logo Dimension Data Czech Republic a.s.

Digitalizace v IT průmyslu je klíčovým trendem roku 2017

Orientace na digitální technologie zůstane v IT nejdůležitějším trendem i v roce 2017. Digitalizace je v případě IT o vytváření obchodních modelů, které jsou skutečně orientovány na zákazníky.

Společnost Dimension Data ve své TOP IT předpovědi pro rok 2017 potvrzuje, že orientace na digitální technologie zůstane v IT nejdůležitějším trendem i v roce 2017. I když digitální věk přináší některým organizacím určitou míru nejistoty, otevírá současně dveře k mnoha zajímavým možnostem a ohlašuje éru nevídaných příležitostí.

Klíčovým tématem bude vlastnictví a také přístup k datům i metadatům. Kontrola nad daty a metadaty i jejich vlastnictví bude představovat důležitý bod nejen diskusí, ale také sporů. Důvod je prostý - data i metadata jsou zdrojem, který organizacím umožňuje identifikovat konkrétní vzory v chování zákazníků, získat důležité obchodní znalosti a činit informovaná podnikatelská rozhodnutí.

"V důsledku trendu digitalizace budou firmy a organizace stále více chránit svá metadata a budou mnohem opatrnější v tom, komu je zpřístupní. Podniky nechtějí data vlastnit a mít pod svou kontrolou pouze z důvodu dodržování předpisů a nařízení - chtějí je analyticky zpracovávat. Očekáváme, že tato skutečnost povede k velmi zajímavým diskusím mezi firmami a poskytovateli cloudových služeb. Mezi témata bude patřit například to, kde jsou hranice vlastnictví, obzvláště pak z pohledu metadat. V těchto otázkách bude dle našich předpokladů docházet ke sporům," říká Ettienne Reinecke, Technický ředitel skupiny Dimension Data.

IT trendy roku 2017 podle Dimension Data Czech Republic:

Technologie kontejnerů změní datová centra a budou klíčem pro hybridní IT

Technologie kontejnerů umocněna platformou softwarově definovaných sítí (SDN) dnes výrazně přispívá k flexibilitě při nasazování aplikací do produkce, ty jsou tak ve výsledku schopny naplno využívat výhod prostředí hybridních cloudů.

Platformou SDN se rozumí infrastruktura zaměřené na aplikace (ACI) definovaná společností Cisco, kterou Dimension Data ve spolupráci se svými partnery převádí do reálných projektů, na jejichž konci je možné využívat výhod prostředí hybridních cloudů.

GDPR - přísnější ochrana osobních údajů v podnicích

EU již delší dobu sleduje rostoucí počet úniků osobních údajů způsobený převážně kybernetickými útoky a jako reakci na tento trend se rozhodla uvést v platnost novou směrnici týkající se ochrany osobních údajů. Hlavním cílem tohoto nařízení je vymezit pravidla a definovat jednotný přístup týkající se nakládání s osobními údaji pro všechny subjekty podnikající v rámci EU.

Trendem tohoto roku bude především šíření povědomí o dané problematice, testování řešení pro ochranu dat a přípravy na implementace. V případě nezavedení organizačních a technických opatření se firmy vystavují riziku pokut, a to až do výše 20 mil. USD.

Virtuální realita jako součást moderních pracovišť

Na pracovištích se začínají objevovat zaměstnanci nové generace. Nejsou to zástupci skupiny "Millennials" ani příslušníci generace Z - jsou to nástroje virtuální reality. A nebude to trvat tak dlouho, a technologie jako holografie, rozšířená realita a virtuální realita se začnou přesouvat z oblasti koncových spotřebitelů do firemního segmentu.

Navíc v průběhu dvou, tří let začnou tyto technologie zásadním způsobem měnit podobu současných pracovišť.

Nekončící boj v kybernetickém prostoru

Masivní nárůst kybernetického zločinu zvyšuje požadavky na investice podniků do ochrany svých aktiv a nutí výrobce bezpečnostních technologií jít cestou vývoje sofistikovanějších metod detekce kybernetických útoků. Na trh se tlačí každým dnem nové a nové technologie, které reflektují nejnovější poznatky a trendy v oblasti detekce kybernetických útoků.

Tyto poznatky jsou založeny zejména na detailní analýze dat o chování útočníků, které následně pomáhají odhalovat tzv. zero-day-útoky, proti kterým řada hojně využívaných bezpečnostních technologií nenabízí účinnou ochranu.

Internet věcí slibuje big data

Svět internetu věcí je příslibem opravdu velkého množství dat. Stále více big data projektů prochází během jediného roku řadou aktualizací - a jednou z hlavních příčin je právě internet věcí. Důvod je prostý, IoT umožňuje zkoumat konkrétní vzory chování, a získat tak specifické výstupy pro podporu podnikání, navíc stále častěji v reálném čase. Tento trend umožní zdravější investování a rychlejší návratnost big data projektů.

Článek Dimension Data Czech Republic a.s. ze dne pondělí 13. února 2017

Další články od Dimension Data Czech Republic a.s.

Digitalizace v IT průmyslu je klíčovým trendem roku 2017

Průzkum o stavu podnikových sítích

Analýza dat z etap Tour de France

Podnikové IT strategie v roce 2016

Řešení zálohování a obnovy dat pro datová centra

Koncoví uživatelé jsou stále častěji cílem kybernetických zločinců

Kontaktní centrum na míru pro obchodní aktivity firem z různých segmentů

Data z kontaktního centra jsou nejhodnotnějším majetkem firmy

Bez možnosti digitální komunikace odcházejí zákazníci ke konkurenci

Vzdělávací akademie Dimension Data

Next Generation Workspace - pracoviště nové generace

NextiraOne přechází pod Dimension Data

Dimension Data posilují svou strategii zaměřenou na cloud computing

Před rizikem úniku dat není imunní žádná společnost

32 ocenění pro Dimension Data na partnerské konferenci Cisco Partner Summit 2011

Sjednocená komunikace mění způsoby podnikání

Společnosti z žebříčku Fortune Global 500 důvěřují schopnostem Dimension Data

Zbyszek Lugsch, nový Sales Solutions Director Dimension Data

Dimesion Data jako hlavní architekt datového centra Českých Radiokomunikací

Dimension Data s certifikací VCE aliance

Dimension Data rozšiřuje spolupráci s Cisco IronPort

Ocenění Global Application Delivery Network Partner of the Year pro Dimension Data

Ifrasruktura pro vidoekonference skupiny Kofola na technologiích Tandberg

Global Cisco Certificaton pro Dimension Data

Cisco a TANDBERG přináší novou éru podnikové spolupráce

Cloud.cz, mikroportál se zaměřením na virtuální datová centra

Solution Provider of the Year od společnosti Vmware, globální ocenění pro Dimension Data

Dimension Data ve fiskálním roce 2009 zvýšila své roční příjmy

Organizace začínají investovat do strategie IT bezpečnosti

Dimension Data pomáhá vytvářet zelené sítě

Dimension Data představuje Cisco Unified Computing System v České republice