logo Intel Czech Tradings, Inc., organizační složka

Pavel Svoboda

Marketing a PR manažer společnosti Intel

Pavel Svoboda - Intel Czech Tradings, Inc., organizační složkalogo Intel Czech Tradings, Inc., organizační složkaLinkedIn

Valná většina respondentů průzkumu (stupeň 7,07 na desetibodové stupnici) vyhodnotilo jako riziko, že jejich zaměstnavatel bude mít skrze jejich počítač snadnější přístup k jejich soukromí a že by je mohl narušit. Poměrně rozšířené (6,41) je také mínění, že soukromý počítač bude vystaven bezpečnostním incidentům cílícím na firmu, což může v důsledku vést k ohrožení či ztrátě soukromých dat.

Myšlenka odstřihnutí se od všech drátů a kabelů je pro většinu zaměstnanců a IT profesionálů přitažlivá a lze očekávat, že si cestu do českých firem v brzké době najde.

Vincent Weafer

Viceprezident McAfee Labs při Intel Security

Vincent Weafer - Intel Czech Tradings, Inc., organizační složkalogo Intel Czech Tradings, Inc., organizační složkaLinkedIn

Udržet krok, předvídat a preventivně zakročovat vůči protivníkům vyžaduje, abychom dosáhli rovnováhy mezi výměnou informací, cloud computingem, výkonem a flexibilitou platforem na straně jedné a aktivy lidských zdrojů, které kybernetičtí zločinci často zneužívají.

Pokud chtějí firmy vyhrát bitvy proti hrozbám budoucnosti, musí lépe vidět, lépe se učit, rychleji detekovat a reagovat a plně využívat všech technických i lidských zdrojů, které mají k dispozici.

Petr Ulvr

Business Development Manager společnosti Intel

Petr Ulvr - Intel Czech Tradings, Inc., organizační složkalogo Intel Czech Tradings, Inc., organizační složkaLinkedIn

Zaměstnanci českých firem mají největší svobodu v rozhodnutí, zda počítač při odchodu z práce vypnout, či nevypnout - 48% českých firem toto nechává zcela na nich. Ale ani ty firmy, které k vypínání zaměstnance vybízejí či je nařizují, nemají pod kontrolou, že se tak skutečně děje - týká se to 22% firem v ČR, 16% v Polsku a Maďarsku a 14% na Slovensku.

V uvedených čtyřech zemích se tyto aktivity mimo pracovní dobu týkají pouhých 28% firem. Nejvíce napilno mají IT administrátoři na Slovensku, kde mimo obvyklou pracovní dobu počítačovou správu provádí 44% firem. Naopak v ČR to je méně než každá pátá firma (17 %), v Polsku a Maďarsku méně než čtvrtina (shodně 24%).