logo WEBCOM a.s.
David Vajda

David Vajda

Člen širšího vedení společnosti WEBCOM

LinkedIn

Naše řešení ošetřuje jak kompletní proces pronájmu, tak veškeré potřeby týkající se pravidelné a nepravidelné údržby, případných havárií a následných oprav či rekonstrukcí. Další modul pak spravuje veškeré činnosti pro výstavbu nových objektů.

CPI získá benefit v podobě snížených nákladů na vnitřní procesy a tím i nezanedbatelnou konkurenční výhodu, která může významnou měrou přispět k úspěchu na trhu. To vše navíc díky financování od IGF bez nutnosti vynaložit nemalé investiční prostředky ještě dříve, než se dostaví očekávané finanční benefity a úspory.