logo MARBES CONSULTING s. r. o.
Jiří Krejnický

Jiří Krejnický

Hlavní architekt společnosti MARBES CONSULTING

LinkedIn

Pro klienta úřadu je důležité, aby vždy věděl, jak má postupovat, jaké podklady potřebuje a jaké formuláře musí vyplnit. Tyto postupy bývají popsány v životních situacích, které má řada úřadů již zpracované. Popisy životních situací včetně případných doprovodných formulářů musí být bezvýhradně přesné a odpovídající potřebám klienta, nikoli vykonávaným agendám - např. co udělat při přestěhování apod.

Není nic horšího než si doma pohodlně vyplnit formulář a na úřadě zjistit, že je nutné vyplnit jiný. Nezbytná je proto důsledná průběžná aktualizace životních situací včetně formulářů a jejich zpřístupnění přehlednou formou v prostředí internetu.

ERP Systém PROXIO podporuje poskytování otevřených dat prostřednictvím nástrojů pro výběr a export dat do externího úložiště. V PROXIO lze definovat transformační dotazy, které určují strukturu i podmínky pro výběr dat, a transformací získaná data lze uložit do určené databáze umístěné mimo provozní systém. Lze nastavit periodu pro opakované zpracování dat a tím poskytovat data v určených časových řezech (měsíčně, pololetně apod.).

Aktivita při zpracování dat je na straně PROXIO, čímž je dosaženo úplného oddělení provozního systému od poskytnutých dat. PROXIO umožňuje na bázi KEVIS vytvořit katalog otevřených dat, který zajistí evidenci datových sad otevřených dat, jejich uložení a zpřístupnění uživatelům a poskytnutí dat formou datového výstupu pro strojní zpracování.