logo SAS Institute ČR, s.r.o.

DataFlux: podle analýzy Gartner opět jednička na trhu nástrojů datové kvality

Společnost Gartner ve své analýze již potřetí potvrdila vedoucí postavení společnosti DataFlux na trhu nástrojů datové kvality (DQ). DataFlux je dceřinnou společností SAS a nástroje pro řízení datové kvality a master management na českém a slovenském trhu poskytuje od roku 2008.

Podle studie společnosti Gartner DataFlux neustále posunuje hranice nástrojů datové kvality i jejího celého trhu - to všechno vedlo k opětovné vedoucí pozici i v tomto roce.

Dynamický růst a širší záběr

Analýza potvrzuje, že trh nástrojů datové kvality stále dynamicky roste a jeho definitivní rozsah a podoba se ještě stále vymezuje. Tradiční oblasti jejich nasazení, mezi něž patří např. integrace dat v rámci řešení Business Intelligence a správa kmenových dat (Master Data Management - MDM), se rovněž stále více uplatňují v rámci iniciativ podporujících programy Information Governance a rozšiřují se na další typy datových domén a aplikací.

Pokračuje rovněž trend sbližování nástrojů datové kvality, datové integrace a MDM, což odráží zvýšenou poptávku po řešeních pokrývajících šířeji oblast správy dat, která zahrnují všechny tyto obory.

Doporučení pro výběr technologie

Analýza přináší několik doporučení pro společnosti, které vybírají nové technologie. Pro vyhodnocení vhodnosti různých nabídek na trhu DQ doporučuje, aby se kromě kompletní škály funkčních možností a vlastností, která je pro tuto třídu nástrojů považována za samozřejmou (např. profilování dat, parsing, matchnig, monitoring a obohacování) zaměřily na úroveň jejich srozumitelnosti, uchopitelnosti a využitelnosti, a to i pracovníky, kteří nejsou specializováni na IT.

S tím souvisí i důležitost jejich připravenosti na začlenění do podnikových business process workflows. Mezi další důležité aspekty patří míra, v jaké je požadované široké spektrum funkcionality integrováno v rámci jednotné architektury do jednoho produktu a schopnost nasazení v různých režimech (kromě tradičního provozování ve vlastní režii rovněž hostovaná řešení jako je Software as a Service /SaaS/ či řešeních založených na cloud computingu).

Kromě toho je vzhledem k aktuálním ekonomickým tlakům nezbytné mít významně na zřeteli i netechnické charakteristiky, kam zpráva řadí kromě cenových modelů a dopadů nasazení do celkových nákladů zejména velikost a životaschopnost dodavatele a perspektivnost dlouhodobého partnerství.

Klíčové přínosy DataFlux :

Další články k tématům - analýza - DataFlux - DQ - Gartner - Governance - integrace - Intelligence - MDM - monitoring - platforma - SaaS - workflow

Článek SAS Institute ČR, s.r.o. ze dne středa 1. prosince 2010

Další články od SAS Institute ČR, s.r.o.