logo

Evropská cena pro Úřad pro ochranu osobních údajů

Český Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel Evropskou cenu za nejlepší projekt služby veřejnosti v oblasti ochrany osobních údajů, kterou udílí dozorová autorita pro ochranu osobních údajů v Madridu.

Vítězný projekt byl vybrán mezinárodní porotou z více než 20 nominací a oceněn dne 11.12. 2007 na slavnostním shromáždění v Madridu. Úřad byl na cenu nominován společností Iuridicum Remedium za projekt soutěže pro děti a mládež "Moje soukromí! Nedívat se, nešťourat !" a za projekt "Ochrana osobních údajů ve vzdělání", který je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na dobu 3 let v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Společnost Iuridicum Remedium byla kolektivním členem poroty, která vyhodnocovala soutěžní práce dětí a mladých lidí.

Úřad vede jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o podobě školní matriky. Zastává dlouhodobě názor, že pro centrální evidence by byla plně dostačující anonymizovaná podoba údajů.

Opakovaně se Úřad zabýval zpracováním rodných čísel na informačních linkách, které nemají oprávnění vyžadovat tento údaj po občanovi, který není klientem dané instituce a pouze žádá o předběžnou informaci, na jejímž základě se teprve bude rozhodovat, zda se klientem dotyčné instituce stane.

Úřad rovněž znepokojuje rozmáhající se únik záznamů telefonických rozhovorů z informačních linek, které deklarují používání těchto záznamů v zájmu zlepšení služby zákazníkům. Je zřejmé, že uváděný účel zlepšení služby zákazníkům nemá nic společného se zveřejňováním záznamů, které naopak zákazníka dehonestují. S podezřením, že takto dochází k porušení zákona se tímto rozšiřujícím se jevem bude Úřad zabývat a vyvozovat veškeré důsledky ze zákona vyplývající, včetně sankčních.

Zpracování osobních údajů cestovními kancelářemi a společnostmi se stala předmětem zájmu Úřadu na základě poznatků o problematickém přístupu cestovních společností k nakládání s údaji svých klientů. Vzhledem k velkému rozsahu porušení zákona udělil Úřad pokutu společnosti Exim Tours.

Úřad je znepokojen rozsahem osobních údajů, které mají být zveřejňovány v registru dlužníků, jehož zprovoznění avizovalo Ministerstvo spravedlnosti na začátek ledna 2008.

V uplynulém čtvrtletí Úřad opakovaně věnoval velmi soustředěnou pozornost využívání kamerových systémů. O poznatcích a postupech Úřadu v této oblasti informoval inspektor Ing. Bc. Miloš Dokoupil, který se uvedenou problematikou soustavně zabývá.

Úřad přijal první pracovnici polské partnerské dozorové autority – jeho tiskovou mluvčí - v rámci programu Leonardo. Na tomto základě získal polský úřad možnost vysílat své pracovníky na zahraniční vzdělávací stáže. Jako partnera požádal o tuto spolupráci český Úřad.

Za uplynulé čtvrtletí odbor správního řízení Úřadu obdržel 18 podnětů - 5 z nich řešil ve správním řízení, 3 podněty v řízení o přestupku a 1 podnět postoupil státnímu zastupitelství, neboť z podnětu vyplývalo podezření ze spáchání trestného činu. Tento případ byl předmětem soustředěného zájmu médií – šlo o předání zdravotní dokumentace dítěte ošetřujícím lékařem firmě vyrábějící dětskou stravu. Ve 2 případech nebyly shledány důvody k zahájení řízení. V dalších 7 případech nebylo řízení ještě zahájeno. V řízeních, které navazují na skutečnost, že z podaného oznámení o zpracování osobních údajů vznikla důvodná obava, že při něm mohlo dojít k porušení zákona, obdržel odbor 21 nových podnětů a vydal 23 rozhodnutí. Za období od 1. září do 29. listopadu bylo ukončeno 37 kontrol a zahájeno 31 nových kontrol.

Příští aktivity

Článek ze dne 12. prosince 2007 - středa

Další články od Úřad pro ochranu osobních údajů