logo Úřad pro ochranu osobních údajů

Kamerový systém v boji proti zakázané pouliční prostituci v Chomutově

Zástupci ÚOOÚ jednali s Ing. Janem Řehákem, náměstkem primátora statutárního města Chomutov k otázce možného nasazení a využívání městského kamerového systému se záznamovým zařízením proti zakázanému nabízení pouliční prostituce.

Zástupci Úřadu měli možnost nejen posoudit důvody, které provozovatele systému vedly k těmto opatřením, ale na základě informace zástupce města Chomutov vyhodnotit možnosti využívání záběrů z kamerového systému pro vedení řízení a postihování pachatelů přestupků.

Obě strany se shodly, že pro účely vedení přestupkového řízení je přípustné použití těchto záběrů, stejně jako jejich využívání pro předvolávání svědků přestupků pro potřeby správního řízení.

Byla diskutována rovněž otázka možnosti zveřejňování záznamů z kamerového systému na internetových stránkách města. Zástupci Úřadu však současně upozornili, že v případě zveřejňování záběrů řidičů vozidel včetně záběru registrační značky se bude jednat o osobní údaje ve smyslu zákona oochraně osobních údajů.

Zástupce města Chomutov vzal toto vyjádření na vědomí s tím, že bude stanovisko Úřadu respektovat.

Článek Úřad pro ochranu osobních údajů ze dne pondělí 20. října 2008

Další články od Úřad pro ochranu osobních údajů

Seznamy majitelů datových schránek budou odstraněny ze systému otevřených dat

Pozor na phishing po telefonu jménem ÚOOÚ

Porušení nařízení GDPR po hackerském útoku

Mapování využití cloudových služeb ve veřejném sektoru

Jak se bránit nevyžádanému telemarketingu

Změna právní úpravy pro cookies

Výklad nových pravidel pro marketingové hovory

Při povinném testování se zaměstnavatel dostává do role správce osobních údajů

Pokuty za spam do soukromých datových schránek

Měření teploty zaměstnanců z pohledu ochrany osobních údajů

Stanovisko Evropského sboru pro ochranu osobních údajů

Zpracování osobních údajů a jejich ochrana v době pandemie koronaviru

Jak na zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím kamer a videozařízení

Pokyny Evropského sboru ke kamerovým systémům

Nevyžádaný telemarketing - prevence a obrana

Reakce ÚOOÚ na podnět dTestu ke shromažďování dat o poloze uživatelů

Jak odstranit osobní údaje získané z veřejných rejstříků ze soukromých databází na internetu

Pokuta 1,5 milionu korun za nedostatečné zabezpečení osobních dat

Přímý elektronický marketing v éře GDPR

Cookies a jejich košer použití v éře GDPR

Priority ÚOOÚ v legislativním procesu návrhu zákona o zpracování osobních údajů

Pokuta 3,6 mil. Kč pro T-Mobile za nedostatečnou ochranu zákaznických dat

ÚOOÚ jmenoval nové inspektory

Den ochrany osobních údajů

Zákaznické karty: veřejná diskuse na webu ÚOOÚ

Jarní konference evropských komisařů ochrany dat a soukromí

Den ochrany osobních údajů

Moje soukromí, nekoukat, nešťourat

Lhůta uchování čísla mobilu při nákupu SMS jízdenky se zkracuje z 10 let na 3 měsíce

ÚOOÚ připomenul Den ochrany osobních údajů

ÚOOÚ připomenul Den lidských práv

Kamerový systém v boji proti zakázané pouliční prostituci v Chomutově

Úřad pro ochranu osobních údajů varuje

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007

Evropská cena pro Úřad pro ochranu osobních údajů

Vyjádření ÚOOÚ k instalaci kamerového systému v prostorách nemocnice v Jihlavě