logo

Cloud computing je podle IDC v Česku na vzestupu

Více než stovka IT odborníků z celé republiky se setkala 20.9. 2012 v pražském hotelu Hilton na konferenci IDC Cloud Computing Roadshow, která přinesla nejnovější pohledy a trendy v oblasti cloud computingu.

IDC Cloud Computing Roadshow 2012 je součástí úspěšné mezinárodní série odborných konferencí IDC Cloud Computing Roadshow, která letos navštíví 15 zemí střední a východní Evropy. Příspěvky se zabývaly přínosy a riziky spojenými s užíváním cloud computingu, ukázaly možné právní nástrahy a v neposlední řadě hodnotily spolehlivost cloudových řešení. Přednášky osvěžila živá debata na téma cloud a bourání vžitých konvencí, do které se kromě panelistů zapojila i řada účastníků.

"Využití cloudu je v České republice na vzestupu a dynamika dalšího růstu bude záviset na řadě faktorů - na straně poptávky především na ochotě subjektů přizpůsobit IT procesy a otevřít se myšlence sdílených kapacit, aby plně využily výhod tohoto modelu. Na straně nabídky na ceně licencí pro poskytovatele a zdali poskytovatelé veřejného cloudu přesvědčí korporátní sféru o bezpečnosti a spolehlivosti tohoto modelu", říká Vladimír Kroa, ředitel výzkumu v oblasti IT služeb ve společnosti IDC.

"Jedním z významných témat cloud computingu je ochrana dat, a to nejen z technického, ale i právního hlediska. Před přechodem na tento model využívání ICT by si každý zákazník i dodavatel měl ujasnit, jaké služby vlastně budou poskytovány a jaká data budou v cloudu zpracovávána. České i evropské právo například velice přísně reguluje export osobních údajů, existuje i řada sektorových chráněných informací (jako jsou bankovní údaje, utajované informace, advokátní i lékařské tajemství apod.)", říká Tomáš Nielsen, právník společnosti Nielsen Meinl.

Smlouvy by tyto otázky měly řešit. Stejně tak by měly garantovat postupy pro řešení neočekávaných událostí, jako je nedostupnost dat nebo jejich poškození, ale též jejich neoprávněné zveřejnění apod. Kromě toho musí být smlouvy vždy formulovány natolik jasně, aby jim rozuměli nejen IT pracovníci zúčastněných stran, ale i jejich manažeři a samozřejmě pro případ sporu i soudy.

Jednou z oblastí, na kterou strany často zapomínají, je pak tzv. exit plán, tedy postupy pro okamžik zániku smlouvy. Exit plán by měl dát jistotu oběma stranám v tom, jak budou data umístěna v cloudu vrácená zákazníkovi tak, aby nebyla ohrožena kontinuita jeho provozu.

Další články k tématům - cloud - computing - ICT - konference - Roadshow - výzkum - Vladimír Kroa - Tomáš Nielsen

Článek ze dne 2. října 2012 - úterý

Další články od IDC CEMA s.r.o.