logo SAS Institute ČR, s.r.o.

Vizualizace dat pro správná rozhodování

Stáhněte si e-book, ve kterém naleznete odpovědi, proč se již neobejdete bez vizualizace dat. Také se blíže seznámíte s nástrojem SAS Visual Analytics - graf řekne víc, než pouhá data!

Vizualizace dat je soubor postupů, jenž umožní každému zaměstnanci, který pro svoji činnost potřebuje užitečné informace, získat okamžitou hodnotu z dat nacházejících se ve firmě i mimo ni. To vše díky nové metodě vizualizace a explorace dat.

Bez vizualizace dat se už neobejdete

SAS analytika poskytne odpovědi na Vaše otázky a jejich řešení urychlí zpracováním přímo v operační paměti. Software pro vizualizaci dat tak poskytne odpověď během několika minut či sekund.

"Základním rysem SAS Visual Analytics je jeho jednoduché a intuitivní ovládání. Ať jste v roli manažera, který potřebuje přehledně vizualizovat výkonnost svého týmu nebo v roli analytika, který zkoumá nové trendy a závislosti, vždy oceníte způsob, jak jsou vám data překládána. SAS se analýzou dat zabývá více než 30 let, a to nejlepší nyní vložil do tohoto řešení," říká Zdeněk Honek, generální ředitel SAS Institute ČR.

Řešení SAS Visual Analytics je založeno na in-memory technologii zpracování dat, což umožňuje zpracování velkého objemu dat v řádu sekund místo běžných minut a hodin. Slouží pro základní i pokročilé analýzy a reporting nad velkými objemy dat. Řešení je škálovatelné i pro velmi rozsáhlá data, a to jako součást nebo rozšíření řešení Business Intelligence.

Umožňuje rychlý a snadný sběr dat z různých zdrojů, vizuální prezentaci dat prostřednictvím identifikace trendů, závislostí a důležitých oblastí dat a pohledů na ně. Automaticky vybírá nejlepší způsob zobrazení reportů, grafů a dashboardů a je přístupný i z mobilních zařízení jako např. iPad.

SAS Visual Analytics - oborová řešení pro:

Vizualizace pro rychlejší pochopení výstupů datové analýzy

Nezáleží na velikosti organizace ani velikosti analyzovaných dat - se SAS Visual Analytics můžete všechna důležitá data prozkoumat snadno a rychle. Nástroj umožní odhalit skryté příležitosti, klíčové vztahy a pomůže rychlému a přesnému rozhodování. Nástroj má přívětivé uživatelské prostředí, které umožňuje komukoliv rychlé pochopení zkoumaných dat a jejich následnou vizualizaci.

Rychlé odpovědi na složité otázky

Nástroj poskytuje pokročilou analytiku jakémukoliv uživateli, nezávisle na jeho technických znalostech a analytických schopností. Kdokoliv může pochopit a využít komplexní data, protože SAS Visual Analytics je vybaveno funkcemi, jako je analýza on-fly, automatické vytváření grafů, what-if analýza, forecasting, drag´n´drop a rychlou distribucí reportů.

Mobilní Business Intelligence

Mobilní možnosti Business Intelligence umožňují vedoucím a zodpovědným pracovníkům snadný přístup k prohlížení dashboardů a reportů přímo z mobilních zařízení kdykoli a kdekoli. Díky offline ukládání reportů můžete pracovat s aktuálními reporty bez připojení k internetu.

Rychlá tvorba reportů

Vytvářejte a sdílejte reporty, které jsou atraktivní, interaktivní a smysluplné. Prostřednictvím webu a mobilních zařízení (iPad + Android) sdílejte reporty s kýmkoliv a kdekoliv.

Článek SAS Institute ČR, s.r.o. ze dne pátek 15. ledna 2016

Další články od SAS Institute ČR, s.r.o.