logo

Evropská cena pro Úřad pro ochranu osobních údajů

Český Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel Evropskou cenu za nejlepší projekt služby veřejnosti v oblasti ochrany osobních údajů, kterou udílí dozorová autorita pro ochranu osobních údajů v Madridu.

Vítězný projekt byl vybrán mezinárodní porotou z více než 20 nominací a oceněn dne 11.12. 2007 na slavnostním shromáždění v Madridu. Úřad byl na cenu nominován společností Iuridicum Remedium za projekt soutěže pro děti a mládež "Moje soukromí! Nedívat se, nešťourat !" a za projekt "Ochrana osobních údajů ve vzdělání", který je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na dobu 3 let v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Společnost Iuridicum Remedium byla kolektivním členem poroty, která vyhodnocovala soutěžní práce dětí a mladých lidí.

Úřad vede jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o podobě školní matriky. Zastává dlouhodobě názor, že pro centrální evidence by byla plně dostačující anonymizovaná podoba údajů.

Opakovaně se Úřad zabýval zpracováním rodných čísel na informačních linkách, které nemají oprávnění vyžadovat tento údaj po občanovi, který není klientem dané instituce a pouze žádá o předběžnou informaci, na jejímž základě se teprve bude rozhodovat, zda se klientem dotyčné instituce stane.

Úřad rovněž znepokojuje rozmáhající se únik záznamů telefonických rozhovorů z informačních linek, které deklarují používání těchto záznamů v zájmu zlepšení služby zákazníkům. Je zřejmé, že uváděný účel zlepšení služby zákazníkům nemá nic společného se zveřejňováním záznamů, které naopak zákazníka dehonestují. S podezřením, že takto dochází k porušení zákona se tímto rozšiřujícím se jevem bude Úřad zabývat a vyvozovat veškeré důsledky ze zákona vyplývající, včetně sankčních.

Zpracování osobních údajů cestovními kancelářemi a společnostmi se stala předmětem zájmu Úřadu na základě poznatků o problematickém přístupu cestovních společností k nakládání s údaji svých klientů. Vzhledem k velkému rozsahu porušení zákona udělil Úřad pokutu společnosti Exim Tours.

Úřad je znepokojen rozsahem osobních údajů, které mají být zveřejňovány v registru dlužníků, jehož zprovoznění avizovalo Ministerstvo spravedlnosti na začátek ledna 2008.

V uplynulém čtvrtletí Úřad opakovaně věnoval velmi soustředěnou pozornost využívání kamerových systémů. O poznatcích a postupech Úřadu v této oblasti informoval inspektor Ing. Bc. Miloš Dokoupil, který se uvedenou problematikou soustavně zabývá.

Úřad přijal první pracovnici polské partnerské dozorové autority – jeho tiskovou mluvčí - v rámci programu Leonardo. Na tomto základě získal polský úřad možnost vysílat své pracovníky na zahraniční vzdělávací stáže. Jako partnera požádal o tuto spolupráci český Úřad.

Za uplynulé čtvrtletí odbor správního řízení Úřadu obdržel 18 podnětů - 5 z nich řešil ve správním řízení, 3 podněty v řízení o přestupku a 1 podnět postoupil státnímu zastupitelství, neboť z podnětu vyplývalo podezření ze spáchání trestného činu. Tento případ byl předmětem soustředěného zájmu médií – šlo o předání zdravotní dokumentace dítěte ošetřujícím lékařem firmě vyrábějící dětskou stravu. Ve 2 případech nebyly shledány důvody k zahájení řízení. V dalších 7 případech nebylo řízení ještě zahájeno. V řízeních, které navazují na skutečnost, že z podaného oznámení o zpracování osobních údajů vznikla důvodná obava, že při něm mohlo dojít k porušení zákona, obdržel odbor 21 nových podnětů a vydal 23 rozhodnutí. Za období od 1. září do 29. listopadu bylo ukončeno 37 kontrol a zahájeno 31 nových kontrol.

Příští aktivity

Článek ze dne 12. prosince 2007 - středa

Další články od Úřad pro ochranu osobních údajů

Pozor na phishing po telefonu jménem ÚOOÚ

Porušení nařízení GDPR po hackerském útoku

Mapování využití cloudových služeb ve veřejném sektoru

Jak se bránit nevyžádanému telemarketingu

Změna právní úpravy pro cookies

Výklad nových pravidel pro marketingové hovory

Při povinném testování se zaměstnavatel dostává do role správce osobních údajů

Pokuty za spam do soukromých datových schránek

Měření teploty zaměstnanců z pohledu ochrany osobních údajů

Stanovisko Evropského sboru pro ochranu osobních údajů

Zpracování osobních údajů a jejich ochrana v době pandemie koronaviru

Jak na zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím kamer a videozařízení

Pokyny Evropského sboru ke kamerovým systémům

Nevyžádaný telemarketing - prevence a obrana

Reakce ÚOOÚ na podnět dTestu ke shromažďování dat o poloze uživatelů

Jak odstranit osobní údaje získané z veřejných rejstříků ze soukromých databází na internetu

Pokuta 1,5 milionu korun za nedostatečné zabezpečení osobních dat

Přímý elektronický marketing v éře GDPR

Cookies a jejich košer použití v éře GDPR

Priority ÚOOÚ v legislativním procesu návrhu zákona o zpracování osobních údajů

Pokuta 3,6 mil. Kč pro T-Mobile za nedostatečnou ochranu zákaznických dat

ÚOOÚ jmenoval nové inspektory

Den ochrany osobních údajů

Zákaznické karty: veřejná diskuse na webu ÚOOÚ

Jarní konference evropských komisařů ochrany dat a soukromí

Den ochrany osobních údajů

Moje soukromí, nekoukat, nešťourat

Lhůta uchování čísla mobilu při nákupu SMS jízdenky se zkracuje z 10 let na 3 měsíce

ÚOOÚ připomenul Den ochrany osobních údajů

ÚOOÚ připomenul Den lidských práv

Kamerový systém v boji proti zakázané pouliční prostituci v Chomutově

Úřad pro ochranu osobních údajů varuje

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007

Evropská cena pro Úřad pro ochranu osobních údajů

Vyjádření ÚOOÚ k instalaci kamerového systému v prostorách nemocnice v Jihlavě