logo SOITRON s.r.o.
Jiří Chytil

Jiří Chytil

Konzultant pro vzdělávání společnosti SOITRON v ČR

LinkedIn

Webináře jsou bezesporu něčím, co lidé začali vnímat jako pomoc. Možná přichází doba kombinovaného vzdělávání, kdy se právě tato forma stane už na základních školách zcela běžnou. Již delší dobu nabízíme vzdělávacím institucím školení, která jsou automaticky doplňována právě webináři, sloužícími k opakování látky.

Kvůli zájmů pedagogů bylo nutné navýšit kapacitu webinářů s pomocí nové technologie Boradcast. Nyní se jich může společně zúčastnit až 10000 účastníků.