logo Úřad pro ochranu osobních údajů
Jiří Kaucký

Jiří Kaucký

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

LinkedIn

V případě, kdy dojde k úspěšnému hackerskému útoku a budou odcizeny osobní údaje, může to pro postižený subjekt (správce osobních údajů) znamenat i porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Rád bych proto vyzval všechny, kterých se taková situace může potenciálně týkat, např. města, obce, zdravotnická zařízení a další, aby včas provedly odpovídající revizi svých systémů a procesů zabezpečení, a přijaly odpovídající preventivní opatření pro efektivní ochranu a zabezpečení osobních údajů, které spravují.

Pokud k porušení přesto dojde, je nutné to neprodleně ohlásit našemu úřadu.