logo

ÚOOÚ připomenul Den ochrany osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů uspořádal tiskovou konferenci u příležitosti Dne ochrany osobních údajů. Dne 28.1. 1981 byl Radou Evropy otevřen k podpisu první právně závazný dokument týkající se ochrany osobních údajů – Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat.

Pro Českou republiku nabyla tato tzv. "Úmluva 108" účinnosti dne 1. listopadu 2001. Úřad u této příležitosti vyhlašuje za spolupráce Sdružení SOS dětských vesniček třetí ročník soutěže pro děti a mládež "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat !" Práce dětí a mladých lidí z předcházejících dvou ročníků jsou dostupné na uoou.cz v rubrice Pro mládež. Třetím rokem letos také pokračuje program v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (akreditovaný MŠMT). První ze seminářů proběhne 5. února 2009 v prostorách Úřadu.

Den ochrany osobních údajů 2009 připomíná také filmová projekce ve Francouzském institutu, jemuž Úřad vděčí za spolupráci, obdobně jako České televizi, která zapůjčila český filmový příspěvek, jímž chceme připomenout, že soukromí není zdaleka vždy a všude hodnotou samozřejmou. Úřad touto cestou předjímá také jednání o ochraně osobních údajů, která proběhnou mezi francouzskou a českou stranou – následnickými zeměmi v předsednictví EU.

Předseda Úřadu RNDr. Igor Němec považuje Den ochrany osobních údajů za vhodnou příležitost k tomu, aby upozornil, že chápání ochrany osobních údajů jakožto výrazu respektu k základnímu lidskému právu na ochranu soukromí má v České republice stále značné rezervy. Úřad se stále setkává s případy nedostatečného zohlednění ochrany osobních údajů při přijímání některých právních norem. Přitom složitým situacím, jež proto následně nastávají, by většinou bylo možné předcházet - ať už skutečně jen prostým respektováním ochrany osobních údajů, nebo seriózním zohledněním připomínek Úřadu v rámci legislativního procesu, či náležitým využíváním konzultační povinnosti, kterou ve věci ochrany osobních údajů Úřadu ukládá zákon o ochraně osobních údajů.

Další články k tématům - EU - ochrany - osobních - údajů - úřad - Igor Němec

Článek ze dne 29. ledna 2009 - čtvrtek

Další články od Úřad pro ochranu osobních údajů

Pozor na phishing po telefonu jménem ÚOOÚ

Porušení nařízení GDPR po hackerském útoku

Mapování využití cloudových služeb ve veřejném sektoru

Jak se bránit nevyžádanému telemarketingu

Změna právní úpravy pro cookies

Výklad nových pravidel pro marketingové hovory

Při povinném testování se zaměstnavatel dostává do role správce osobních údajů

Pokuty za spam do soukromých datových schránek

Měření teploty zaměstnanců z pohledu ochrany osobních údajů

Stanovisko Evropského sboru pro ochranu osobních údajů

Zpracování osobních údajů a jejich ochrana v době pandemie koronaviru

Jak na zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím kamer a videozařízení

Pokyny Evropského sboru ke kamerovým systémům

Nevyžádaný telemarketing - prevence a obrana

Reakce ÚOOÚ na podnět dTestu ke shromažďování dat o poloze uživatelů

Jak odstranit osobní údaje získané z veřejných rejstříků ze soukromých databází na internetu

Pokuta 1,5 milionu korun za nedostatečné zabezpečení osobních dat

Přímý elektronický marketing v éře GDPR

Cookies a jejich košer použití v éře GDPR

Priority ÚOOÚ v legislativním procesu návrhu zákona o zpracování osobních údajů

Pokuta 3,6 mil. Kč pro T-Mobile za nedostatečnou ochranu zákaznických dat

ÚOOÚ jmenoval nové inspektory

Den ochrany osobních údajů

Zákaznické karty: veřejná diskuse na webu ÚOOÚ

Jarní konference evropských komisařů ochrany dat a soukromí

Den ochrany osobních údajů

Moje soukromí, nekoukat, nešťourat

Lhůta uchování čísla mobilu při nákupu SMS jízdenky se zkracuje z 10 let na 3 měsíce

ÚOOÚ připomenul Den ochrany osobních údajů

ÚOOÚ připomenul Den lidských práv

Kamerový systém v boji proti zakázané pouliční prostituci v Chomutově

Úřad pro ochranu osobních údajů varuje

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007

Evropská cena pro Úřad pro ochranu osobních údajů

Vyjádření ÚOOÚ k instalaci kamerového systému v prostorách nemocnice v Jihlavě