logo

Kamerový systém v boji proti zakázané pouliční prostituci v Chomutově

Zástupci ÚOOÚ jednali s Ing. Janem Řehákem, náměstkem primátora statutárního města Chomutov k otázce možného nasazení a využívání městského kamerového systému se záznamovým zařízením proti zakázanému nabízení pouliční prostituce.

Zástupci Úřadu měli možnost nejen posoudit důvody, které provozovatele systému vedly k těmto opatřením, ale na základě informace zástupce města Chomutov vyhodnotit možnosti využívání záběrů z kamerového systému pro vedení řízení a postihování pachatelů přestupků.

Obě strany se shodly, že pro účely vedení přestupkového řízení je přípustné použití těchto záběrů, stejně jako jejich využívání pro předvolávání svědků přestupků pro potřeby správního řízení.

Byla diskutována rovněž otázka možnosti zveřejňování záznamů z kamerového systému na internetových stránkách města. Zástupci Úřadu však současně upozornili, že v případě zveřejňování záběrů řidičů vozidel včetně záběru registrační značky se bude jednat o osobní údaje ve smyslu zákona oochraně osobních údajů.

Zástupce města Chomutov vzal toto vyjádření na vědomí s tím, že bude stanovisko Úřadu respektovat.

Článek ze dne 20. října 2008 - pondělí

Další články od Úřad pro ochranu osobních údajů