logo

Simulátor Fujitsu snižuje celkovou spotřebu energie datových center

Simulátor je schopen předpovídat okamžitou celkovou spotřebu energie a vyhodnocovat řízení datového centra s cílem uspořit energie. Nová technologie kompletně modeluje hardware ICT, klimatizaci a další vybavení běžícího datového centra.

Společnosti Fujitsu Laboratories Limited a Fujitsu Laboratories of Europe Limited oznámily, že se jim jako prvním na světě podařilo vyvinout technologii simulace, která v případě změny provozního stavu serverů nebo klimatizačního zařízení dokáže okamžitě prověřit změny spotřeby energie datového centra.

Datová centra jsou stále častěji používána k podpoře nepřetržitého provozu firem a jako způsob, kterým společnosti šetří energii. Zlepšení energetické účinnosti datových center se tak dostává do středu pozornosti. Snížení spotřeby energie v datových centrech vyžaduje integrovaný přístup, který zohledňuje nainstalovaný hardware, klimatizaci a ostatní vybavení. V datovém centru, kde se neustále mění provozní profil, je však obtížné předpovědět, jak změny provozního stavu hardwaru a klimatizace ovlivní celkovou spotřebu datového centra.

Společnosti Fujitsu Laboratories a Fujitsu Laboratories of Europe vyvinuly technologii, která dokáže určit tepelný tok uvnitř budovy s výpočetní rychlostí více než 1000krát větší než u dřívějších řešení.

"Nová technologie, která kompletně modeluje hardware ICT, klimatizaci a další vybavení běžícího datového centra, umožňuje přesně vypočítat spotřebu energie datového centra. Nyní tak můžeme testovat účinnost opatření, která mají vést k úspoře energie, ještě před jejich aplikací v provozu. Toto řešení může výrazně snížit celkovou spotřebu energie datových center", říká Luboš Štefek - manažer prodeje serverů a datových úložišť společnosti Fujitsu Technology Solutions.

Datová centra současnosti

S nástupem cloud computingu a potřebou zajistit nepřetržitý provoz firem se společnosti stále více spoléhají na datová centra. Protože se neustále zvyšuje počet serverů, které jsou stále výkonnější, roste i spotřeba energie datových center.

Zároveň v závislosti na denní době a části roku kolísá zatížení při zpracovávání úloh na serveru. Z hlediska úspory energie je efektivní koncentrovat výpočetní zátěž na určitých serverech a zároveň snížit celkový počet běžících serverů. Vzhledem k tomu, že chlazení představuje přibližně 30 % celkové spotřeby energie datového centra, je nutné v rámci opatření ke snížení spotřeby zohlednit také vlastnosti klimatizace.

Současné chladicí systémy jsou konstruovány tak, aby udržovaly stálou pokojovou teplotu. Pokud lze však klimatizaci odpovídajícím způsobem ovládat podle provozního stavu serverů, je možné spotřebu energie snížit. Tím, že se propojí řízení serverů a systém klimatizace, lze celkovou spotřebu datového centra snížit až o 40 %.

Technologické problémy

Testy ve skutečném datovém centru není možné provést přímo (například přiřazení zatížení serveru či změna počtu běžících serverů v reakci na výkyvy zpracovávání nebo řízení klimatizace podle zatížení a teploty serveru). Slibnou alternativou je využít počítačovou simulaci a ověřit tak dopad těchto opatření. Stávající simulační technologie jsou příliš pomalé a testování v reálném čase je proto nemožné.

Nově vyvinutá technologie

Společnosti Fujitsu Laboratories a Fujitsu Laboratories of Europe vytvořily kompletní model datového centra a dokázaly vyvinout první technologii, která ihned simuluje změny spotřeby energie podle koncentrace zátěže serverů a řízení klimatizace.

Funkce nově vyvinuté technologie:

Výsledky

Tato technologie umožňuje přesnou simulaci dopadů, které budou mít opatření k úspoře energie na datové centrum jako celek - což bylo pomocí skutečných datových center obtížné ověřit. Lze tak například testovat řadu strategií – například při nízké poptávce na zpracování koncentrovat zpracování na serverech ve vyhrazeném prostoru a současně odpojit přívod energie do ostatních serverů a snížit výkon klimatizační jednotky. Po implementaci těch nejúčinnějších opatření lze očekávat výrazné zvýšení energetické účinnosti datového centra.

Nová technologie umožňuje zohlednit klimatické podmínky (teplotu a vlhkost) v místě datového centra a prozkoumat možnosti chlazení, které jsou pro dané místo nejvhodnější. V chladnějších klimatických pásmech může být efektivnější přivést venkovní vzduch přímo do budovy. Pokud se hodnoty teploty a vlhkosti pohybují v rozmezí, které je zárukou spolehlivého provozu serveru, chlazení pomocí venkovního vzduchu vyžaduje méně energie než klimatizace.

Nedávné výpadky elektřiny v Japonsku také donutily datová centra řešit požadavky na uchování energie pro nouzové situace. Tato technologie také umožňuje testovat různá opatření bez dlouhých příprav.

Plány do budoucna

Technologie bude otestována v praxi a bude použita v datových centrech společnosti Fujitsu s cílem zvýšit energetickou účinnost datových center.

Další články k tématům - cloud - computing - energie - ICT - klimatizace - simulátor - úspory - Luboš Štefek

Článek ze dne 24. října 2011 - pondělí

Další články od Fujitsu Technology Solutions s.r.o.

Fujitsu mezi 100 největšími inovátory světa

Fujitsu P23T-6 FPR 3D: první profesionální duální displej pro 2D a 3D zobrazení

ETERNUS DX S2: flexibilní datový sejf od Fujitsu

PRIMERGY TX100 S3: nové servery Fujitsu šité na míru malým podnikům

ETERNUS CS800 S3: datové úložiště Fujitsu pro rychlé a cenově dostupné ukládání dat z disku na disk

Fujitsu Fórum představilo flexibilní a na cloudu založené IT

Simulátor Fujitsu snižuje celkovou spotřebu energie datových center

Fujitsu ETERNUS DX60 S2: ideální datové úložiště pro malé a střední firmy

ETERNUS CS800: nové datové úložiště Fujitsu

Fujitsu Convergence Services Platform dokáže zužitkovat velké objemy dat

STYLISTIC Q550: bezpečný tablet pro profesionály od Fujitsu

Sdílená výpočetní pracoviště Fujitsu snižují náklady na IT

Fujitsu výhradním dodavatelem ICT služeb pro Policii Severního Irska

IT služby pro McDonalds ve Velké Británii a Irsku zajistí Fujitsu

LIFEBOOK SH531: notebook Fujitsu s vysokým výkonem za nízkou cenu

Servery Fujitsu PRIMERGY dlouhodobě mezi nejvýkonnějšími servery na světě

Superpočítač K: nejvýkonnější počítač na světě od Fujitsu a RIKEN

Fujitsu CELSIUS W150: první pracovní stanice s Cold Plug konektorem

Fujitsu představuje nové systémy privátních cloudů

Fujitsu LIFEBOOK: nové modely zvyšují produktivitu vytížených profesionálů

Fujitsu Bay: projektor zabudovaný přímo do notebooku Lifebook

Fujitsu ETERNUS DX S2: nová generace řešení pro flexibilní správu dat

LIFEBOOK P771: Fujitsu rozšiřuje nabídku high-end notebooků

Podpora Backup Exec pro datová úložiště ETERNUS a servery PRIMERGY

Fujitsu je novým členem konsorcia GreenTouch

Cloudové služby pro Toyotu zajistí Fujitsu

Testy VMware potvrzují nejvyšší výkon serverů Fujitsu PRIMERGY

Fujitsu a Oracle rozšiřují partnerství o společný vývoj platformy SPARC

Multimediální a foto služby na babysmile24.de zkvalitní Fujitsu cloudové řešení

Strategická aliance Fujitsu a Boeing podpoří zavedení RFID a CMB do oblasti údržby letadel

Radek Sazama: nový ředitel Fujitsu ČR