logo Úřad pro ochranu osobních údajů

Výklad nových pravidel pro marketingové hovory

Výklad nových pravidel pro telemarketing reaguje na přijetí zákona č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Zákonodárce tak mimo jiné adaptoval zákon o elektronických komunikacích na obecné nařízení a za účelem posílení ochrany soukromí v elektronických komunikacích přijal změnu podmínek kontaktování za účelem marketingu.

Přestože účinnost novely zákona o elektronických komunikacích nastává již od 1. 1. 2022, změna pravidel kontaktování za účelem marketingu bude platit s ohledem na příslušná přechodná ustanovení až po šestiměsíčním přechodném období, tj. od 1. 7. 2022.

Novelizace zákona o elektronických komunikacích spočívá ve změně dosavadního režimu kontaktovat lze každého, kdo v telefonním seznamu neuvedl, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu (dále jen princip opt-out) na nový režim kontaktovat lze pouze toho, kdo ve veřejném telefonním seznamu uvedl, že si přeje být kontaktován za účelem marketingu (dále jen princip opt-in).

Nová právní úprava, tedy přechod z principu opt-out na princip opt-in, přitom nic nemění na existujícím vztahu mezi podnikateli a zákazníky a respektuje jej, včetně oprávněného zájmu podnikatelů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení, kteří v rámci komunikace se stávajícími zákazníky propagují své výrobky a služby.

Zákon o elektronických komunikacích v § 95 odst. 5 dále nově stanoví právní fikci, že za vytvoření účastnického seznamu se považuje také náhodné vygenerování telefonních čísel, seznam telefonních čísel bez jiných identifikačních údajů nebo seznam, kde se uvádí telefonní čísla či osobní nebo identifikační údaje účastníků, kteří neuvedli, že si přejí být kontaktováni za účelem marketingu.

Úřad pro ochranu osobních údajů na novelu zákona o elektronických komunikacích upozornil již dříve, a to v souvislosti se změnou právní úpravy tzv. cookies.

Kompletní výkladové stanovisko s odpověďmi na nejčastější otázky týkající se nových pravidel pro marketingová volání, která stanovuje novela zákona o elektronických komunikacích, připravil společně Český telekomunikační úřad ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Další články k tématům - cookies - telefonní seznam - telemarketing - zákon

Článek Úřad pro ochranu osobních údajů ze dne čtvrtek 23. prosince 2021

Další články od Úřad pro ochranu osobních údajů

Seznamy majitelů datových schránek budou odstraněny ze systému otevřených dat

Pozor na phishing po telefonu jménem ÚOOÚ

Porušení nařízení GDPR po hackerském útoku

Mapování využití cloudových služeb ve veřejném sektoru

Jak se bránit nevyžádanému telemarketingu

Změna právní úpravy pro cookies

Výklad nových pravidel pro marketingové hovory

Při povinném testování se zaměstnavatel dostává do role správce osobních údajů

Pokuty za spam do soukromých datových schránek

Měření teploty zaměstnanců z pohledu ochrany osobních údajů

Stanovisko Evropského sboru pro ochranu osobních údajů

Zpracování osobních údajů a jejich ochrana v době pandemie koronaviru

Jak na zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím kamer a videozařízení

Pokyny Evropského sboru ke kamerovým systémům

Nevyžádaný telemarketing - prevence a obrana

Reakce ÚOOÚ na podnět dTestu ke shromažďování dat o poloze uživatelů

Jak odstranit osobní údaje získané z veřejných rejstříků ze soukromých databází na internetu

Pokuta 1,5 milionu korun za nedostatečné zabezpečení osobních dat

Přímý elektronický marketing v éře GDPR

Cookies a jejich košer použití v éře GDPR

Priority ÚOOÚ v legislativním procesu návrhu zákona o zpracování osobních údajů

Pokuta 3,6 mil. Kč pro T-Mobile za nedostatečnou ochranu zákaznických dat

ÚOOÚ jmenoval nové inspektory

Den ochrany osobních údajů

Zákaznické karty: veřejná diskuse na webu ÚOOÚ

Jarní konference evropských komisařů ochrany dat a soukromí

Den ochrany osobních údajů

Moje soukromí, nekoukat, nešťourat

Lhůta uchování čísla mobilu při nákupu SMS jízdenky se zkracuje z 10 let na 3 měsíce

ÚOOÚ připomenul Den ochrany osobních údajů

ÚOOÚ připomenul Den lidských práv

Kamerový systém v boji proti zakázané pouliční prostituci v Chomutově

Úřad pro ochranu osobních údajů varuje

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007

Evropská cena pro Úřad pro ochranu osobních údajů

Vyjádření ÚOOÚ k instalaci kamerového systému v prostorách nemocnice v Jihlavě