logo SAS Institute ČR, s.r.o.
Hana Kvartová

Hana Kvartová

Ředitelka společnosti SAS pro ČR a SR

nic

Naším cílem je především efektivnější spolupráce, dostupnější sdílení zdrojů a v konečném důsledku komfortnější poskytování kvalitnějších služeb klientům. Zároveň samozřejmě věřím, že společný československý tým dosáhne na obou trzích i lepších obchodních výsledků.

U mnoha našich klientů již k propojení managementu slovenských a českých poboček došlo a od svých dodavatelů tak požadují výraznější flexibilitu a užší propojení aktivit na obou trzích.