v hale č. 5 se společnost Fujitsu Siemens Computers zúčastní kampaně Next Business IT – Excellence in Small to Medium-Sized Businesses (Podniková IT příští generace – Vynikající kvalita v segmentu SMB) s tématem Managed Services. Kromě řady živých rozhovorů s partnery programu budou návštěvníci moci sledovat přednášky, kulaté stoly a dialogy. Informace o produktech Managed Services společnosti Fujitsu Siemens Computers bude navíc možné získat rovněž v expozici společnosti TDS v hale č. 4. Balíček služeb „Managed Maintenance“ spojí řadu poskytovatelů IT služeb v rámci jednotné smlouvy o úrovni poskytovaných služeb (SLA). Jeho účelem je vyřešit „ztráty třením“, které se vyskytují při provozu komplexních IT infrastruktur, v nichž za různé aspekty zodpovídají různí poskytovatelé IT služeb.

Společnost Fujitsu Siemens Computers také u příležitosti veletrhu CeBIT vytvořila nové balíčky služeb "Managed Office". Nyní mohou malé a střední podniky ušetřit náklady zajištěním efektivní podpory pro své pracovní stanice od předního evropského poskytovatele IT infrastruktur. Služby jsou rozděleny podle úrovně zabezpečovaných úloh, jako příklad lze uvést základní balíček služeb „Managed Workplace4you basic“ nebo dodávku plně vybavených pracovních stanic v rámci služby "DeskView Load". V závislosti na rozsahu poskytovaných služeb hradí zákazník měsíčně fixní částku za každou pracovní stanici v péči Fujitsu Siemens Computers, což zajišťuje pevný základ pro kalkulaci nákladů.

ESPRIMO MA - flexibilní řešení pro sektor zdravotnictví

Model ESPRIMO MA, jehož prototyp byl veřejnosti představen již na veletrhu CeBIT 2008, jde nyní do sériové výroby. Toto mobilní zařízení usnadňuje práci lékařům, sestrám i zdravotnickému personálu a umožňuje pečovat o potřeby takto různorodé skupiny lidí v rámci jediného mobilního informačního systému, který je součástí každodenního provozu nemocnice. Model ESPRIMO MA nevyžaduje chlazení větrákem a je plně sterilizovatelný, proto je vhodný také pro použití ve sterilních prostředích. Díky integrovaným modulům pro vysokorychlostní 3G/UMTS a Wi-Fi jsou digitálně archivovaná data pacientů dostupná kdykoliv a kdekoliv a přibližují tak vizi plně digitalizované nemocnice o krok blíže skutečnosti. Bezpečí citlivých dat pacientů zajišťuje dvojice čteček karet SmartCard. ESPRIMO MA dokonale zapadá jak do koncepce dynamických infrastruktur společnosti Fujitsu Siemens Computers, tak do stávajících IT infrastruktur na klinikách.

Ochrana proti krádeži

Fujitsu Siemens Computers na veletrhu CeBIT vystaví notebook řady LIFEBOOK vybavený novou ochranou proti krádeži, která mimo jiné využívá technologie společností Intel a Absolute. Společnost Fujitsu Siemens Computers reaguje integrací tohoto zabezpečení na rostoucí požadavky svých zákazníků na funkční řešení zabezpečení IT a ochrany podnikových dat. Ochrana proti krádeži nabízí především dvě funkce: sledování zcizeného nebo ztraceného hardwaru a v případě potřeby možnost uložení dat z takového hardwaru prostřednictvím centrální vzdálené správy. Navíc lze ztracený notebook zablokovat - také prostřednictvím vzdálené správy. Fujitsu Siemens Computers nabízí kompletní balíček zabezpečení zajišťovaného z jediného zdroje. Tato novinka, představená v listopadu 2008 na IT konferenci VISIT, bude poprvé uvedena na veřejnost na veletrhu CeBIT. Komplexní ochrana proti krádežím bude od začátku dubna 2009 dostupná jako volitelný doplněk k modelům profesionálních notebooků řady ESPRIMO Mobile a k modelům LIFEBOOK E8420 a LIFEBOOK T5010.

PRIMERGY TX150 S6 - speciální ekologický model pro malé podniky

Společnost Fujitsu Siemens Computers na veletrhu CeBIT představí speciální verzi svého serveru PRIMERGY TX150 S6, která byla z hlediska spotřeby elektrické energie dále optimalizována pro použití v malých podnicích. Systém spojuje nízkou spotřebu s vysokou datovou propustností. Protože je server PRIMERGY TX150 S6 zároveň velmi tichý, lze jej využít také v kancelářském prostředí i v obchodních a administrativních prostorách.

Serverová technologie - stará ven, nová dovnitř

Fujitsu Siemens Computers nabízí rozsáhlé portfolio serverů PRIMERGY založených na standardních technologií procesorů. Nová generace serverů dále prohlubuje silné stránky předchozích modelů. Množství nových vlastností, jako například vylepšená koncepce chlazení označovaná jako „Cool-safe“, a procesory nové generace zajišťují energeticky nenáročné a efektivní nasazení, především v oblasti virtualizace. V sekci Green IT World v hale č. 8 vedle sebe společnost Fujitsu Siemens Computers vystaví různé generace serverů a umožní tak přímé porovnání vývoje v oblasti efektivity využití elektrické energie.

Dynamické infrastruktury úložišť

Fujitsu Siemens Computers na veletrhu CeBIT 2009 představí dvě průkopnická řešení infrastruktury úložišť: CentricStor FS a CentricStor VT. Zatímco úložný systém CentricStor FS zkonsoliduje souborové služby v datovém centru, CentricStor VT představuje první řešení virtuální magnetické pásky, které na základě stanovených kritérií ukládá podniková data inteligentně a automaticky na pevný disk nebo na magnetickou pásku. Navíc společnost Fujitsu Siemens Computers představí ukázku svého zaměření na realizaci komplexních prostředí SAN, prostředí pro kompletní zálohování dat a řešení typu Efficient E-Mail, jež spojuje nejlepší produkty svého druhu a přizpůsobí je potřebám zákazníka. Fujitsu Siemens Computers na tato řešení nabízí smlouvy Solution Service umožňující koordinovat správu veškerých komponent, které řešení tvoří.

Další články k tématům - CeBIT - CentricStor - ESPRIMO - Green - infrastruktury - IT - LIFEBOOK - Mobile - notebook - PRIMERGY - řešení - Webciety

Článek Fujitsu Siemens Computers s.r.o. ze dne pátek 6. února 2009

Další články od Fujitsu Siemens Computers s.r.o.

Minipočítač s modulární konstrukcí a mnoha možnostmi montáže

Evropské firmy nejsou připravené na trend umělé inteligence

Nový obchodní model flexibilního cloudu Fujitsu

Serverové řešení Fujitsu pro VMware EVO: RAIL

Pracovní stanice Fujitsu CELSIUS posouvají grafický výkon na novou úroveň

Fujitsu má dotykový ultrabook s procesory IC 4. generace

Fujitsu zlevní datová úložiště ETERNUS DX S2 až o 30 procent

Fujitsu představuje inteligentní serverovou páteřní technologii pro datová centra

Fujitsu Cloud End User Protect s využitím technologie cloudého řešení od Symantec

Fujitsu doplnilo své rostoucí globální cloudové portfolio o správu IT jako službu

Fujitsu Server PRIMERGY - inteligentní serverová páteřní technologie pro datová centra

Komplexní strategie Fujitsu v oblasti globálního cloudu

Úložiště Fujitsu ETERNUS DX navyšuje výkon až o 50 procent a překonává hranici 1000000 IOPS

Spolehlivá stolní zařízení Fujitsu

Fujitsu vnáší do HPC jednoduchost a cenovou dostupnost

Nová řada zeřízení Fujitsu Long Lifecycle

Žhavé novinky na roadshow Fujitsu IT Future 2013

Kamenná prodejna zůstává centrálním místem setkávání se zákazníky

Elektronická archivace Fujitsu SecDocs s certifikací české i evropské legislativy

Fujitsu IT Future 2013

Nový akční plán skupiny Fujitsu pro ochranu životního prostředí

Cloudové služby Fujitsu posilují akvizicí RunMyProcess

SPARC servery Fujitsu M10

Fujitsu Power Appliance pro platformu SAP HANA

Biometrická autentizace Fujitsu PalmSecure

Notebooky Fujitsu LIFEBOOK E s podporou podnikové mobility

Clusterový server Fujitsu PRIMERGY CX420 chrání firemní aplikace

Energetický audit podle požadavků EU

Novinky Fujitsu na veletrhu CeBIT

Tablet Fujitsu Stylistic M702 se zvýšenou odolností

Marian Korčák posiluje tým Fujitsu

Fujitsu posouvá obchodní model ke službám a řešením

Statistika zákaznického servisu Fujitsu za rok 2012

NAS servery CELVIN pro malé a středně velké firmy

Fujitsu FUTRO Z220: tenký klient s vysokým výkonem v malém provedení

Stolní zařízení Fujitsu X Line s integrací dotykového uživatelského rozhraní

FlexFrame Orchestrator pro správu infrastruktury datových center

Energetický audit Eco Track jako cloudová služba

Fujitsu Forum představilo budoucnost IT

Chytrý obojek s podporou cloudových služeb Fujitsu

Nové portfolio produktů Fujitsu s Windows 8

Robot Tódai: Fujitsu se podílí na projektu vývoje umělé inteligence

Servery PRIMERGY s OS Windows Server 2012

Fujitsu představuje nové portfolio notebooků LIFEBOOK 2012

Servery Fujitsu PRIMERGY stále vládnou světu virtualizace

Notebook LIFEBOOK P772/E s komponenty po recyklaci CD a DVD

Unikátní senzor identifikace osob od Fujitsu skenuje žíly v dlani

DynamicFabric: inovativní technologie optimalizuje síťovou infrastrukturu a pružnost serverů

Navigační systém pro nevidomé

Server PRIMERGY RX500 S7 s výkonem čtyřpaticového serveru a efektivitou dvoupaticového řešení