logo SAS Institute ČR, s.r.o.

Vladimír Kyjonka

Konzultant společnosti SAS Institute

Vladimír Kyjonka - SAS Institute ČR, s.r.o.logo SAS Institute ČR, s.r.o.LinkedIn

Pokud bude chtít například banka u zákazníka zjistit, zda a za jakých podmínek mu může poskytnout úvěr, musí si nejdřív zajistit jeho souhlas se zpracováním příslušných dat. Pokud jsem banka a klient si u mě založí účet, pak mohu zpracovávat některá data, k nimž souhlas mít nemusím - např. číslo onoho účtu. Pokud mě ale zajímá něco víc, ať už jsou to údaje o věku, rodině nebo čemkoli dalším, tak to už jsou data, která přímo k vedení účtu nepotřebuji. A taková data podléhají souhlasu. Pokud ho nemám, nemohu s nimi pracovat.

Pak ještě existují mezní případy, kdy si právně zdůvodním, že je práce s určitými daty v mém oprávněném zájmu. Že potřebuji zjistit, zda daný klient není padouch a neplánuje si půjčit peníze, které mi nikdy nehodlá splácet. Z tohoto důvodu mě může při sjednání pojištění zajímat, zda například klient není kuřák, nebo při poskytování půjčky, zda není už deset let nezaměstnaný.

V podobných situacích se tedy nemusím vždycky ptát, zda mám souhlas nebo zda existuje zákonný důvod, ale musím být schopen si využití takových dat náležitě zdůvodnit.

Lucie Staňková

Business Consultant společnosti SAS Institute ČR

Lucie Staňková - SAS Institute ČR, s.r.o.logo SAS Institute ČR, s.r.o.LinkedIn

Moment-of-truth je chvíle, kdy zákazník čeká, že společnost dodrží nejen, co řekla, že udělá a ale zároveň očekává, že udělá i to, co sice nemuselo být řečeno, ale zákazník to jednoduše očekává. Tyto momenty pravdy dokáží pokročilé analytické nástroje identifikovat a také monitorují a vyhodnocují, zda a nakolik došlo k naplnění zákazníkova očekávání.

Historicky byl sběr velkého množství dat složitý a firmy tak tyto momenty řešily v podstatě intuitivně. Teprve díky analytickým řešením jako jsou například nástroje SAS, bylo možné tyto otázky řešit. Pochopení minulosti spolu s analytickými modely mohou pomoci obchodníkům předvídat budoucnost a dokonce ovlivňovat žádoucí výsledky.

Pokud obchodník rozumí tomu, co se stane a jak se zákazník v daný čas v daném komunikačním kanále rozhodne, pak dokáže velmi dobře nastavit prodejní a marketingové procesy, a to i v dlouhodobějším horizontu.

Hana Kvartová

Ředitelka společnosti SAS pro ČR a SR

Hana Kvartová - SAS Institute ČR, s.r.o.logo SAS Institute ČR, s.r.o.

Naším cílem je především efektivnější spolupráce, dostupnější sdílení zdrojů a v konečném důsledku komfortnější poskytování kvalitnějších služeb klientům. Zároveň samozřejmě věřím, že společný československý tým dosáhne na obou trzích i lepších obchodních výsledků.

U mnoha našich klientů již k propojení managementu slovenských a českých poboček došlo a od svých dodavatelů tak požadují výraznější flexibilitu a užší propojení aktivit na obou trzích.

Zdeněk Honek

Generální ředitel společnosti SAS Institute ČR

Zdeněk Honek - SAS Institute ČR, s.r.o.logo SAS Institute ČR, s.r.o.LinkedIn

Základním rysem SAS Visual Analytics je jeho jednoduché a intuitivní ovládání. Ať jste v roli manažera, který potřebuje přehledně vizualizovat výkonnost svého týmu nebo v roli analytika, který zkoumá nové trendy a závislosti, vždy oceníte způsob, jak jsou vám data překládána.

SAS se analýzou dat zabývá více než 30 let, a to nejlepší nyní vložil do tohoto řešení.