logo Úřad pro ochranu osobních údajů

Mapování využití cloudových služeb ve veřejném sektoru

Využívání nevhodných produktů či nespolehlivých služeb v cloudu ve veřejném sektoru může vést k ohrožení ochrany osobních údajů. Proto se ÚOOÚ ve spolupráci s dalšími evropskými dozorovými orgány zapojil do akce, která se zaměří na jejich mapování se zveřejněním výsledků do konce roku 2022.

Tematické zaměření koordinované akce, iniciované Evropským sborem pro ochranu osobních údajů (EDPB - European Data Protection Board), vychází mimo jiné ze zjištění Eurostatu. Z něj vyplývá, že využívání cloudových služeb v EU se za posledních šest let zdvojnásobilo. K rozmachu digitalizace napříč soukromým i veřejným sektorem bezesporu přispěla i pandemická situace.

Společný postup evropských dozorových úřadů si tak klade za cíl zmapovat situaci v jednotlivých členských státech a následně přijmout takové kroky, které zajistí dostatečnou ochranu osobních údajů zpracovávaných veřejným sektorem.

Na projektu se podílí celkem 22 dozorových úřadů, které by měly prověřit více jak 75 veřejných institucí napříč Evropskou unií a Evropským hospodářským prostorem.

V první fázi společné akce byly formou dotazníkového šetření osloveny vybrané instituce, které pomohou zjistit aktuální stav využívání cloudových služeb ve světle obecného nařízení.

Dotazníky např. zkoumají, jak instituce zajišťují dostatečnou ochranu uložených dat či zda jsou adekvátně vymezeny a dodržovány povinnosti správce a zpracovatele.

Institucemi, které Úřad v rámci dotazníkového šetření oslovil, jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra a též Národní agentura pro komunikační a informační technologie.

Poznatky získané tímto šetřením budou vyhodnocovány jak Úřadem samotným, tak na unijní úrovni. V druhé fázi pak, v závislosti na zjištěných informacích, případně Úřad rozhodne o podniknutí dalších kroků či o přijetí vhodných postupů zajišťujících vysoký standard ochrany osobních údajů ve veřejném sektoru.

Souhrnnou zprávu o výsledku této koordinované akci zveřejní EDPB na konci roku 2022.

Projekt byl iniciován EDPB na základě Rámce pro koordinované prosazování předpisů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (CEF).

Ten EDPB přijala v rámci strategie na období let 2021 - 2023 s cílem zefektivnit postupy a vzájemnou spolupráci evropských dozorových úřadů.

Další články k tématům - cloud - EDPB - Eurostat - GDPR

Článek Úřad pro ochranu osobních údajů ze dne čtvrtek 17. února 2022

Další články od Úřad pro ochranu osobních údajů

Seznamy majitelů datových schránek budou odstraněny ze systému otevřených dat

Pozor na phishing po telefonu jménem ÚOOÚ

Porušení nařízení GDPR po hackerském útoku

Mapování využití cloudových služeb ve veřejném sektoru

Jak se bránit nevyžádanému telemarketingu

Změna právní úpravy pro cookies

Výklad nových pravidel pro marketingové hovory

Při povinném testování se zaměstnavatel dostává do role správce osobních údajů

Pokuty za spam do soukromých datových schránek

Měření teploty zaměstnanců z pohledu ochrany osobních údajů

Stanovisko Evropského sboru pro ochranu osobních údajů

Zpracování osobních údajů a jejich ochrana v době pandemie koronaviru

Jak na zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím kamer a videozařízení

Pokyny Evropského sboru ke kamerovým systémům

Nevyžádaný telemarketing - prevence a obrana

Reakce ÚOOÚ na podnět dTestu ke shromažďování dat o poloze uživatelů

Jak odstranit osobní údaje získané z veřejných rejstříků ze soukromých databází na internetu

Pokuta 1,5 milionu korun za nedostatečné zabezpečení osobních dat

Přímý elektronický marketing v éře GDPR

Cookies a jejich košer použití v éře GDPR

Priority ÚOOÚ v legislativním procesu návrhu zákona o zpracování osobních údajů

Pokuta 3,6 mil. Kč pro T-Mobile za nedostatečnou ochranu zákaznických dat

ÚOOÚ jmenoval nové inspektory

Den ochrany osobních údajů

Zákaznické karty: veřejná diskuse na webu ÚOOÚ

Jarní konference evropských komisařů ochrany dat a soukromí

Den ochrany osobních údajů

Moje soukromí, nekoukat, nešťourat

Lhůta uchování čísla mobilu při nákupu SMS jízdenky se zkracuje z 10 let na 3 měsíce

ÚOOÚ připomenul Den ochrany osobních údajů

ÚOOÚ připomenul Den lidských práv

Kamerový systém v boji proti zakázané pouliční prostituci v Chomutově

Úřad pro ochranu osobních údajů varuje

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007

Evropská cena pro Úřad pro ochranu osobních údajů

Vyjádření ÚOOÚ k instalaci kamerového systému v prostorách nemocnice v Jihlavě