logo

Zbyszek Lugsch, nový Sales Solutions Director Dimension Data

Společnost Dimension Data Czech Republic slučuje pozice Solutions Manager a Sales Director a nově vytváří pozici Sales & Solutions Director, do které byl jmenován Zbyszek Lugsch.

V nové roli bude Zbyszek Lugsch zodpovědný za identifikaci nových obchodních příležitostí, rozvoj obchodních vztahů a tvorbu unikátních konceptů řešení pro klienty společnosti.

Zbyszek Lugsch má bohaté obchodní zkušenosti, disponuje rozsáhlým přehledem v oboru a ve společnosti Dimension Data Czech Republic a.s. působí od listopadu roku 2008. Ve své dosavadní pozici jako Solutions Manager zodpovídal Zbyszek Lugsch za přípravu integrovaných klientských řešení a významnou měrou se podílel na vytváření a rozvoji vztahů s partnerskými společnostmi.

"Vytvořená pozice reaguje na vývoj situace na trhu a na měnící se potřeby a požadavky klientů. Stále složitější a komplexnější projekty vyžadují velmi aktivní zapojování vysoce kvalifikovaných konzultantů do dialogu o prodeji s cílem optimalizovat nabídku klientům a přizpůsobit ji náročným a jedinečným požadavkům." říká Jindřich Rädisch, Country Manager, Dimension Data Czech Republic a.s.

"Do mých kompetencí patří zejména zabezpečení rychlého a pro klienty co nejjednoduššího procesu tvorby na míru připravovaných nabídek a garance jejich vysoké profesionální kvality. Mým cílem je nabídnout klientům Dimension Data Czech Republic a.s. již od počátku obchodního vztahu plně transparentní přístup a vysokou odbornou kvalitu," dodává Zbyszek Lugsch, Sales & Solutions Director, Dimension Data Czech Republic a.s.

Další články k tématům - Zbyszek Lugsch - Jindřich Radisch

Článek ze dne 16. září 2010 - čtvrtek

Další články od Dimension Data Czech Republic a.s.