logo Dimension Data Czech Republic a.s.
Ettienne Reinecke

Ettienne Reinecke

Technický ředitel skupiny Dimension Data

LinkedIn

V důsledku trendu digitalizace budou firmy a organizace stále více chránit svá metadata a budou mnohem opatrnější v tom, komu je zpřístupní. Podniky nechtějí data vlastnit a mít pod svou kontrolou pouze z důvodu dodržování předpisů a nařízení - chtějí je analyticky zpracovávat. Očekáváme, že tato skutečnost povede k velmi zajímavým diskusím mezi firmami a poskytovateli cloudových služeb.

Mezi témata bude patřit například to, kde jsou hranice vlastnictví, obzvláště pak z pohledu metadat. V těchto otázkách bude dle našich předpokladů docházet ke sporům.