logo ICT UNIE o.s.

ICT UNIE a ČBA uzavřely memorandum o spolupráci

Podpisem memoranda o vzájemné spolupráci, které se uskutečnilo na konferenci ISSS 2014 v Hradci Králové, chtějí obě sdružení přispět k účinnějšímu uplatňování moderních informačních a komunikačních technologií ve veřejném i privátním sektoru a k dalšímu rozvoji eGovernmentu.

Mezi klíčové priority spolupráce řadí ICT UNIE a ČBA rozvoj pokročilých technologií i nástrojů a vytváření motivačních mechanismů, které pomohou ke stále širšímu využívání bezhotovostních plateb v ekonomice, a také podporu eGovernmentu a moderních forem elektronické komunikace mezi občany, veřejným sektorem a privátní sférou s cílem zvýšení efektivnosti a uživatelského komfortu této komunikace.

Důležitým tématem pro nejbližší období bude využití systémů eGovernmentu pro bankovní sféru umožňující vzdálenou identifikaci klienta, zejména přístup k základním registrům. Neméně podstatné je vytvoření standardů pro transfery dat, elektronickou fakturaci, online sdílení vybraných informací z veřejných databází a agend (rejstříky, matriky, zdravotní pojišťovny, sociální pojištění, finanční úřady apod.).

"Spolupráce obou silných sdružení, jimiž ICT UNIE a ČBA nepochybně jsou, úspěšně probíhá již několik měsíců. Věřím, že její další rozšíření a spojení kompetencí našich odborníků pomůže k prosazení řady dalších pozitivních kroků. Ty budou přínosem pro občany, podnikatelskou sféru i celkovou konkurenceschopnost Česka," prohlásil Svatoslav Novák, prezident ICT UNIE.

"Banky jsou tradičně na špici technologického rozvoje a mají dlouhodobý zájem na podpoře bezhotovostní ekonomiky a na zavádění nových informačních technologií v celé ekonomice včetně eGovernmentu. ICT UNIE je pro tuto strategii přirozeným partnerem a podpis memoranda je stvrzením skutečnosti, že z naší spolupráce bude profitovat celá ekonomika," doplnil Pavel Štěpánek, výkonný ředitel ČBA.

ČBA a ICT UNIE společně vytvořily standard elektronické fakturace B2C-ISDOC, který usnadňuje a sjednocuje postupy při zasílání elektronických faktur klientům přímo do elektronického bankovnictví. Ti údaje na faktuře zkontrolují a mohou ihned odeslat online platební příkaz k jejímu proplacení. Hlavním přínosem je v tomto případě zjednodušení fakturace a pomoc klientům eliminovat chyby při zadávání plateb.

Obě organizace také spolu s dalšími signatáři podpořily Výzvu představitelů ICT průmyslu, asociací a sdružení k podpoře konkurenceschopnosti ČR, adresovanou nové české vládě. Na základě této výzvy koaliční kabinet doplnil oblast ICT a podporu internetové ekonomiky ve svém programovém prohlášení mezi priority rozvoje ČR.

Článek ICT UNIE o.s. ze dne pátek 11. dubna 2014

Další články od ICT UNIE o.s.

Zákon o právu občanů na digitální služby má podporu napříč stranami

Iniciativa 202020 představila poslancům návrh zákona o právu na digitální služby

Zdeněk Zajíček - nový prezident ICT UNIE

CNS a O2 IT Services vstupují do ICT UNIE

O rozvoji vysokorychlostních sítí elektronických komunikací se opět jedná

Kompetence HUAWEI v oblasti broadbandu posilují ICT UNII

ICT UNIE odmítá zásahy do volné soutěže v oblasti elektronických komunikací

Zástupci ICT průmyslu žádají premiéra o pomoc při řešení kompetenčního sporu mezi MV a MF

Vnitro oddaluje možnost čerpání evropských dotací z OPPIK

Dell vstupuje do ICT UNIE

Demagogie MV ve hře o 14 miliard Kč z dotací EU na broadband v Čechách

Vznik Národní agentury pro ICT ČR naruší konkurenční prostředí

KABELOVNA Děčín Podmokly a DataSpring - noví členové ICT UNIE

SYSCOM SOFTWARE a IDC CEMA rozšiřují základnu ICT UNIE

Rozvoj eGovernmentu v Česku ve spolupráci ICT UNIE a Ministerstva vnitra

ICT UNIE vítá vznik Rady vlády pro informační společnost

NEWPS.CZ je členem ICT UNIE

Expertní tým pro rozvoj přístupových sítí vysokorychlostního internetu v ČR

Výzva ICT průmyslu vládě ČR k realizaci programových priorit

ICT UNIE podporuje elektronické hlasování pro volby v České republice

50000 Kč pro vítěze soutěže ICT Diplomová práce roku 2014

eGovernment v Česku je špatně řízen - ICT Unie formuluje návrhy řešení na zlepšení

E LINKX je členem ICT UNIE

Diplomová práce roku 2014 ve znamení aktuálních technologických trendů

Nová verze formátu elektronické fakturace ISDOC

ICT UNIE a ČBA uzavřely memorandum o spolupráci

Představitelé ICT průmyslu plánují intenzivnější vzájemnou spolupráci

Internetová ekonomika mezi vládními prioritami

Návrhy ICT UNIE k řešení problémů výstavby vysokorychlostních sítí

Soutěž IT projekt roku 2013 zná vítěze

Výzva představitelů ICT průmyslu k podpoře konkurenceschopnosti ČR

OKD zavádí příjem elektronických faktur ve formátu ISDOC

Koaliční smlouva přináší některé pozitivní záměry pro oblast ICT

Fungování státního ICT politici ve volební kampani ignorují nebo zjednodušeně využívají

Soutěž ICT Diplomová práce roku s rekordním zájmem studentů

Siemens Convergence Creators je novým členem ICT Unie

Rozvoj eGovernmentu v ČR brzdí časté střídání úředníků odpovědných za ICT

Diplomová práce roku 2013 startuje

Priority efektivního čerpání strukturálních fondů EU pro oblast ICT ve veřejné správě

Digitální Česko 2.0 podpoří hospodářský růst ČR

Svatoslav Novák zvolen prezidentem ICT Unie na další tříleté období

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS členem ICT Unie

Snahy o regulaci internetu rozdělují světové mocnosti

Regulace internetu na programu konference WCIT-12

Elektronická fakturace bez elektronických značek přináší možná rizika

VERA je novým členem ICT Unie

Znalecký ústav APOGEO Esteem je novým členem ICT Unie

ICT Unie a ČNFeH kritizují podobu zadání tendru na elektronizaci zdravotnictví v ČR

Diplomová práce roku 2012: soutěž zná své vítěze

Superurednik.cz: kampaň ICT Unie chce zvrátit negativní trendy ve využívání ICT v Česku