logo

Výklad nových pravidel pro marketingové hovory

Výklad nových pravidel pro telemarketing reaguje na přijetí zákona č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Zákonodárce tak mimo jiné adaptoval zákon o elektronických komunikacích na obecné nařízení a za účelem posílení ochrany soukromí v elektronických komunikacích přijal změnu podmínek kontaktování za účelem marketingu.

Přestože účinnost novely zákona o elektronických komunikacích nastává již od 1. 1. 2022, změna pravidel kontaktování za účelem marketingu bude platit s ohledem na příslušná přechodná ustanovení až po šestiměsíčním přechodném období, tj. od 1. 7. 2022.

Novelizace zákona o elektronických komunikacích spočívá ve změně dosavadního režimu kontaktovat lze každého, kdo v telefonním seznamu neuvedl, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu (dále jen princip opt-out) na nový režim kontaktovat lze pouze toho, kdo ve veřejném telefonním seznamu uvedl, že si přeje být kontaktován za účelem marketingu (dále jen princip opt-in).

Nová právní úprava, tedy přechod z principu opt-out na princip opt-in, přitom nic nemění na existujícím vztahu mezi podnikateli a zákazníky a respektuje jej, včetně oprávněného zájmu podnikatelů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení, kteří v rámci komunikace se stávajícími zákazníky propagují své výrobky a služby.

Zákon o elektronických komunikacích v § 95 odst. 5 dále nově stanoví právní fikci, že za vytvoření účastnického seznamu se považuje také náhodné vygenerování telefonních čísel, seznam telefonních čísel bez jiných identifikačních údajů nebo seznam, kde se uvádí telefonní čísla či osobní nebo identifikační údaje účastníků, kteří neuvedli, že si přejí být kontaktováni za účelem marketingu.

Úřad pro ochranu osobních údajů na novelu zákona o elektronických komunikacích upozornil již dříve, a to v souvislosti se změnou právní úpravy tzv. cookies.

Kompletní výkladové stanovisko s odpověďmi na nejčastější otázky týkající se nových pravidel pro marketingová volání, která stanovuje novela zákona o elektronických komunikacích, připravil společně Český telekomunikační úřad ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Další články k tématům - cookies - telefonní seznam - telemarketing - zákon

Článek ze dne 23. prosince 2021 - čtvrtek

Další články od Úřad pro ochranu osobních údajů