logo

Den ochrany osobních údajů

Datum 28.1. 2011, na který Den připadá, je v letošním roce připomínáno nejen jednotlivými úřady pro ochranu osobních údajů, ale také mezinárodní konferencí, kterou pořádá v Bruselu místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová spolu s generálním tajemníkem Rady Evropy Thorbjornem Jaglandem.

Úřad pořádá tiskovou konferenci u příležitosti Dne ochrany osobních údajů. Konference se účastní rovněž předseda českého Úřadu RNDr. Igor Němec, který byl v září roku 2010 zvolen místopředsedou poradního orgánu pro ochranu osobních údajů Evropské komise, tzv. WP29.

U příležitosti Dne ochrany osobních údajů vyhlašuje Úřad už popáté soutěž pro děti a mládež "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" Letošním partnerem soutěže se kromě tradičních podporovatelů - Českého rozhlasu Praha a MFF pro děti a mládež Zlín - stal Svaz knihovníků a informačních pracovníků zastoupený na tiskové konferenci Úřadu svým předsedou PhDr. Vítem Richterem. Díky této spolupráci budou ve 113 knihovnách České republiky soutěžit děti ve věku 7 - 10 let o vítězství v cestě Webowou diwočinou – počítačové hře, díky níž se učí bezpečně pohybovat po internetu.

Úřad se soutěží hlásí ke svému závazku péče o mladou generaci, která by v zájmu ochrany svých lidských i občanských práv měla být podstatně poučenější o právu na ochranu osobních údajů a soukromí, umět je chránit sama a také tuto ochranu vyžadovat energičtěji než generace rodičů a prarodičů.

Svou povinnost vůči ochraně osobních údajů v budoucnosti bližší i vzdálenější naplňuje Úřad i svým přínosem českému právnímu řádu. O aktivitě Úřadu v oblasti legislativních úprav a změn informoval na tiskové konferenci ředitel odboru legislativy a zahraničních vztahů Mgr. Josef Prokeš. Z těch nejzávažnějších jsou to připomínky k novému občanskému zákoníku, o nichž přinášejí informaci i webové stránky Úřadu, připomínky k elektronickému přístupu do rejstříku trestů, svá doporučení z hlediska ochrany osobních údajů předložil Úřad i v souvislosti se záměrem vytvoření registru přestupků, jehož vznik je předpokládán ve vládním dokumentu týkajícím se boje s korupcí a zdůvodnil také své odmítavé stanovisko k dikci předloženého zákona o sledovacích systémech.

Z konzultační činnosti Úřadu je třeba za uplynulé půlroční období výslovně zmínit konzultace poskytované Úřadem k záměru České pošty avizovat adresátovi e-mailem nebo SMS zprávou informaci o zásilce. Vzhledem k tomu, že taková služba sahá nad rámec povinností uvedených v zákoně o poštovních službách, Úřad shledal, že zamýšlené avizování poštovních zásilek bude v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, pokud Česká pošta jakožto správce osobních údajů bude mít prokazatelný souhlas adresátů, aby zpracovávala jejich údaje jiné než identifikační, tj. např. e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

Úřad se rovněž vyjadřoval k dotazu Ústavního soudu na jeho registrační povinnost ve věci zpřístupnění a zveřejnění informací o členství soudců Ústavního soudu v KSČ. V souvislosti s tím, že je Ústavnímu soudu povinnost osobní údaje v daném rozsahu zpracovávat uložena přímo právním předpisem - zákonem o svobodném přístupu k informacím - toto zpracování nepodléhá registrační povinnosti podle zákona o ochraně osobních údajů (výjimka z této povinnosti je upravena v § 18 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů). Vzhledem k naplňování povinnosti podle zvláštního právního předpisu, v daném případě uvedenému výše, není nezbytné od jednotlivých subjektů vyžadovat ani souhlas.

Od září 2010 Úřad přijal 1172 stížností na neoprávněné rozesílání obchodních sdělení, zahájil v této souvislosti 61 kontrol a ukončil 48, a jako výsledek 29 správních řízení uložil pokutu v celkové výši 117000 Kč.

V rámci správního řízení o porušení zákona bylo od 1.9. 2010 přijato odborem správního rozhodování celkem 54 nových podnětů k vyřízení - jak přestupků, tak správních deliktů - a bylo vydáno 39 rozhodnutí v řízení o správním deliktu, ukončena byla 4 přestupková řízení. Odbor právní podpory a Schengenské spolupráce řešil za uvedené období celkem 14 rozkladů směřujících proti prvoinstančním rozhodnutím Úřadu; vydal 12 rozhodnutí o rozkladu, která jsou v právní moci a byla vydána a nabyla právní moci také 4 rozhodnutí o námitkách proti kontrolnímu protokolu. Celkový přehled o správním rozhodování Úřadu za dané období je obsažen v přiložených tabulkách.

Vzhledem k soustředěnému zájmu médií o případ seznamů dlužníků údajně zveřejněných v Chomutově Úřad informuje o svém zjištění a rozhodnutí, které již obdržel Magistrát města Chomutova: šetření provedená v rámci Úřadem zahájeného správního řízení prokázala, že nedošlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů, nepotvrdila se podezření publikovaná před volbami.

Kontrola Úřadu prováděná v souvislosti s pražskou Opencard byla uzavřena s následujícími závěry :

Další články k tématům - ochrana - Opencard - SMS - soutěž - WP29 - Igor Němec - Josef Prokeš

Článek ze dne 27. ledna 2011 - čtvrtek

Další články od Úřad pro ochranu osobních údajů

Pozor na phishing po telefonu jménem ÚOOÚ

Porušení nařízení GDPR po hackerském útoku

Mapování využití cloudových služeb ve veřejném sektoru

Jak se bránit nevyžádanému telemarketingu

Změna právní úpravy pro cookies

Výklad nových pravidel pro marketingové hovory

Při povinném testování se zaměstnavatel dostává do role správce osobních údajů

Pokuty za spam do soukromých datových schránek

Měření teploty zaměstnanců z pohledu ochrany osobních údajů

Stanovisko Evropského sboru pro ochranu osobních údajů

Zpracování osobních údajů a jejich ochrana v době pandemie koronaviru

Jak na zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím kamer a videozařízení

Pokyny Evropského sboru ke kamerovým systémům

Nevyžádaný telemarketing - prevence a obrana

Reakce ÚOOÚ na podnět dTestu ke shromažďování dat o poloze uživatelů

Jak odstranit osobní údaje získané z veřejných rejstříků ze soukromých databází na internetu

Pokuta 1,5 milionu korun za nedostatečné zabezpečení osobních dat

Přímý elektronický marketing v éře GDPR

Cookies a jejich košer použití v éře GDPR

Priority ÚOOÚ v legislativním procesu návrhu zákona o zpracování osobních údajů

Pokuta 3,6 mil. Kč pro T-Mobile za nedostatečnou ochranu zákaznických dat

ÚOOÚ jmenoval nové inspektory

Den ochrany osobních údajů

Zákaznické karty: veřejná diskuse na webu ÚOOÚ

Jarní konference evropských komisařů ochrany dat a soukromí

Den ochrany osobních údajů

Moje soukromí, nekoukat, nešťourat

Lhůta uchování čísla mobilu při nákupu SMS jízdenky se zkracuje z 10 let na 3 měsíce

ÚOOÚ připomenul Den ochrany osobních údajů

ÚOOÚ připomenul Den lidských práv

Kamerový systém v boji proti zakázané pouliční prostituci v Chomutově

Úřad pro ochranu osobních údajů varuje

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007

Evropská cena pro Úřad pro ochranu osobních údajů

Vyjádření ÚOOÚ k instalaci kamerového systému v prostorách nemocnice v Jihlavě