logo ICT UNIE o.s.

Zákon o právu občanů na digitální služby má podporu napříč stranami

Zákon mění vztah mezi občanem a veřejnou správou - zbaví občany nutnosti nosit u sebe všechny možné průkazy a doklady a prokazovat svá práva a povinnosti veřejnými listinami.

Zákonodárci všech parlamentních stran společně připravili návrh zákona o právu občanů na digitální služby. Na středeční tiskové konferenci to oznámil prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček spolu s předsedy devíti poslaneckých klubů a vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci Vladimírem Dzurillou.

"Tento zákon, na jehož přípravě spolupracovali zákonodárci napříč politickým spektrem, naprosto mění vztah mezi občanem a veřejnou správou. Každý, kdo bude chtít komunikovat se státem elektronicky, bude mít právo své věci vyřídit přes internet. Výjimku budou tvořit jen věci, které přes internet vyřídit nelze, například technická kontrola vozidla, ale i u těchto věcí bude samozřejmostí činit některé úkony elektronicky, například se objednat přes internet. Rád bych ocenil, že se společně s námi na přípravě zákona podílel od samého počátku JUDr. František Korbel, dlouholetý člen legislativní rady vlády," říká Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie.

Zákon také v dohledné budoucnosti zbaví občany nutnosti nosit u sebe všechny možné průkazy a doklady a prokazovat svá práva a povinnosti veřejnými listinami. Podle zákona by do pěti let mělo stačit prokázání totožnosti elektronickou občankou nebo třeba identitními prostředky bank.

Všechny ostatní skutečnosti, stav, či událost si budou občané moci nechat zaznamenat do Registru práv a povinností a již je nebudou muset prokazovat veřejnými listinami, doklady, či průkazy.

Vznik zákona o právu na digitální služby iniciovala ICT Unie ve spolupráci Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, Českou bankovní asociací, Českou asociací pojišťoven, Českou asociací elektronických komunikací, Asociací provozovatelů mobilních sítí, CACIO, NIC.CZ a Sdružením pro internetovou reklamu. Na přípravě nového zákona se podíleli zákonodárci napříč politickým spektrem.

Kromě tohoto tzv. střechového zákona míří do sněmovny i balík změn dalších dalších osmi zákonů, které tvoří základní rámec českého eGovernmentu. Nyní balíček míří do Rady vlády pro informační společnost, kde se k němu vyjádří jednotlivé resorty.

Očekáváme, že jednání budou místy složitá, ale jsme na ně dobře připraveni a chceme poskytnout poslancům a senátorům maximální součinnost i nezbytné argumenty. Jelikož návrh přináší zásadní změnu v chování veřejné správy a zároveň zvýšení její transparentnosti a efektivity, věříme, že se jej nakonec díky podpoře všech parlamentních stran podaří uvést v život.

Vyjádření k podpoře zákona:

Bartoš Ivan - Piráti

Je to zásadní legislativa, protože mění pohled na digitalizaci státu. Podle tohoto zákona je totiž digitalizace službou občanům, což je pohled, který v Česku dosud chyběl.

Dzurilla Vladimír - vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci

Hlavním cílem digitalizace státu je zjednodušit život jeho občanům. Zákon o právu na digitální služby podporuji proto, že dá občanům možnost po státu digitalizaci přímo vyžadovat a uplatnit v praxi předpoklad, že stát je tu pro lidi a ne lidi pro stát.

Kořanová Barbora - ANO

Digitalizace od vzniku ANO 2011 patří mezi jednu z našich hlavních priorit. Mezi naše hlavní cíle patří usnadnění komunikace občana s úřady s využitím vhodných nástrojů digitalizace, snižování administrativní zátěže jak na straně občanů i podnikatelů, tak také na straně veřejné správy.

Zkrátka chceme moderní, efektivní a rychlou veřejnou službu a díky tomu spokojené občany. Nikdo z moderně myslících lidí nechce ztrácet svůj čas obíháním úřadů. Pro dosažení těchto cílů jsme již vytvořili několik nezbytných předpokladů.

Zřídili jsme funkci digitálního zmocněnce, který celou oblast nadresortně řídí, připravili jsme základní strategický dokument, jak postupně plnit jednotlivé cíle. Klíčem k úspěchu je digitálně přívětivá legislativa. Proto od začátku podporujeme vznik zákona o právu na digitální služby.

Jsme totiž přesvědčeni, že právě posílení práv občanů na digitální služby vytvoří tlak na odpovědné úředníky, aby nesetrvali na vrchnostenském, nadřazeném a dnes již ve většině případů nemoderním výkonu veřejné správy a začali svoji činnost vnímat jako veřejnou službu.

Kupka Martin - ODS

Chceme moderní stát a ODS vždy byla motorem digitalizace. Proto od začátku stojíme u přípravy zákona, který významně urychlí zavádění elektronických služeb státu pro občany. Je to krok ke skutečnému odstranění škodlivého rezortismu a konec výmluv, že digitalizovat nejde.

Zákon přímo ukládá, že stát musí vytvořit katalog služeb, které do pěti let bude poskytovat elektronickou formou. Zároveň tak proběhne reálná inventura všech agend státu. To potřebujeme také jako sůl. Takže za nás jednoznačně správný a potřebný krok.

Běhounek Jiří - ČSSD

Asociace krajů je od začátku jedním z iniciátoru vzniku Iniciativy 202020, která stojí za vznikem dnes představeného návrhu zákona o právu na digitální služby. Dlouhodobě usilujeme o intenzivnější rozvoj digitalizace české veřejné správy a také podporujeme posílení práv občanů pro přístup k digitálním službám.

Jsem rád nejen jako hejtman a reprezentant Asociace krajů, ale také jako poslanec ČSSD, že můžeme podpořit tento návrh, neboť jsme přesvědčeni, že je správným krokem ke zlepšení podmínek života občanů i modernizací samotné veřejné správy.

Langšádlová Helena - TOP 09

Za TOP09 vítame snahu Iniciativy 202020, která ve spolupráci se všemi experty poslaneckých klubů, připravila dnes představený návrh zákona, který zajistí skokové zlepšení přístupu občanů k digitálním službám státu. I když jsme si vědomi toho, že Parlament by neměl nahrazovat exekutivu, tak jsou momenty a témata, kde už dál jako zákonodárci nechceme a nemůžeme čekat.

Proto jsme si osvojili tento návrh zákona a učiníme veškeré kroky k tomu, abychom ho s podporou napříč politickým spektrem prosadili.

Kovářová Věra - STAN

Za STAN mohu předloženému návrhu vyjádřit plnou podporu obzvláště poté, kdy byly vyslyšeny připomínky starostů především z menších obcí, aby nebyly v tuto chvíli do Katalogu služeb zařazeny územní samosprávy při výkonu samosprávných činností. Rozvoj digitálních služeb je nezadržitelným trendem a úřady se tomu musí přizpůsobit.

První krok by však měli udělat centrální úřady a sama vím, jak těžké bylo prosadit využití fotografie z občanského průkazu i na řidičské průkazy. I proto tento parlamentní tlak na exekutivu vítám.

Jelínek Pavel - SPD

Klub SPD podporuje právo občanů na digitální služby. Zjednodušování veškeré agendy pro občany a možnost vyřídit úřední záležitosti z pohodlí bydliště je důležitou součástí našeho programu. Návrh tohoto zákona je po dlouhé době příspěvek k modernímu způsobu fungování společnosti odpovídající třetímu tisíciletí, který umožní plně využívat elektronického občanského průkazu.

Pro uvedení tohoto zákona do života je samozřejmě nutné rozšíření dostupnosti rychlého internetu po celém území republiky a také jasné stanovení zodpovědnosti za jeho realizaci kompetentnímu orgánu, který je potřeba upřesnit.

Jako předseda komise pro kontrolu činnosti NÚKIB taktéž zdůrazňuji, že podmínkou podpory tohoto zákona ze strany SPD je jednoznačné dodržení vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti a zajištění ochrany osobních údajů občanů, aby nemohlo dojít k úniku těchto údajů nebo jejich zneužití.

Valenta Jiří - KSČM

Tento zákon je nevyhnutelným výsledkem vývoje společnosti směrem k digitalizaci. Poslanecký klub KSČM tuto iniciativu vítá. Pouze doufáme, že právo na digitální služby nijak neomezí i dosavadní papírovou variantu.

To je pro nás velice důležité, neboť z pohledu KSČM musí být vlastnictví počítače a schopnost s ním zacházet pro občana výhodou, nikoli povinností.

Článek ICT UNIE o.s. ze dne čtvrtek 13. prosince 2018

Další články od ICT UNIE o.s.

Zákon o právu občanů na digitální služby má podporu napříč stranami

Iniciativa 202020 představila poslancům návrh zákona o právu na digitální služby

Zdeněk Zajíček - nový prezident ICT UNIE

CNS a O2 IT Services vstupují do ICT UNIE

O rozvoji vysokorychlostních sítí elektronických komunikací se opět jedná

Kompetence HUAWEI v oblasti broadbandu posilují ICT UNII

ICT UNIE odmítá zásahy do volné soutěže v oblasti elektronických komunikací

Zástupci ICT průmyslu žádají premiéra o pomoc při řešení kompetenčního sporu mezi MV a MF

Vnitro oddaluje možnost čerpání evropských dotací z OPPIK

Dell vstupuje do ICT UNIE

Demagogie MV ve hře o 14 miliard Kč z dotací EU na broadband v Čechách

Vznik Národní agentury pro ICT ČR naruší konkurenční prostředí

KABELOVNA Děčín Podmokly a DataSpring - noví členové ICT UNIE

SYSCOM SOFTWARE a IDC CEMA rozšiřují základnu ICT UNIE

Rozvoj eGovernmentu v Česku ve spolupráci ICT UNIE a Ministerstva vnitra

ICT UNIE vítá vznik Rady vlády pro informační společnost

NEWPS.CZ je členem ICT UNIE

Expertní tým pro rozvoj přístupových sítí vysokorychlostního internetu v ČR

Výzva ICT průmyslu vládě ČR k realizaci programových priorit

ICT UNIE podporuje elektronické hlasování pro volby v České republice

50000 Kč pro vítěze soutěže ICT Diplomová práce roku 2014

eGovernment v Česku je špatně řízen - ICT Unie formuluje návrhy řešení na zlepšení

E LINKX je členem ICT UNIE

Diplomová práce roku 2014 ve znamení aktuálních technologických trendů

Nová verze formátu elektronické fakturace ISDOC

ICT UNIE a ČBA uzavřely memorandum o spolupráci

Představitelé ICT průmyslu plánují intenzivnější vzájemnou spolupráci

Internetová ekonomika mezi vládními prioritami

Návrhy ICT UNIE k řešení problémů výstavby vysokorychlostních sítí

Soutěž IT projekt roku 2013 zná vítěze

Výzva představitelů ICT průmyslu k podpoře konkurenceschopnosti ČR

OKD zavádí příjem elektronických faktur ve formátu ISDOC

Koaliční smlouva přináší některé pozitivní záměry pro oblast ICT

Fungování státního ICT politici ve volební kampani ignorují nebo zjednodušeně využívají

Soutěž ICT Diplomová práce roku s rekordním zájmem studentů

Siemens Convergence Creators je novým členem ICT Unie

Rozvoj eGovernmentu v ČR brzdí časté střídání úředníků odpovědných za ICT

Diplomová práce roku 2013 startuje

Priority efektivního čerpání strukturálních fondů EU pro oblast ICT ve veřejné správě

Digitální Česko 2.0 podpoří hospodářský růst ČR

Svatoslav Novák zvolen prezidentem ICT Unie na další tříleté období

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS členem ICT Unie

Snahy o regulaci internetu rozdělují světové mocnosti

Regulace internetu na programu konference WCIT-12

Elektronická fakturace bez elektronických značek přináší možná rizika

VERA je novým členem ICT Unie

Znalecký ústav APOGEO Esteem je novým členem ICT Unie

ICT Unie a ČNFeH kritizují podobu zadání tendru na elektronizaci zdravotnictví v ČR

Diplomová práce roku 2012: soutěž zná své vítěze

Superurednik.cz: kampaň ICT Unie chce zvrátit negativní trendy ve využívání ICT v Česku