logo Dimension Data Czech Republic a.s.

Řešení zálohování a obnovy dat pro datová centra

Smyslem zálohování dat je získat prostředky pro jejich případnou obnovu do požadovaného stavu a pro zajištění kontinuity. Se zálohováním a obnovou dat velmi úzce souvisí ukazatele Recovery Point Objective a Recovery Time Objective.

Tyto ukazatele určují možnou míru dopadů způsobených ztrátou dat v definovaném časovém úseku (RPO) a dopadů způsobených nedostupností dat nebo systémů (RTO). Oba parametry tak vlastně vyznačují, co jsme připraveni obětovat a jak rychle musíme případný problém vyřešit.

"Důvody vedoucí k obnově dat jsou v zásadě dvojího typu. Do první, logické kategorie spadá především narušení konzistence dat, za kterou obvykle stojí nesprávné vstupy od uživatelů a chyby v softwaru. Data jsou sice fyzicky uložena správně, ale jejich informační hodnota je chybná. Mezi příčiny tohoto typu zařazujeme i zcizení médií a úmyslné poškození dat. Druhou kategorií jsou pak fyzické příčiny, jako je selhání média, zničení úložného zařízení v důsledku požáru apod.," upřesňuje Tomáš Jirák, DCS & NI Operations Manager společnosti Dimension Data Czech Republic.

Mají všechna data stejnou cenu?

Alfou a omegou úspěšného zálohování je stanovení míry jednotlivých rizik i tolerance a dopadů na konkrétní firemní procesy a oddělení společnosti. Musíme si uvědomit, že data zajišťující klíčové činnosti firmy mají jinou důležitost, než třeba data o vydávání kancelářských potřeb. Nebo přesněji, mohou mít.

Posouzení důležitosti a tolerance je vždy subjektivní, a musí tak existovat autorita, která informace získané od jednotlivých oddělení posoudí a znormalizuje. Takové posouzení ale nemůže v žádném případě učinit IT oddělení, které ze své podstaty ani nemá všechny potřebné informace o vlivech na byznys firmy.

Celé posouzení může podpořit analýza dopadů na podnikání (BIA, Business Impact Analysis), která umožňuje systematické zhodnocení činností organizace a kategorizaci dopadů způsobených jejich narušením.

BIA je samozřejmě zaměřená nejen na data, ale například také na aplikace, zpracování úloh, síťovou dostupnost apod. Důležité je, že tato analýza nikdy nezohledňuje fyzické uložení dat.

Víme co, podívejme se jak na to

Na základě závěrů BIA a následných vstupů z IT oddělení o technických informacích (objem dat, zda je možné data deduplikovat apod.) pro jednotlivé identifikované kategorie se můžeme rozhodnout, co a s jakými RPO a RTO budeme zálohovat a jaké připravíme zálohovací plány. Tyto zálohovací plány nejčastěji počítají s cyklickými denními, týdenními a měsíčními zálohami včetně jejich přenosu do geograficky oddělených lokalit nebo minimálně oddělených požárních zón.

Mějme přitom na paměti, že proti ztrátám s nejmenší tolerancí se lze chránit za výrazně nižších nákladů, než vůči dopadům s tolerancí velmi vysokou. Navíc platí, že čím více se chceme chránit, tím nás to bude stát víc.

Zálohováním lze pochopitelně podpořit všechny podnikové procesy, ale o to je důležitější rozhodnutí, zda se zálohování jednotlivých oblastí vůbec vyplatí a zda nebude například rychlejší ztracená data za uplynulý týden pořídit znovu.

Obnova dat

Řekli jsme si, že důležitější než samotné zálohování je obnova - tedy ta úspěšná. Z tohoto důvodu je nezbytné nastavit politiky pro pravidelnou kontrolu aktuálnosti a funkčnosti zálohovacích plánů a ověřování obnovitelnosti zálohovaných dat. V ideálním případě by měly tyto kontroly probíhat po každé změně v podnikových aplikacích a infrastruktuře, nejméně pak jednou za rok.

Zkušenosti společnosti Dimension Data nicméně ukazují, že za úspěch lze v českém prostředí považovat i kontroly ve dvouletých intervalech. Testování je dnes navíc mnohem jednodušší, a to díky snadné přípravě prostředí pomocí virtualizačních technologií.

Na rozdíl od zálohování by měla být obnova i testování obnovitelnosti zodpovědností IT oddělení, samozřejmě ve spolupráci s jednotlivými odděleními, která mohou provést logickou kontrolu obnoveného prostředí a potvrzení, že se obnova podařila.

Zálohovat je tedy nadmíru vhodné, možnost korektně obnovit pak životně důležité. Situace je pro dnešní firmy včetně provozovatelů datových center velmi příznivá.

Ceny zálohovacích technologií neustále klesají a širokou škálu možností si dnes mohou dovolit i velmi malé organizace. Například i díky dostupnosti zálohování do cloudových služeb.

Další články k tématům - analýza - cloud - datacentrum - virtualizace - zálohování - Tomáš Jirák

Článek Dimension Data Czech Republic a.s. ze dne pátek 30. října 2015

Další články od Dimension Data Czech Republic a.s.

Digitalizace v IT průmyslu je klíčovým trendem roku 2017

Průzkum o stavu podnikových sítích

Analýza dat z etap Tour de France

Podnikové IT strategie v roce 2016

Řešení zálohování a obnovy dat pro datová centra

Koncoví uživatelé jsou stále častěji cílem kybernetických zločinců

Kontaktní centrum na míru pro obchodní aktivity firem z různých segmentů

Data z kontaktního centra jsou nejhodnotnějším majetkem firmy

Bez možnosti digitální komunikace odcházejí zákazníci ke konkurenci

Vzdělávací akademie Dimension Data

Next Generation Workspace - pracoviště nové generace

NextiraOne přechází pod Dimension Data

Dimension Data posilují svou strategii zaměřenou na cloud computing

Před rizikem úniku dat není imunní žádná společnost

32 ocenění pro Dimension Data na partnerské konferenci Cisco Partner Summit 2011

Sjednocená komunikace mění způsoby podnikání

Společnosti z žebříčku Fortune Global 500 důvěřují schopnostem Dimension Data

Zbyszek Lugsch, nový Sales Solutions Director Dimension Data

Dimesion Data jako hlavní architekt datového centra Českých Radiokomunikací

Dimension Data s certifikací VCE aliance

Dimension Data rozšiřuje spolupráci s Cisco IronPort

Ocenění Global Application Delivery Network Partner of the Year pro Dimension Data

Ifrasruktura pro vidoekonference skupiny Kofola na technologiích Tandberg

Global Cisco Certificaton pro Dimension Data

Cisco a TANDBERG přináší novou éru podnikové spolupráce

Cloud.cz, mikroportál se zaměřením na virtuální datová centra

Solution Provider of the Year od společnosti Vmware, globální ocenění pro Dimension Data

Dimension Data ve fiskálním roce 2009 zvýšila své roční příjmy

Organizace začínají investovat do strategie IT bezpečnosti

Dimension Data pomáhá vytvářet zelené sítě

Dimension Data představuje Cisco Unified Computing System v České republice