logo Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů

Ve své činnosti se Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Smyslem zákona o ochraně osobních údajů je Listinou základních práv a svobod zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů.

V současné společnosti je vlivem rozvoje informačních technologií toto právo stále více narušováno.

ÚOOÚ je nezávislým orgánem, který:

Aktuální články od Úřad pro ochranu osobních údajů