logo

Lhůta uchování čísla mobilu při nákupu SMS jízdenky se zkracuje z 10 let na 3 měsíce

V průběhu roku 2009 se Úřad zúčastnil série jednání, jehož předmětem byla otázka uchovávání telefonních čísel mobilních telefonů, ze kterých byla zakoupena SMS jízdenka.

Z důvodu rozšiřování této služby a značného počtu informací o klientech zpracovávaných příslušnými dopravními podniky, které službu SMS jízdného nabízejí, se Úřad na tuto problematiku zaměřil.

Celkem se v roce 2009 odehrála tři jednání, kterých se, kromě zástupců Úřadu, zúčastnili rovněž zástupci Sdružení dopravních podniků ČR a člen vedení společnosti, která službu SMS jízdného technicky zajišťuje. Pro tuto otázku byla rovněž vyžádána a využita vyjádření Ministerstva financí, Ústředního finančního a daňového ředitelství a několika soukromých společností, které se Sdružením dopravních podniků ČR, případně s jednotlivými dopravními podniky, i v této věci spolupracují.

Sdružení dopravních podniků ČR a technický provozovatel služby původně navrhoval, aby telefonní čísla klientů, kteří si zakoupili SMS jízdenku, byla uchovávána po dobu až deseti let. Úřad s odkazem na příslušné právní předpisy (zákon o elektronických komunikacích, zákon o ochraně osobních údajů) tuto lhůtu neakceptoval, protože neshledal její zákonné opodstatnění (ani např. v daňových předpisech, protože pro daňové potřeby postačí disponovat anonymními souhrnnými daty).

Výsledkem jednání je, že Sdružení dopravních podniků ČR přistoupilo na zkrácení lhůty pro uchování čísel mobilních telefonů, ze kterých byla zakoupena SMS jízdenka, a to z původně navrhovaných deseti let na tři měsíce.

Tato lhůta již byla Úřadem akceptována, protože odráží příslušnou úpravu zákona o elektronických komunikacích. Poskytovatel technického zabezpečení systému SMS jízdného k tomu uvedl, že všechny využívané aplikace budou k provozu s nastavením dojednané lhůty připraveny do 31.1. 2010.

Další články k tématům - dopravních - jízdenka - lhůta - podniků - SMS - uchování

Článek ze dne 23. prosince 2009 - středa

Další články od Úřad pro ochranu osobních údajů

Lhůta uchování čísla mobilu při nákupu SMS jízdenky se zkracuje z 10 let na 3 měsíce

ÚOOÚ připomenul Den ochrany osobních údajů